153 views

Lễ Tạ Ơn 2018: Không Bao Giờ Quá Bận Rộn cho Chúa

Lễ Tạ Ơn 2018: Không Bao Giờ Quá Bận Rộn cho Chúa

Huỳnh Christian Hồng Ân

Trong mọi sự, hãy tạ ơn! Vì đó là ý muốn của Thiên Chúa trong Đấng Christ Jesus đối với các anh chị em.” (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:18).

Mến chào mọi người. Tôi mong rằng, bài viết này sẽ đến với các bạn và các bạn đã có một năm 2018 phước hạnh. Tôi muốn dành thời gian để chia sẻ với các bạn năm 2018 đã trôi qua cho tôi như thế nào, trong tinh thần của tuần Lễ Tạ Ơn. Tôi đang học năm thứ hai của trường dược, và tôi dành phần lớn thời gian của tôi cho công việc ở trường; học trường dược không phải dễ, tôi nói thật. Bất chấp những thử thách, tôi vẫn tìm thấy nhiều điều trong đời sống tôi mà tôi gọi là các phước lành từ Đức Chúa Cha, bao gồm cả những cuộc phấn đấu. Tôi có thể giữ được các điểm số và các học bổng của mình, và tôi đã có vinh dự thiết kế một phù hiệu cho lớp học.

Cấu trúc của các buổi học của tôi trong học kỳ này đã để lại rất ít thời gian cho bản thân tôi, mà tôi đã tận dụng để ngủ hoặc học Lời Chúa. Tóm lại, mỗi ngày tôi phải đọc tài liệu để chuẩn bị cho một bài kiểm tra buổi sáng trong một buổi học. Chỉ hoạt động đó có thể mất vài giờ, vì tôi phải chuẩn bị cho nhiều bài kiểm tra trong một ngày học. Đối với những buổi học khó khăn nhất mà tôi đã trải qua, tôi vẫn đạt được điểm cao và duy trì học bổng của mình. Tất cả đều là nhờ ơn Chúa.

Đọc Tiếp →

Share This:

123 views

Lễ Tạ Ơn 2018: Cảm Tạ Chúa

Lễ Tạ Ơn 2018: Cảm Tạ Chúa

Huỳnh Christian Thiên Lạc

Hãy luôn trong danh của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta mà tạ ơn Đức Chúa Trời và Cha của chúng ta, về mọi sự.” (Ê-phê-sô 5:20).

Kỳ Lễ Tạ Ơn này, tôi xin dâng bài viết này để tạ ơn Chúa về tất cả những gì mà Ngài đã ban cho tôi. Mặc dù chuyên ngành của tôi là Công Nghệ Thông Tin, tôi vẫn đang làm việc để vượt qua các môn học chính của mình. Năm đại học này là một thử thách, nhưng Chúa đang giúp tôi vượt qua nó.

Mặc dù tôi làm việc chăm chỉ để đạt được điểm cao, tôi biết rằng, Chúa đã ở đó để dẫn dắt tôi. Học đại học là một việc làm khó khăn, vì phần lớn thời gian của tôi được dùng cho các buổi học, sự học tập, sự làm bài tập, hoặc ngủ. Tôi có ít thời gian cho bất cứ điều gì khác, đặc biệt là khi tôi tiến đến các môn học khó khăn hơn và khối lượng công việc nặng hơn. Tôi biết rằng, nếu tôi dựa vào sức mạnh của mình để học đại học, tôi sẽ không thể làm tốt được như hiện nay.

Qua Đấng Christ là Đấng ban thêm sức cho tôi, tôi làm được mọi sự.” (Phi-líp 4:13).

Đọc Tiếp →

Share This:

97 views

Tuổi Dậy Thì 10: Tình Yêu Nam Nữ và Tình Dục

Tuổi Dậy Thì:
10 Tình Yêu Nam Nữ và Tình Dục

Huỳnh Christian Timothy

“Vậy, các anh chị em hoặc ăn, hoặc uống, hay là làm sự gì khác, hãy vì sự vinh quang của Thiên Chúa mà làm. Vì các anh chị em đã được mua chuộc bằng giá cao rồi; nên hãy tôn vinh Đức Chúa Trời trong thân thể của các anh chị em và trong tâm thần của các anh chị em, là sự thuộc về Đức Chúa Trời.” (I Cô-rinh-tô 10:31 và 6:20).

Đọc Tiếp →

Share This:

106 views

Tuổi Dậy Thì 09: Tình Yêu và Lòng Ghen

Tuổi Dậy Thì:
09 Tình Yêu và Lòng Ghen

Huỳnh Christian Timothy

“Vì tình yêu mạnh như sự chết, lòng ghen dữ như âm phủ.
Sự nóng cháy của nó là sự nóng cháy của ngọn lửa.”

(Nhã Ca 8:6b)

Đọc Tiếp →

Share This:

115 views

Tuổi Dậy Thì 08: Bắt Nạt và Bị Bắt Nạt

Tuổi Dậy Thì:
08 Bắt Nạt và Bị Bắt Nạt

Huỳnh Christian Timothy

“Vậy, bất cứ điều gì các ngươi muốn người ta làm cho mình,
thì các ngươi cũng hãy làm {điều ấy} cho họ;
vì ấy là luật pháp và những lời tiên tri.”

(Ma-thi-ơ 7:12)

Đọc Tiếp →

Share This:

108 views

Tuổi Dậy Thì 07: Áp Lực của Sự Cám Dỗ Phạm Tà Dâm

Tuổi Dậy Thì:
07 Áp Lực của Sự Cám Dỗ Phạm Tà Dâm

Huỳnh Christian Timothy

“Hãy tránh xa sự tà dâm. Mỗi một tội người ta làm, đều ở ngoài thân thể;
nhưng kẻ buông mình vào sự tà dâm, thì phạm tội nghịch lại chính thân thể mình.”

(I Cô-rinh-tô 6:18)

Đọc Tiếp →

Share This:

140 views

Tuổi Dậy Thì 06: Áp Lực của Bạn Bè và Áp Lực của Dư Luận

Tuổi Dậy Thì:
06 Áp Lực của Bạn Bè và Áp Lực của Dư Luận

Huỳnh Christian Timothy

“Các anh chị em chớ mắc lừa: Những sự thông công xấu làm hư những tính tốt.”
(I Cô-rinh-tô 15:33)

Đọc Tiếp →

Share This:

118 views

Tuổi Dậy Thì 05: Sự Vâng Phục Các Quyền

Tuổi Dậy Thì:
05 Sự Vâng Phục Các Quyền

Huỳnh Christian Timothy

“Mọi linh hồn phải vâng phục các quyền cao hơn {mình};
vì chẳng có quyền nào mà chẳng {đến} bởi Thiên Chúa,
các quyền đều bởi Đức Chúa Trời chỉ định.”
(Rô-ma 13:1)

Đọc Tiếp →

Share This:

153 views

Tuổi Dậy Thì 04: Làm Chủ Tâm Trạng

Tuổi Dậy Thì:
04 Làm Chủ Tâm Trạng

Huỳnh Christian Timothy

“Vì Đức Chúa Trời chẳng ban cho chúng ta thần trí của sự sợ hãi,
nhưng của năng lực, của tình yêu, và của sự tự kỷ luật.”
(II Ti-mô-thê 1:7)

Đọc Tiếp →

Share This:

112 views

Tuổi Dậy Thì 03: Hiện Tại và Tương Lai

Tuổi Dậy Thì:
03 Hiện Tại và Tương Lai

Huỳnh Christian Timothy

“Đấng Tự Hữu Hằng Hữu là Đấng Chăn Chiên của tôi. Tôi sẽ chẳng thiếu thốn gì.
Thật! Trọn đời tôi, phước hạnh và sự thương xót sẽ theo tôi.
Tôi sẽ ở trong nhà của Đấng Tự Hữu Hằng Hữu cho đến đời đời.”
(Thi Thiên 23:1, 6)

Đọc Tiếp →

Share This:

134 views

Tuổi Dậy Thì 02: Nỗi Buồn Không Tên

Tuổi Dậy Thì:
02 Nỗi Buồn Không Tên

Huỳnh Christian Timothy

“Như con nai cái mong chờ khe nước, Thiên Chúa ôi, linh hồn tôi mong chờ Ngài!
Linh hồn tôi khao khát Thiên Chúa, là Thiên Chúa Hằng Sống!
Khi nào tôi sẽ đến ra mắt Thiên Chúa?”
(Thi Thiên 42:1-2)

Đọc Tiếp →

Share This:

132 views

Tuổi Dậy Thì 01: Tâm Lý, Tâm Lý Học, và Lời Chúa

Tuổi Dậy Thì:
01 Tâm Lý, Tâm Lý Học, và Lời Chúa

Huỳnh Christian Timothy

 

Các câu Thánh Kinh được trích dẫn trong bài này là theo Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Hiệu Đính 2012. Xin xem chi tiết trong phần ghi chú ở cuối bài này.

“Vì Ngài đã sở hữu tâm thần của tôi. Ngài đã dệt nên tôi trong lòng mẹ tôi.
Tôi sẽ tôn vinh Ngài, vì tôi đã được dựng nên cách đáng sợ lạ lùng.
Công việc của Ngài là siêu việt, linh hồn tôi biết rõ lắm.”
(Thi Thiên 139:13-14)

[Sở hữu là làm chủ; siêu việt là vượt lên trên những sự thông thường.]

Đọc Tiếp →

Share This:

630 views

TD&TD_07 Phòng Tránh Bị Xâm Hại Tình Dục

Thiếu Nhi Tìm Hiểu về Tính Dục và Tình Dục
07 Phòng Tránh Bị Xâm Hại Tình Dục

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla

Các cháu thiếu nhi thân mến,

Trong bài này chúng ta sẽ học biết về sự xâm hại tình dục và cách thức phòng tránh bị xâm hại tình dục.

Xâm” có nghĩa là đến gần, lấn chiếm. “Hại” có nghĩa là làm cho bị tổn thương hoặc hư hỏng. “Xâm hại” có nghĩa là đến gần hoặc chiếm lấy ai đó, vật gì đó để làm cho bị tổn thương hoặc hư hại. Như vậy, “xâm hại tình dục” có nghĩa là: Đến gần, dùng các hoạt động tình dục để làm tổn thương ai đó.

Đọc Tiếp →

Share This:

677 views

TD&TD_06 Vệ Sinh Thân Thể

Thiếu Nhi Tìm Hiểu về Tính Dục và Tình Dục
06 Vệ Sinh Thân Thể

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla

Các cháu thiếu nhi thân mến,

Lời Chúa dạy cho chúng ta biết, thân thể xác thịt hiện tại của những ai thật lòng tin nhận Chúa chính là đền thờ của Thiên Chúa. Đền thờ của Thiên Chúa là nơi có sự hiện diện của Thiên Chúa và là nơi được dùng để thờ phượng Thiên Chúa. Thánh Kinh chép:

Đọc Tiếp →

Share This:

668 views

TD&TD_05 Bao Quy Đầu và Màng Trinh

Thiếu Nhi Tìm Hiểu về Tính Dục và Tình Dục
05 Bao Quy Đầu và Màng Trinh

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla

Các cháu thiếu nhi thân mến,

Trong bài này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về hai điều quan trọng, liên quan đến bộ phận sinh dục của nam và nữ. Đó là bao quy đầu nơi bộ phận sinh dục nam và màng trinh nơi bộ phận sinh dục nữ.

Đọc Tiếp →

Share This:

600 views

TD&TD_04 Kinh Nguyệt và Huyết Trắng

Thiếu Nhi Tìm Hiểu về Tính Dục và Tình Dục
04 Kinh Nguyệt và Huyết Trắng

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla

Các cháu thiếu nhi thân mến,

Trong bài này, chúng ta sẽ cùng nhau học về hai sự kiện quan trọng, bắt đầu xảy ra cho các cháu gái khi đến tuổi dậy thì. Đó là sự có kinh nguyệt và có huyết trắng.

Kinh Nguyệt

Kinh nguyệt là một danh từ Hán Việt. Kinh có nghĩa là sự trải qua. Nguyệt có nghĩa là tháng. Kinh nguyệt có nghĩa là sự trải qua mỗi tháng. Danh từ này được dùng để chỉ sự người nữ mỗi tháng phải trải qua sự kiện cơ thể đào thải các chất chuẩn bị cho sự nuôi dưỡng bào thai từ trong tử cung, qua âm đạo, ra khỏi cơ thể. Khi đó, gọi là người nữ có kinh hoặc người nữ hành kinh. Kinh nguyệt xảy ra cho phụ nữ trong suốt thời gian từ khi dậy thì cho đến khi mãn kinh (mãn = hết, kết thúc). Nếu người nữ có thai thì hiện tượng có kinh sẽ tạm thời chấm dứt cho đến sau khi sinh đẻ một thời gian. Khi đến tuổi mãn kinh thì sự có kinh hoàn toàn chấm dứt.

Đọc Tiếp →

Share This:

685 views

TD&TD_03 Sự Xuất Tinh và Mộng Dâm

Thiếu Nhi Tìm Hiểu về Tính Dục và Tình Dục
03 Sự Xuất Tinh và Mộng Dâm

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla

Các cháu thiếu nhi thân mến,

Như chúng ta đã biết, tuổi dậy thì là giai đoạn thân thể của loài người bắt đầu tăng trưởng để chuẩn bị cho việc kết hiệp làm vợ chồng, sinh con cái, lưu truyền dòng giống của loài người theo lệnh truyền của Thiên Chúa. Vì thế, vào suốt thời gian của tuổi dậy thì, mỗi người, nam cũng như nữ, đều trải qua những thay đổi lớn về tâm lý lẫn sinh lý. Tâm lý là những hoạt động về tình cảm và ý muốn. Sinh lý là những hoạt động của thân thể xác thịt.

Vì bộ phận sinh dục của nam và nữ khác nhau nên sự thay đổi về sinh lý của nam và nữ cũng có những điểm khác nhau. Ngoài những thay đổi trên cơ thể của nam và nữ khi đến tuổi dậy thì, như bác Tim đã đề cập trong bài số 02 “Bộ Phận Sinh Dục và Tuổi Dậy Thì”, thì có hai sự thay đổi sinh lý quan trọng khác nhau giữa các cháu trai và các cháu gái, đó là sự bắt đầu xuất tinh của nam và sự bắt đầu có kinh nguyệt của nữ. Trong bài này chúng ta sẽ cùng nhau học về sự xuất tinh và chứng mộng dâm.

Đọc Tiếp →

Share This:

659 views

TD&TD_02 Bộ Phận Sinh Dục và Tuổi Dậy Thì

Thiếu Nhi Tìm Hiểu về Tính Dục và Tình Dục
02 Bộ Phận Sinh Dục và Tuổi Dậy Thì

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla

Các cháu thiếu nhi thân mến,

Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về bộ phận sinh dục của loài người và tuổi dậy thì.

Chữ bộ phận được dùng để chỉ một phần trong thân thể, như: bàn tay, bàn chân, lỗ tai, mắt, tim, gan, phổi… đều là các phần của thân thể.

Chữ sinh dục có nghĩa là đẻ ra và nuôi lớn. Chữ “dục” này khác với chữ “dục” trong tính dục và tình dục. Chữ dục trong tính dục và tình dục có nghĩa là ham muốn, ưa thích; trong khi chữ dục trong sinh dục có nghĩa là nuôi lớn.

Bộ phận sinh dục là tổng hợp các phần trong thân thể, liên quan đến việc sinh con để nuôi lớn. Đọc Tiếp →

Share This:

726 views

TD&TD_01 Định Nghĩa Tính Dục, Tình Dục, và Tà Dâm

Thiếu Nhi Tìm Hiểu về Tính Dục và Tình Dục
01 Định Nghĩa Tính Dục, Tình Dục, và Tà Dâm

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla

Các cháu thiếu nhi thân mến,

Hôm nay bác Tim bắt đầu giảng dạy cho các cháu về một đề tài rất là quan trọng, nhưng lại rất cần sự tế nhị khi đề cập đến.

Quan trọng có nghĩa là rất cần thiết, không thể thiếu được. Sự thiếu hiểu biết về đề tài này sẽ khiến cho các cháu dễ dàng rơi vào cạm bẫy của Sa-tan, dễ dàng bị cám dỗ để phạm tội. Tế nhị là khéo léo và không bỏ qua các chi tiết trong khi giải thích hay giải quyết một vấn đề, nhưng tránh gây hiểu lầm, tránh gây cảm giác khó chịu cho người nghe hoặc người có liên quan đến vấn đề. Cần sự tế nhị khi nói đến đề tài này là vì đây là một đề tài khó nói đến, dễ gây hiểu lầm, dễ gây mắc cở. Đọc Tiếp →

Share This:

2,729 views

Lời Ba Mẹ Gửi Các Con

Kính thưa quý bạn đọc,

Chúng ta vừa bước vào đầu năm 2018, là năm mà I-sơ-ra-ên sẽ tròn 70 tuổi vào ngày 14/05, ba mẹ của chúng tôi bận lòng đến việc giúp cho chúng tôi hiểu rõ thời kỳ chúng tôi đang sống và sự Chúa đến, để chúng tôi có quyết định đúng và biết lựa chọn nếp sống đẹp ý Chúa trong những ngày sắp tới, nên ông bà đã viết một lá thư tâm tình với chúng tôi. Chúng tôi nghĩ rằng, tâm tình của ba mẹ chúng tôi có thể giúp ích cho nhiều người, nên chúng tôi đã cho đăng lá thư ấy tại đây.

Kính mời quý bạn cùng đọc và phổ biến đến các thanh thiếu niên trong Hội Thánh khắp nơi. Xin cám ơn quý bạn.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Huỳnh Christian Hồng Ân
Huỳnh Christian Thiên Lạc

Ba và Mẹ Gửi Hồng Ân và Thiên Lạc

31/01/2018

Huỳnh Christian Timothy & Priscilla

Hồng Ân và Thiên Lạc yêu thương,

Hôm nay là ngày cuối cùng của tháng thứ nhất trong năm 2018. Ba và mẹ muốn chia sẻ cho hai con mấy câu Thánh Kinh rất quan trọng, mà ba mẹ mong rằng sẽ giúp ích cho hai con trong sự chuẩn bị cuộc sống của hai con trong vài năm tới. Ba mẹ chân thành tin rằng, chúng ta đang sống trong thế hệ sau cùng của loài người trước khi sự tận thế theo lời tiên tri trong Khải Huyền xảy đến. Vì vậy, chúng ta phải biết chắc và hiểu đúng Lời Chúa liên quan đến thế hệ của chúng ta, rồi với cả tấm lòng của chúng ta, sống theo ý muốn của Thiên Chúa.

Trước hết, hai con hãy đọc những câu hỏi dưới đây, rồi đọc những câu Thánh Kinh mà ba mẹ đã trích dẫn, để tìm những câu trả lời cho các câu hỏi ấy trong quan điểm của Lời Chúa. Đọc Tiếp →

Share This:

651 views

Lễ Tạ Ơn 2017: Những Ơn Phước Trong Trường Thuốc

Huỳnh Christian Hồng Ân

Trong mọi sự, hãy tạ ơn!
Vì đó là ý muốn của Thiên Chúa trong Đấng Christ Jesus đối với các anh chị em.”

(I Tê-sa-lô-ni-ca 5:18)

Trong Lễ Tạ ơn năm nay, tôi muốn thừa nhận những cách mà Thiên Chúa đã có mặt trong cuộc đời tôi trong năm đầu tiên của tôi nơi trường thuốc. Tôi đã học được rất nhiều chỉ trong vài tháng và cùng lúc gặp được một số người tuyệt vời, tất cả là nhờ Chúa. Một số sự kiện nổi bật mà tôi muốn chia sẻ với các bạn bao gồm: Lễ Áo Khoác Trắng (White Coat Ceremony), kinh nghiệm tổng quát của tôi và ấn tượng đầu tiên về trường thuốc, cùng những giá trị Thánh Kinh mà tôi đã thu được từ các kinh nghiệm của tôi cho đến nay.

Lễ Áo Khoác Trắng là một sự kiện tập trung vào việc giới thiệu các sinh viên dược mới. Đó là một sự kiện chính thức tương tự như lễ tốt nghiệp. Lần lượt, tên của sinh viên được gọi để đi ngang qua sân khấu trong khi các giảng sư giúp đỡ các sinh viên mặc chiếc áo khoác trắng, có một phù hiệu may dính và một huy hiệu ghim lên áo, để biểu thị rằng, chúng tôi là sinh viên đang học tại trường đại học dược. Vào cuối chặng đi của chúng tôi trên sân khấu, chúng tôi bắt tay với Trưởng Khoa. Sau đó, chúng tôi chính thức là các sinh viên dược. Đọc Tiếp →

Share This:

686 views

Dâng Lời Tạ Ơn Lên Thiên Chúa (2017)

Huỳnh Christian Thiên Lạc

Để tôi lớn tiếng rao ra lời tạ ơn, và thuật ra mọi công việc lạ lùng của Ngài.”
(Thi Thiên 26:7)

Trong bài viết trước của tôi “Biết Ơn Thiên Chúa về Các Ơn Phước của Ngài Trong Năm 2016 – 2017” [1], tôi đã đề cập đến nhiều phước lành mà Thiên Chúa đã ban cho tôi trong các năm cuối trung học và khi tốt nghiệp. Bài viết này sẽ tập trung nhiều hơn vào các phước lành mà Thiên Chúa đã ban cho và tiếp tục ban cho tôi trong đại học. Thông qua Thiên Chúa, tôi đã có thể nhận được các khoản tiền cho học phí đại học, điểm tốt trong các lớp học của tôi, và một món quà bất ngờ cho buổi lễ tốt nghiệp trung học. Đọc Tiếp →

Share This:

644 views

Biết Ơn Thiên Chúa về Các Ơn Phước của Ngài Trong Năm 2016 – 2017

Huỳnh Christian Thiên Lạc

Hỡi linh hồn ta, hãy tôn vinh Đấng Tự Hữu Hằng Hữu!
Mọi điều ở trong ta hãy ca tụng danh thánh của Ngài!
Hỡi linh hồn ta, hãy tôn vinh Đấng Tự Hữu Hằng Hữu!
Chớ quên mọi ân huệ của Ngài.”
(Thi Thiên 103:1-2)

Cảm tạ Thiên Chúa về các ơn phước trong suốt năm học vừa qua của tôi, với nhiều điều khiến tôi đầy lòng biết ơn. Điển hình là đầu mùa hè này, tôi đã tốt nghiệp trung học với điểm trung bình xếp hạng (GPA – Grade Point Average) là 3.9 (điểm xếp hạng cao nhất là 4.0), và mùa thu này tôi đang học cùng trường đại học với chị của tôi. Mặc dù cách nay hai năm trước, bỗng nhiên tôi bị đặt vào trường trung học mới, không quen biết (vì gia đình tôi chuyển chỗ ở), nhưng Đức Chúa Trời đã dẫn dắt tôi trong các năm ấy và giúp tôi trong sự học của tôi, khiến cho tôi thành đạt như ngày nay. Cảm tạ Đức Chúa Trời vì tôi có đủ mọi sự tôi cần, vì thế, mục đích của bài viết này là để tôn vinh và cảm tạ Ngài về mọi sự mà Ngài đã làm cho tôi. Đọc Tiếp →

Share This:

994 views

Những Sự Cám Dỗ và Thử Thách

Huỳnh Christian Thiên Lạc
Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống pdf bài này:
https://od.lk/d/MV8xNDkzNjcxMTJf/NhungSuCamDoVaThuThach.pdf

Không có sự cám dỗ hoặc thử thách nào quá sức loài người đến cho các anh chị em. Đức Chúa Trời là thành tín, Ngài không bao giờ để cho các anh chị em chịu cám dỗ hoặc thử thách quá sức của các anh chị em; nhưng trong sự cám dỗ hoặc thử thách, Ngài cũng mở đường cho ra khỏi, để các anh chị em có thể chịu được.”
(I Cô-rinh-tô 10:13)

Những sự cám dỗ là những hoàn cảnh hay ý tưởng cố cài bẫy chúng ta vào trong sự phạm những hành động tội lỗi. Những sự thử thách là những sự thử nghiệm hay những sự cám dỗ mà Đức Chúa Trời cho phép chúng ta đối diện, để chúng ta thể hiện sức mạnh thuộc linh của chúng ta và làm vững mạnh đức tin của chúng ta trong Thiên Chúa.

Những hành động tội lỗi mà những sự cám dỗ thúc giục có thể bao gồm sự cám dỗ làm việc vào ngày Sa-bát, quan hệ tính dục trước hôn nhân, chối bỏ hoặc nguyền rủa Thiên Chúa, hay những tội lỗi khác mà Thánh Kinh nói đến. Những sự thử thách từ Đức Chúa Trời có thể đến dưới hình thức của sự bách hại hướng đến những Cơ-đốc nhân. Hai trong những thí dụ mạnh mẽ nhất về sự thử thách để thử nghiệm đức tin là sự ông Gióp bị mất tất cả những gì ông có và Đức Chúa Jesus bị Sa-tan cám dỗ để hầu việc nó. Đọc Tiếp →

Share This:

976 views

Đối Diện Sự Cám Dỗ

Huỳnh Christian Hồng Ân
Tải xuống pdf bài viết này tại đây:
https://od.lk/d/MV8xNDkzNjcxMDdf/DoiDienSuCamDo.pdf

Không có sự cám dỗ hoặc thử thách nào quá sức loài người đến cho các anh chị em. Đức Chúa Trời là thành tín, Ngài không bao giờ để cho các anh chị em chịu cám dỗ hoặc thử thách quá sức của các anh chị em; nhưng trong sự cám dỗ hoặc thử thách, Ngài cũng mở đường cho ra khỏi, để các anh chị em có thể chịu được.”
(I Cô-rinh-tô 10:13)

Suốt trong đời sống của chúng ta, chúng ta sẽ kinh nghiệm rất nhiều sự cám dỗ. Những sự cám dỗ được dùng để thử nghiệm đức tin của chúng ta. Ma quỷ cám dỗ chúng ta để chứng minh với Đức Chúa Trời rằng, đức tin của chúng ta là yếu đuối. Đức Chúa Trời cho phép chúng ta bị cám dỗ để chúng ta biết và thể hiện đức tin của chúng ta. Đức Chúa Trời là công chính, vì thế Ngài không để cho chúng ta kinh nghiệm một sự cám dỗ nào mà chúng ta không thể vượt qua. Tuy nhiên, Sa-tan muốn chúng ta thất bại, vì thế nó sẽ cám dỗ chúng ta. Đọc Tiếp →

Share This:

915 views

Tôn Vinh Chúa Năm Mới 2017

Huỳnh Christian Hồng Ân

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống PDF bài viết này:
https://od.lk/d/MV8xNDg0OTEzMTFf/TonVinhChuaNamMoi2017.pdf

Vậy, nếu ai ở trong Đấng Christ thì người ấy là một tạo vật mới; những sự cũ đã qua đi, này mọi sự đều trở nên mới.” (II Cô-rinh-tô 5:17).

Năm 2016 đã kết thúc, nhưng có nhiều điều khiến cho tôi đầy lòng biết ơn: thời gian tôi trải qua suốt học kỳ hai và ba của tôi trong đại học, thời gian tôi trải qua với gia đình của tôi, và ân điển của Đức Chúa Trời. Về năm 2017, tôi mong đợi sự hoàn tất thời gian của tôi ở đại học, được nhận vào trường dược, những ký ức mới với gia đình của tôi, và những kết quả từ chức vụ tổng thống của ông Trump.

Học Đường

Trong Thiên Chúa chúng tôi khoe mình suốt ngày, và sẽ tôn vinh Ngài mãi mãi.” (Thi Thiên 44:8).

Suốt học kỳ ba của tôi trong đại học, tôi kinh nghiệm nhiều thách thức hơn tôi đã gặp như khi là một sinh viên năm thứ nhất. Tôi chọn nhiều lớp hơn và các lớp thì khó hơn! Tuy nhiên, bởi ân điển của Đức Chúa Trời, bởi sự học tập chăm chỉ của tôi, và bởi sự ủng hộ của gia đình, mà tôi đã có thể chiếm toàn hạng A trong học kỳ này. Dĩ nhiên, đó không phải là điều dễ dàng trong sự chụp bắt vô số những bài vỡ của nhà trường. Dù vậy, tất cả những điều mới mẻ tôi học được và những người mới mà tôi gặp gỡ trong năm qua ở nhà trường đã đóng góp cho lòng biết ơn của tôi, hướng về sự vượt qua được học kỳ. Nhưng xin đừng hiểu lầm tôi. Tôi không dành hết thời gian của tôi cho việc học, để đạt được những thứ hạng ấy. Tôi cũng đã dành thời gian của tôi để học Lời Chúa và viết những bài đăng trên web site của chúng tôi: vi.grace-jay.net. Cho dù bạn muốn thành công trong cuộc sống, bạn cũng phải thành công đối với Đức Chúa Trời. Điều ấy có nghĩa là tất cả chúng ta cần dành thời gian để cầu nguyện và học Thánh Kinh, không cần biết thời khóa biểu của chúng ta bận rộn như thế nào. Trước hết, hãy gắng sức trong mối quan hệ giữa chúng ta với Đức Chúa Trời. Đọc Tiếp →

Share This:

1,200 views

Những Điều để Cảm Tạ Đức Chúa Trời (2016)

Huỳnh Thiên Lạc

Tải xuống PDF bài này tại đây: https://od.lk/fl/MV8xNjUyNDU3M18
Đọc bài này trong tiếng Anh tại đây: http://www.grace-jay.net/things-to-thank-god-for-2016/

“Hãy luôn trong danh của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta mà tạ ơn Đức Chúa Trời và Cha của chúng ta, về mọi sự.” (Ê-phê-sô 5:20).

Từ khi tôi được sinh ra, những ơn phước của Đức Chúa Trời ban cho tôi đã không ngừng và tôi cứ ở lại trong sự biết ơn về những sự ban cho của Ngài và việc làm của Ngài trong đời sống của tôi. Đức Chúa Trời ban phước cho những ai tin và theo Ngài, như Áp-ra-ham, Gióp, và Đa-vít, là những người mà đức tin của họ đã đem lại sự ban phước của Đức Chúa Trời trong đời sống của họ. Những môn đồ của Đấng Christ nên luôn nhớ rằng, Đức Chúa Trời ban cho chúng ta mọi sự chúng ta có, và chúng ta phải biết ơn khi nhận những sự ấy từ Đức Chúa Trời, ngay cả thực phẩm mà chúng ta ăn. Đức Chúa Trời đã mang đến rất nhiều ơn phước trong đời sống của tôi mà tôi không thể nào liệt kê ra hết, nhưng có một số đã đến chỉ trong năm nay, mà tôi sẽ nói đến.

“Hỡi linh hồn ta! Hãy tôn vinh Đấng Tự Hữu Hằng Hữu! Mọi điều gì ở trong ta, hãy ca tụng danh thánh của Ngài! Hỡi linh hồn ta! Hãy tôn vinh Đấng Tự Hữu Hằng Hữu! Chớ quên các ân huệ của Ngài.” (Thi Thiên 103:1-2). Đọc Tiếp →

Share This:

1,268 views

Môn Đồ Đấng Christ Nên Bầu Cử Như Thế Nào?

Huỳnh Hồng Ân

Tải xuống PDF bài này tại đây: https://od.lk/fl/MV8xNjUyNDU3M18
Đọc bài này trong tiếng Anh tại đây: http://www.grace-jay.net/how-christian-should-vote/

Vậy, ta khuyên rằng, trước hết mọi sự, hãy làm những sự khẩn xin, những sự cầu nguyện, những sự cầu thay, và những sự tạ ơn cho mọi người, cho các vua, cho hết thảy các bậc cầm quyền, để chúng ta được sống một đời bình tịnh và yên ổn trong mọi sự tin kính và thành thật. Ấy là một sự lành và đẹp mắt Thiên Chúa {là} Đấng Giải Cứu của chúng ta, Đấng muốn cho mọi người được cứu rỗi và đến với tri thức về lẽ thật.” (I Ti-mô-thê 2:1-4).

Cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ năm 2016 là một sự kiện gây tranh cãi và được mong đợi nhất không những cho quốc gia của chúng ta mà còn cho nhiều quốc gia khác nữa. Dân chúng khắp nơi trên thế giới đã có sự quan tâm lớn đến nền chính trị của chúng ta, vì hai ứng cử viên mang tiếng xấu của chúng ta: Donald Trump đại diện cho Đảng Cộng Hoà và Hillary Clinton đại diện cho Đảng Dân Chủ. Tôi ngờ rằng, có nhiều người Mỹ cảm thấy bị vướng mắc, liên quan đến việc tương lai của đất nước này dựa vào sự chọn giữa hai ứng viên nỗi tiếng nhưng không đáng chuộng, khi nhiều người xem Trump như một người kỳ thị chủng tộc và xem Clinton như là một tội phạm. Đọc Tiếp →

Share This:

1,569 views

Những Ưu Tiên Trong Đời Sống Thật

Những Ưu Tiên Trong Đời Sống Thật

 Huỳnh Christian Hồng Ân

Đọc bài này trong tiếng Anh tại đây:
http://www.grace-jay.net/real-life-priorities/

Tôi sẽ tôn kính Đấng Tự Hữu Hằng Hữu luôn luôn,
Sự tôn vinh Ngài hằng ở nơi miệng tôi.
Linh hồn tôi sẽ khoe mình về Đấng Tự Hữu Hằng Hữu,
Những người hiền từ sẽ nghe, và vui mừng.”

(Thi Thiên 34:1-2)

Xin chào quý bạn! Cám ơn quý bạn đã giữ thông công với chúng tôi. Gia đình họ Huỳnh xin chúc quý bạn một năm mới hạnh phúc. Nguyện Đức Chúa Trời canh giữ quý bạn và dẫn dắt quý bạn khi quý bạn tìm kiếm sự khôn ngoan của Ngài, và mang đến cho tất cả quý bạn nhiều phước hạnh.

Tôi muốn chia sẻ với quý bạn kinh nghiệm của tôi trong trường trung học và đại học, như một thí dụ về cách thức tôi giữ sự ưu tiên đã tác động đến đời sống tôi như thế nào; cảm tạ những lời hứa Đức Chúa Trời đã hứa.

Từ khi tôi bắt đầu đại học, tôi lưu ý hơn bao giờ hết về những người trong trường đại học của tôi đã bị lạc mất như thế nào. Chữ “lạc mất” trong văn mạch này có nghĩa là họ không có Đức Chúa Trời trong đời sống của họ. Nghĩ đến có một số sinh viên tìm kiếm sự thỏa lòng qua ma túy, chất uống say, tiệc tùng, và tính dục là một ý tưởng buồn. Những người trẻ này cứ bỏ qua những gì đáng lẽ là sự ưu tiên của họ, như việc học trong đại học, và quan trọng nhất là đọc Thánh Kinh và cầu nguyện cùng Đức Chúa Trời. Đọc Tiếp →

Share This:

1,421 views

Phước cho Những Ai Có Lòng Trong Sạch

Phước cho Những Ai Có Lòng Trong Sạch

Huỳnh Christian Thiên Lạc

Tải xuống bài này tại đây:
https://od.lk/s/MV8xMjUyOTU1Mzhf/PhuocChoNhungAiCoLongTrongSach.pdf

Đọc bài này trong tiếng Anh tại đây:
http://www.grace-jay.net/blessed-are-the-pure-in-heart/

Phước cho những ai có lòng trong sạch, vì họ sẽ thấy Đức Chúa Trời!”
(Ma-thi-ơ 5:8)

Với mỗi năm, Đức Chúa Trời mang phước hạnh đến cho những ai yêu Ngài và vâng giữ Lời Ngài. Những phước hạnh từ Đức Chúa Trời, như sự cứu rỗi, chỉ có thể nhận được bởi đức tin vào trong Đức Chúa Trời và bởi sự vâng theo Lời Ngài.

Sự kính sợ Đấng Tự Hữu Hằng Hữu là khởi đầu sự khôn ngoan. Sự tri thức Đấng Thánh là sự hiểu biết.” (Châm Ngôn 9:10).

Mặc dù đức tin và sự vâng phục Đức Chúa Trời là quan trọng và cần thiết, Đức Chúa Trời ban thưởng cho những ai làm việc hướng về các mục đích của họ. Đức Chúa Trời sẽ không ban phước cho những kẻ lười biếng khi họ không muốn làm gì cả. Những ai đầu tư thời gian và công sức của họ vào trong những gì họ làm, cùng với sự đầu tư thời gian của họ vào Đức Chúa Trời, sẽ được ban thưởng bởi Đức Chúa Trời bằng sự thành công. Suốt năm thứ nhì trung học của tôi (lớp 10), tôi đã có thể vào được nhóm 10% đứng đầu lớp với điểm trung bình 4.0 [1] và đạt hạng danh dự. Mặc dù sự học giúp tôi đạt được các thang điểm tốt nhưng tôi sẽ không làm tốt như đã làm, nếu không có sự giúp đỡ của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời chắc chắn giúp cho những ai học và đi theo Lời Ngài, đầu tư thời gian vào việc làm của họ và tìm kiếm sự giúp đỡ từ Đức Chúa Trời. Đọc Tiếp →

Share This:

1,553 views

Sự Bách Hại

Sự Bách Hại

Huỳnh Christian Thiên Lạc

Tải xuống bài này tại đây:
https://od.lk/s/MV8xMjQ4MDQ3Njdf/Persecution_Vietnamese.pdf


“Hết thảy mọi người muốn sống cách tin kính trong Đấng Christ Jesus thì sẽ bị bách hại.”
(II Ti-mô-thê 3:12).

Sự bách hại người tin nhận Đấng Christ, như được báo trước trong Thánh Kinh, khá lan tràn thời nay. Một thí dụ về sự bách hại người tin nhận Đấng Christ đang xảy ra trong lúc này, là sự nổi lên nhanh chóng của ISIL hay là Quốc Gia Hồi Giáo I-rắc và Khu Vực Tây Á [1], cũng được gọi là IS hay là Quốc Gia Hồi Giáo. Từ khi Quốc Gia Hồi Giáo nổi lên, những người tin nhận Đấng Christ trong lãnh thổ bị họ chiếm đóng đã bị tra tấn và giết chết bởi những chiến binh IS; bao gồm những cuộc chặt đầu thị chúng và những cuộc xử tử những người tin nhận Đấng Christ. IS đe dọa sẽ tấn công nhiều quốc gia, mà gần đây, Pháp và Nga đã là đối tượng các sự tấn công của nó. Nhiều chiến binh IS tin rằng, họ đang phục vụ thần linh của họ bằng cách gây thánh chiến và sự bách hại. Loại bách hại này đã được báo trước trong Thánh Kinh, như trong các câu dưới đây: Đọc Tiếp →

Share This:

1,707 views

Lời Cảm Tạ Cuối Năm 2015 của Tôi

Huỳnh Christian Hồng Ân

Để tôi lớn tiếng tạ ơn, và thuật ra các công việc lạ lùng của Ngài.”
(Thi Thiên 26:7).

Lễ Cảm Tạ đã đến gần. Trong khi tôi chuẩn bị để bắt đầu năm đầu tiên của tôi trong đại học, thì tôi đã có thêm nhiều điều để cảm tạ. Tôi muốn chia sẻ với các bạn lời cảm tạ của tôi dâng lên Thiên Chúa về mọi điều Ngài đã chuẩn bị cho gia đình tôi trong năm nay. Các việc làm của Ngài nhắc cho chúng tôi nhớ rằng, sự hiện diện của Ngài không bao giờ chỉ là thoáng qua trong đời sống của chúng tôi. Bài viết này nhấn mạnh đến sự Thiên Chúa kết hiệp mọi sự và giải quyết các nhu cầu của chúng tôi, khi chúng tôi thật sự có đức tin trong Ngài, và Ngài đã chạm lòng con dân Ngài như thế nào để họ cứu giúp lẫn nhau. Đọc Tiếp →

Share This:

1,232 views

Chúc Mừng Năm Mới 2015

“Cầu xin Chúa dạy chúng tôi biết đếm các ngày chúng tôi,
Để cho chúng tôi được lòng khôn ngoan.”

  Thi Thiên 90:12

Kính chúc quý ông bà anh chị em một năm mới  ngập tràn phước hạnh!
Xin cảm tạ sự tiếp trợ và cầu thay của quý ông bà anh chị em!

Huỳnh Christian Grace & Huỳnh Christian Jay

Share This:

3,110 views

Nước Mỹ – Sô-đôm và Gô-mô-rơ Kế Tiếp?

Huỳnh Christian Jay


Tải xuống bài viết này: https://www.opendrive.com/folders?MV8xMjY4MjI4MV9yYlRiUw

Trong thời Áp-ra-ham và Lót, Sô-đôm và Gô-mô-rơ bị xem là gian ác nhất trong các thành phố vì sự đầy dẫy tội lỗi của chúng. Trước khi chúng bị hủy diệt, Áp-ra-ham đã cầu xin Thiên Chúa tha thứ cho hai thành phố tội lỗi này nếu tìm được mười người công chính trong cả khu dân cư. Thiên Chúa đã bằng lòng tha cho cả hai thành phố nếu chỉ tìm được mười người công chính giữa đám dân tội lỗi. Sau khi trò chuyện, Thiên Chúa đã sai hai thiên sứ của Ngài đến Sô-đôm, để xác chứng tiếng kêu về tội lỗi quá mức từ Sô-đôm và Gô-mô-rơ. Trong chuyến đi của hai thiên sứ, Lót, cháu của Áp-ra-ham đã cố nài nỉ các thiên sứ ở lại qua đêm với ông và gia đình của ông. Trong khi các thiên sứ ở trong nhà của Lót, những người đàn ông tại Sô-đôm đã đến nhà của Lót và yêu cầu ông giao ra các thiên sứ của Thiên Chúa, để chúng “biết họ” (có nhiều cách diễn dịch từ ngữ “biết họ” nhưng cách thẳng thắn nhất là những người đàn ông tại Sô-đôm muốn phạm tội tà dâm đồng giới tính với các thiên sứ của Thiên Chúa). Sau khi Lót từ chối, những người đàn ông muốn phá cửa. Tuy nhiên, các thiên sứ đã đánh cho họ bị mù và thoát thân với Lót, vợ và các con gái của ông. Đã không có được mười người công chính giữa vòng dân chúng của Sô-đôm và Gô-mô-rơ (Sáng Thế Ký 18-19). Đọc Tiếp →

Share This:

2,348 views

Cảm Tạ Ngài! Lạy Chúa!

Huỳnh Christian Jay (Thiên Lạc)

Ha-lê-lu-gia! Hãy tôn vinh Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, vì Ngài là thiện;
Sự từ ái Ngài còn đến đời đời.”

(Thi Thiên 106:1)

Câu Thánh Kinh trên đây là nền tảng của bài viết này: “Cảm tạ Chúa!” Bài này sẽ không giống như các bài khác mà tôi đã viết trước đây, nhưng thay vào đó, bài này chỉ đơn sơ là một bảng liệt kê những phước hạnh, mà tôi đã nhận được từ Chúa, và dĩ nhiên, với lời cảm tạ cho các phước hạnh ấy.

Tôi muốn cảm tạ Chúa cách tổng quát cho một năm thỏa lòng, khi một năm học đã kết thúc.

Con cảm tạ Ngài! Lạy Chúa! Vì Ngài đã ban cho con những phước hạnh được thang điểm tốt nơi học đường và cảm tạ Ngài cho con kết quả thi đậu kỳ thi mãn khóa. Con cảm tạ Ngài! Lạy Chúa! Vì đã ban cho con một năm an lành nơi học đường.

Con cảm tạ Ngài! Lạy Chúa! Vì Ngài đã ban cho con một máy vi tính tốt hơn, so với cái máy vi tính xách tay cũ màu xám, cứ bị hõng sau vài tiếng đồng hồ. Con cũng cảm tạ Ngài về nhiều đồ vật, mà Ngài đã ban cho con trong dịp sinh nhật của con. Có hai cái trò chơi hình (video game) con được tặng, nhưng không thể chơi được, cho tới khi con nhận được cái thẻ hình mới (graphic card), qua cha của con, khi ông mua đồ sửa máy vi tính cho khách hàng, ông đã nghĩ đến và mua luôn cho con.

Đọc Tiếp →

Share This:

2,344 views

Năm 2012 – 2013 của Tôi

Sau khi bấm nút xin vui lòng chờ vài phút. Video clip posted with permissions from Texas Music Educators Association and Mark Custom Recording Service, Inc.

Buổi trình diễn hòa tấu tại hý viện Lila Cockrell của thành phố San Antonio, Texas vào ngày 18 tháng 2 năm 2013. Hồng Ân thổi sáo, ngồi hàng thứ nhì bên phải, ghế thứ ba từ ngoài đếm vào. Đọc lời chứng của mẹ Hồng Ân tại đây: http://phunu.timhieutinlanh.net/?p=308

Tên các bản nhạc giao hưởng được trình bày trong mẫu phim trên đây: (1) The Star Spangled Banner – (2) Mvt 1 – (3) Mvt 2 – (4) Elegy for a Young American – (5) Insuperable – (6) Symphonic Dance –  (7) Foundry.

 Huỳnh Hồng Ân

Năm thứ nhì bậc trung học của tôi là một năm hứng thú. Nó đến với nhiều phước hạnh, và tôi cảm tạ Chúa về sự ấy. Tôi đạt được các thành quả trong ban nhạc và trong học đường mà tôi đã nổ lực trong suốt năm học. Tuy nhiên, tôi sẽ không thể nào được như vậy, nếu không bởi Chúa.

Trong năm thứ nhất bậc trung học của tôi, tôi chiếm được một chỗ trong ban nhạc hòa tấu Toàn Khu Vực (bao gồm nhiều trường trung học trong các thành phố cùng hạt). Nhưng năm nay, tôi chẳng những vượt qua cuộc thi tuyển Toàn Khu Vực và cuộc thi vùng (bao gồm nhiều trường trung học trong các thành phố của nhiều hạt), mà tôi còn vào được ban nhạc Toàn Tiểu Bang. Để tôi vẽ ra một bức tranh cho các bạn: Hàng chục ngàn học sinh từ khắp nơi trong tiểu bang dự tuyển; nhưng chỉ có 260 thí sinh trúng tuyển, được vào ban nhạc Toàn Tiểu Bang, trong số đó, có tôi và ba người bạn trong ban nhạc cùng trường với tôi. Tôi nghĩ rằng, đó thật là điều ngạc nhiên khi tôi là một trong 260 người được trúng tuyển vào ban nhạc Toàn Tiểu Bang, là trình độ thăng tiến cho ban nhạc trung học.

Đọc Tiếp →

Share This:

2,585 views

Sự Công Bằng

Huỳnh Christian Jay (Thiên Lạc)

Có sự công bằng hay không? Trong thế giới ngày nay, dường như không có điều gì là công bằng. Bạo lực, tham lam, và sự không công chính xảy ra khắp nơi trong tin tức. Cho dù chúng ta sống ở đâu, chúng ta dường như luôn chứng kiến sự bất công. Hoặc là một em bé ở trường học hay là một người lớn ở sở làm, có ai đó, bằng cách nào đó, đang bị ngược đãi. Thánh Kinh cũng nói nhiều về đề tài này vì Thiên Chúa là gương mẫu của tất cả lẽ thật và sự công bằng. Gia-cơ 2:1-5 nói về sự cư xử với kẻ giàu so với kẻ nghèo:

“Hỡi anh em, anh em đã tin đến Đức Chúa Jesus Christ, là Chúa vinh quang chúng ta, thì chớ có tây vị người nào. Giả sử có người đeo nhẫn vàng, mặc áo đẹp, vào nơi hội anh em, lại có người nghèo, quần áo rách rưới, cũng vào nữa; nếu anh em ngó kẻ mặc áo đẹp, mà nói rằng: Mời ngồi đây, là chỗ tử tế; lại nói với người nghèo rằng: Hãy đứng đó, hoặc ngồi dưới bệ chân ta, thế có phải anh em tự mình phân biệt ra và lấy ý xấu mà xét đoán không? Hỡi anh em rất yêu dấu, hãy nghe nầy: Đức Chúa Trời há chẳng lựa kẻ nghèo theo đời nầy đặng làm cho trở nên giàu trong đức tin, và kế tự vương quốc của Ngài đã hứa cho kẻ kính mến Ngài hay sao?”

Đọc Tiếp →

Share This:

2,454 views

Giấc Mơ Hiện Thực

Huỳnh Christian Grace (Hồng Ân)

Hãy hát, hãy hát cho Ngài những bài ca!
Khá nói về các việc lạ lùng của Ngài.
Hãy khoe mình về danh thánh Ngài;
Nguyện lòng kẻ nào tìm cầu Đức Giê-hô-va được khoái lạc!”
(Thi Thiên 105:2-3)

Mặc dù năm 2012 đã qua nhưng tôi muốn thuật lại với các bạn một trong những ơn phước mà gần đây tôi đã nhận được từ nơi Đức Chúa Trời.

Đâu đó vào khoảng cuối tháng 11, tôi có một giấc mơ, là cậu của tôi đã để lại cho tôi nhiều món quà. Đó là một giấc mơ thuần vật chất, vì tôi thấy có rất nhiều món quà đắt tiền. Có một món quà rất đặc biệt, đó là chiếc máy iPod Touch chiếu ngời. Nó là một trong những chiếc máy đời mới nhưng tôi không biết nó thuộc loại nào, vì tôi không biết nhiều về các sản phẩm của Apple.

Đọc Tiếp →

Share This:

1,911 views

Tà Áo Xuân

Xin bấm vào “Đọc Tiếp“  để xem flash của chúng tôi
và nghe bài hát “Tà áo Xuân” do Thiên Kiều Giang sáng tác và trình bày.  Đọc Tiếp →

Share This:

1,959 views

Video: Chúc Tết

Đây là video clip chúc tết (Dương Lịch) năm 2006
Hội Thánh Tucson Arizona
Lúc Hồng Ân được 9 tuổi và Thiên lạc được 7 tuổi
(vừa được chuyển từ VHS tape sang digital)

Bấm vào nối mạng đây để xem video clip chúc tết Âm Lịch:
http://www.grace-jay.net/?p=248

Share This:

3,374 views

Tận Thế?

Huỳnh Thiên Lạc

Ngày 21 tháng 12 năm 2012, được xem là ngày tận thế, đã là một lời tiên tri không hiện thực. Mặc dầu ngày này được biết đến nhiều trong công chúng, đây không phải là lần đầu tiên có người tiên tri về tận thế. Hãy nghĩ đến cách nay không bao lâu, Harold Camping đã tiên tri rằng, thế giới sẽ kết thúc vào ngày 21 tháng 5 năm 2011, cùng với lời tiên tri lần thứ hai của ông ta, dời lại vào ngày 21 tháng 10 năm 2011, cũng đã không hiện thực. Ngược dòng thời gian, xa hơn một chút nữa thì sao? Harry Walter đã tiên tri rằng, sự cất lên của Hội Thánh sẽ xảy ra vào ngày 2 tháng 6 năm 2006, cùng với sự kiện AntiChrist sẽ xuất hiện bốn ngày sau đó. Chúng ta hãy lùi xa hơn thêm một lần nữa, khi ngày 1 năm 2000 được gọi là Y2K. Đó là lời tiên tri cho rằng, tất cả các phương tiện kỹ thuật sẽ bị dừng lại, làm cho cuộc sống trở nên suy tàn. Điều thật sự đã xảy ra, đó là mọi người vẫn tiếp tục cuộc sống bình thường của họ.

Đọc Tiếp →

Share This:

6,055 views

Nguồn Gốc và ý Nghĩa của Halloween

Huỳnh Hồng Ân

Vậy, hỡi anh em, tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời khuyên anh em dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là sự thờ phượng phải lẽ của anh em. Đừng làm theo đời nầy, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình, để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thể nào.”

(Rô-ma 12:1-2)

Vào ngày 31 tháng 10 mỗi năm, Hoa Kỳ mừng cái gọi là Halloween. Đó giống như là một ngày dành riêng cho người chết và vui với những trò đùa oái ăm. Trong các quốc gia khác cũng có những ngày lễ tương tự được dành để tôn kính người chết. Tôi thường quen mừng Halloween khi tôi còn bé. Tôi thích nhận được kẹo và diện quần áo, và không hề nghĩ gì nhiều về người chết. Tôi không biết gì về nguồn gốc của ngày lễ này. Đọc Tiếp →

Share This:

3,191 views

Sự Khôn Ngoan từ Thiên Chúa

Huỳnh Thiên Lạc

Khi tôi đang học lớp bốn, tôi hỏi mẹ tôi, “Tại sao chị của con thông minh quá vậy?” Thì mẹ tôi trả lời, “Bởi vì Thiên Chúa ban phước cho chị.” Bà cũng khiến tôi đọc Thánh Kinh mỗi ngày và cầu nguyện trước khi làm bất cứ việc gì tôi được giao phó. Rồi, mẹ tôi giới thiệu cho tôi câu Thánh Kinh sau:

Ví bằng trong anh em có kẻ kém khôn ngoan, hãy cầu xin Đức Chúa Trời, là Đấng ban cho mọi người cách rộng rãi, không trách móc ai, thì kẻ ấy sẽ được ban cho.” (Gia-cơ 1:5)

Đọc Tiếp →

Share This:

4,848 views

Món Quà Sinh Nhật Lớn Nhất

Huỳnh Hồng Ân

“Vì chính Chúa nắn nên tâm thần tôi,
Dệt thành tôi trong lòng mẹ tôi.
T
ôi cảm tạ Chúa, vì tôi được dựng nên cách đáng sợ lạ lùng.
Công việc Chúa thật lạ lùng, lòng tôi biết rõ lắm.
Khi tôi được dựng nên trong nơi kín,
Chịu nắn nên cách xảo lại nơi thấp của đất,
Thì các xương cốt tôi không giấu được Chúa.
Mắt Chúa đã thấy thể chất vô hình của tôi;
Số các ngày định cho tôi,
Đã biên vào sổ Chúa trước khi chưa có một ngày trong các ngày ấy.”

(Thi Thiên 139:13-16)

Tôi vừa tròn 16 tuổi trong tháng này và tôi được phước khi có thể kỷ niệm sự kiện đó với bạn bè và gia đình tôi. Không giống như trong quá khứ, tôi đã có thể tổ chức một bữa tiệc mừng sinh nhật và mời các bạn thân của mình. Bữa tiệc mừng của tôi diễn ra trong một quán da-ua đông lạnh (kem sữa chua) rồi sau đó chúng tôi đi xem phim. Chúng tôi đã ăn kem, pizza (bánh nướng của Ý), bắp rang và chúng tôi cũng được ăn bánh sinh nhật của tôi, có hình con gấu trúc (panda). Đọc Tiếp →

Share This:

4,406 views

Đời Sống và Đức Chúa Trời

Grace Christian Huynh

Trường học đã bãi khóa cách nay không bao lâu. Đối với em trai tôi và tôi thì đó là một năm thành công. Tôi kết thúc với điểm trung bình 4.0 GPA [1] của 5% học sinh đứng đầu lớp tôi và em trai tôi thành công trong việc đạt điểm A cho tất cả các phiếu báo điểm trong toàn năm. Cả em trai tôi lẫn tôi đều học hành chăm chỉ để đạt được các thang điểm này, nhưng chúng tôi sẽ không có được các kết quả này nếu không nhờ vào Chúa. Đọc Tiếp →

Share This:

3,119 views

Điều Răn Thứ Nhì

Jay Christian Huynh

Thánh Kinh nói rõ:

“Ngươi chớ làm tượng chạm cho mình, cũng chớ làm tượng nào giống những vật trên trời cao kia, hoặc nơi đất thấp nầy, hoặc trong nước dưới đất”(Xuất Ê-díp-tô Ký 20:4).

Điều đó có nghĩa gì? Trong tiếng Anh thông thường, nó có nghĩa là: Đừng làm một tượng chạm hay tượng đúc nào như đã liệt kê trong Phục Truyền Luật Lệ Ký 4:15-18, bởi vì làm như vậy là vi phạm các điều răn của Đức Chúa Trời. Điều răn này được nói đến nhiều nơi trong Thánh Kinh nhưng nhiều người tiếp tục bỏ qua nó. Đối với những ai không biết chạm hay đúc có nghĩa gì thì đây là định nghĩa của từ điển: Đọc Tiếp →

Share This:

2,742 views

Mừng “Ngày của Mẹ” Như Thế Nào?

Huỳnh Hồng Ân

Các bậc cha mẹ có bổn phận hướng dẫn con cái sao cho chúng có thể sống một nếp sống lý tưởng trước mắt Thiên Chúa, nhưng nhiều người đã không biết tận dụng sự dạy dỗ của Thiên Chúa hay là của cha mẹ họ. Tôi rất hạnh phúc có được mẹ của tôi, bởi vì, nếu không có bà tôi có thể bị hư mất. Bà dạy tôi nhiều điều về Thiên Chúa và Lời của Ngài; và điều đó giúp tôi mỗi ngày.

“Lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi, ánh sáng cho đường lối tôi” (Thi Thiên 119:105).

Chẳng lành, “Ngày của Mẹ” chỉ xảy ra mỗi năm một lần. Nó chẳng lành là vì nhiều người nghĩ rằng, vì nó chỉ có một ngày cho nên họ chỉ cần tôn kính cha mẹ trong một ngày. Đọc Tiếp →

Share This:

3,281 views

Easter Từng Có Nghĩa Gì Đối với Tôi

Huỳnh Hồng Ân

Tôi vốn hay mong ngóng ngày Lễ Easter. Đó là một trong những ngày lễ trong năm mà tôi ưa thích. Nhà thờ thường tổ chức cuộc săn trứng hàng năm và cho chúng tôi làm những thủ công về Easter trong giờ Trường Chủ Nhật. Tôi còn được trang trí những cái trứng mà không bao lâu chúng sẽ bị hư thối, nhưng làm như vậy cũng đáng để mua vui. Tuy nhiên, làm tất cả những điều đó có đáng với những gì mà Thiên Chúa muốn cho chúng ta làm hay không? Đọc Tiếp →

Share This:

4,402 views

Ngày Lễ Tình Yêu Có Nghĩa Gì Đối Với Thiên Chúa?

Huỳnh Hồng Ân

Tháng hai được biết nhiều vì ngày Lễ Tình Yêu (Valentine’s Day). Vào ngày 14 tháng hai, những đôi lứa và những người độc thân đang tìm kiếm người yêu, bày tỏ tình yêu của họ dành cho nhau. Người ta mừng ngày Lễ Tình Yêu bằng cách tặng kẹo, nữ trang, hoa, và bày tỏ tình cảm họ dành cho nhau. Chúng ta hãy nhanh chóng tìm đến nguồn gốc của ngày lễ “Cơ-đốc” này.

Nguồn Gốc

Vào khoảng thế kỷ thứ tư, người La-mã có một lễ hội hoặc nghi lễ tôn giáo cầu xin cho mùa màng được thịnh vượng gọi là Lupercalia, theo tên gọi thần linh của những mục tử là thần Lupercus; trong lễ hội đó, những người đàn ông sẽ dùng những sợi dây da dê, nhúng vào máu, và đánh lên người các phụ nữ. Sau đó, một trò “cáp đôi” được diễn ra, những thanh niên sẽ rút thăm tên của những thiếu nữ từ một cái bình. Rồi, những cặp đó sẽ ở với nhau cho đến ngày lễ hội Lupercalia của năm sau. Một lý do khác mà người La-mã mừng lễ hội thường niên này là để tưởng nhớ và tôn vinh huyền thoại Lupa. Lupa là một con sói cái đã nuôi dưỡng Romulus và Remus khi họ còn là bé thơ. Về sau, Romulus và Remus thành lập vương quốc La-mã vào năm 753 TCN. Lupercalia được tổ chức từ ngày 13 đến 15 mỗi tháng hai.

Đọc Tiếp →

Share This:

2,777 views

Mỗi Năm Chỉ Một Lần cho Mọi Sự?

Huỳnh Hồng Ân

Sau khi những người di dân pilgrims [1] đầu tiên đến Châu Mỹ, trong năm thứ nhất họ đã mất gần phân nửa dân số vì mùa đông khắc nghiệt và họ chẳng còn lại gì ngoài một ít thực phẩm cùng bệnh tật. Đến mùa đông của năm thứ nhì, họ đã được dự bị, cảm tạ Thiên Chúa, Đấng đã dùng người thổ dân Mỹ để cứu giúp họ, vì họ đã có một vụ bội thu khiến họ có thể bắt đầu một đời sống mới với tự do trong miền đất lành. Cùng với thổ dân Mỹ, những người di dân pilgrims đã tổ chức một lễ hội cảm tạ Thiên Chúa, và đó là nguồn gốc của Lễ Cảm Tạ.

Nhiều người ở tại Mỹ đây đã học biết như vậy khi họ đi học, khi họ làm những con gà tây bằng giấy hoặc làm những vòng bịt đầu có gắn lông chim theo kiểu của người Da Đỏ. Đó là điều mà ai cũng biết. Điều không được dạy trong các trường học công lập là làm thế nào để cảm tạ Chúa về những gì mà bạn có. Mặc dầu, đó là điều dễ dàng thực hiện. Chỉ cần nói từ đáy lòng: “Lạy Đức Chúa Trời, con cảm tạ Chúa về những điều con có và những gì Ngài ban cho con ngày hôm nay.” Thế thì, tại sao lại có những Cơ-đốc nhân quên nói lời tạ ơn đơn sơ lên Chúa?

Đọc Tiếp →

Share This:

3,418 views

Bạn Nghĩ Gì về Đức Chúa Trời?

Huỳnh Thiên Lạc

Khi bạn suy nghĩ về Đức Chúa Trời, thật ra bạn nghĩ gì? Như tôi, khi tôi suy nghĩ về Đức Chúa Trời thì tôi nghĩ đến Đức Chúa Jesus, Thánh Kinh, và sự thánh khiết. Tại sao là Đức Chúa Jesus? Bởi vì Ngài là con đường để chúng ta vào thiên đàng và là Cứu Chúa của chúng ta. Thánh Kinh là cuốn sách về Đức Chúa Trời và Đức Chúa Jesus. Đức Chúa Trời thánh khiết trên mọi phương diện.

Trước hết, Đức Chúa Trời ngay thẳng và công bình. Thứ nhì, Ngài là Cứu Chúa và Đức Chúa Trời chân thật của chúng ta. Cuối cùng, Đức Chúa Trời của chúng ta thành thật và có lòng thương xót. Đức Chúa Trời của chúng ta ở trên trời đã hy sinh Con Một của Ngài để cứu chúng ta ra khỏi sự hư mất. Chúng ta nghĩ gì về Đức Chúa Trời là điều quan trọng, bởi vì chúng ta phải thật sự tin nơi Ngài nếu chúng ta muốn vào thiên đàng.

Đọc Tiếp →

Share This:

3,652 views

Ý Chí Tự Do: Sự Ban Cho của Đức Chúa Trời

Huỳnh Hồng Ân

Ý chí tự do là một sự ban cho mà chúng ta có thể tận dụng. Nó xác định tương lai, những người mà chúng ta sẽ gặp, những việc mà chúng ta sẽ làm, con người mà chúng ta sẽ trở nên… Đối với các thiếu niên như tôi, thật là khó cho chúng tôi tự kiềm chế với sự ban cho này. Đời sống là những sự lựa chọn, và nếu khi thời điểm đến mà thật là khó để biết phải làm gì, thì Đức Chúa Trời luôn ở đó để giúp chúng ta chọn đúng đường.

Đọc Tiếp →

Share This:

2,906 views

Ngày của Cha

Huỳnh Thiên Lạc

Ngày của Cha là một ngày mà chúng ta tôn kính cha của chúng ta, và với một số người thì đó là thời gian duy nhất mà họ sẵn lòng tiêu khiển thời gian với cha của họ.

Chúng ta nên nhớ đến những điều mà cha của chúng ta đã làm cho chúng ta. Chúng ta không chỉ có một người cha trên đất mà còn có một người cha ở trên trời. Cha của chúng ta ở trên trời là Đức Chúa Trời; ngoài Đức Chúa Trời chúng ta không thể nào thực hữu. Chúng ta không chỉ tôn kính cha chúng ta vào Ngày của Cha, nhưng chúng ta tôn kính họ mỗi ngày. Chúng ta nên vâng theo các luật lệ của Đức Chúa Trời và của cha chúng ta trên đất. Ngay trong Mười Điều Răn cũng dạy rằng, “Hãy tôn kính cha mẹ ngươi.” Đọc Tiếp →

Share This:

3,054 views

Lòng Trông Cậy

Huỳnh Thiên Lạc

Chúng ta đều trông cậy nơi một người nào đó. Điều quan trọng là người mà chúng ta trông cậy. Bạn hãy tự hỏi những câu sau đây để biết thế nào là một người đáng trông cậy: Họ có thành thật hay không? Bạn có biết họ hay không? Họ có phải là tín đồ chân thật của Đấng Christ hay không? Nếu bạn trả lời có cho tất cả những câu hỏi này thì rất có thể những người đó đáng cho bạn trông cậy. Tuy nhiên, Đấng mà bạn luôn luôn trông cậy là Đức Chúa Trời: Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Linh. Nếu bạn cần sự cứu giúp từ Đức Chúa Trời thì Ngài sẵn lòng cứu giúp bạn, nhưng điều bạn phải làm là trông cậy và tin nơi Ngài. Hễ ai tin Đức Chúa Trời thì phải trông cậy nơi Ngài. Đọc Tiếp →

Share This:

2,933 views

Một Hôm

Huỳnh Thiên Lạc

Một hôm, gia đình tôi và tôi cùng xem phim. Nhân vật chính trong phim có năng lực đi ngược dòng thời gian. Mặc dầu đây là một phim giả tưởng nhưng chúng ta có thể nhắc đến phim này, vì nhân vật chính trong phim phải đi ngược dòng thời gian để  sửa đổi các lỗi lầm của anh ta trước khi chúng xảy ra. Tôi có thể nói đến điều này, vì tôi từng nhiều lần phạm lỗi làm buồn lòng mẹ tôi. Thí dụ: Khi mẹ tôi bảo tôi làm việc gì đó mà tôi lại làm sai, nếu tôi có năng lực đi ngược dòng thời gian thì tôi cũng có thể sửa đổi các lỗi lầm của tôi. Đọc Tiếp →

Share This:

3,350 views

Một Chút Lòng Biết Ơn

Huỳnh Hồng Ân

Có rất nhiều phước hạnh tôi muốn viết đến từ năm 2010, nhưng giờ đây, tôi xin bắt đầu với điều này. Tại trường tôi theo học, mỗi năm có một sự kiện xảy ra, gọi là Lễ Đăng Quang (Coronation). Lễ Đăng Quang chính ra là thuộc về bậc trung học, tuy nhiên, bậc sơ trung (từ lớp 6 đến lớp 8) cũng được tham dự vào sự kiện truyền thống này. Tôi xin được giải thích Lễ Đăng Quang là gì. Lễ Đăng Quang là nghi thức mở ra một vương triều mới. Đó là phần thuộc về bậc trung học. Cứ mỗi lớp (9, 10, 11 và 12) các học sinh chọn ra ứng viên cho ngai vị Vua và Hoàng Hậu. Vua và Hoàng Hậu quyết định mức độ tài chính trong việc gây quỹ học bổng của toàn trường. Đối với bậc sơ trung, thay vì chọn ra ứng viên cho ngai vị Vua và Hoàng hậu, chúng tôi chọn ra các Công Nương và Công Tước. Trong Hoàng Gia, Công Nương và Công Tước là địa vị cao quý nhất, chỉ dưới Vua và Hoàng hậu. Đọc Tiếp →

Share This:

3,723 views

Những Sự Ban Cho từ Đức Chúa Trời

Huỳnh Thiên Lạc

Bạn có nhớ đến một người mà dường như người đó có tất cả những gì mà bạn ao ước; như: đồ chơi, tiền bạc, những phương tiện kỹ thuật tân kỳ, v.v.. Tuy nhiên, một trong những điều tốt nhất mà bạn có thể có được, đó là một sự ban cho đến từ Đức Chúa Trời. Giờ đây, tôi đã được 12 tuổi và đã chịu báp-tem (vào ngày 01.01.2011 – bấm vào hình bên cạnh để phóng lớn). Được báp-tem có thể xem là một sự ban cho của Đức Chúa Trời. Có thể, đối với một số người thì dường như nó không có gì là quan trọng đến thế, nhưng nó rất là quan trọng. Báp-tem là hình bóng cho sự bạn được rửa sạch mọi tội và bạn được tái sinh thành một con người mới, tốt lành. Đọc Tiếp →

Share This:

4,199 views

Những Phẩm Chất của Cơ-đốc Nhân

Huỳnh Hồng Ân

Theo bạn, những phẩm chất nào một Cơ-đốc nhân chân thật cần có; thật thà, khiêm nhường, khôn ngoan? Bạn có nghĩ rằng, một Cơ-đốc nhân chân thật có thể nói lén về người khác? Không! Dĩ nhiên là không thể, nhưng có nhiều thiếu niên là Cơ-đốc nhân đang hành xử như vậy. Đối với các thiếu niên, thế giới ngoài kia có rất nhiều sự cám dỗ, còn được biết là áp lực của bạn bè.

Trong trường học của tôi, chúng tôi có một nhóm gọi là F.I.S.H.,  viết tắt của Faithfully I Serve Him (Tôi Trung Tín Phục Vụ Ngài). Đó là một nhóm Cơ-đốc nhân mà trường của tôi đã thiết lập. Vào giờ ăn trưa của mỗi ngày thứ tư, hầu hết mọi người họp mặt trong lớp học. Tôi có tham dự vài lần, nhưng sinh hoạt cơ bản là mọi người nghe nhạc và ăn trưa. Có nhiều học sinh tại đó xưng mình là Cơ-đốc nhân thật và cố tỏ ra không bị chi phối bởi áp lực của bạn bè, nhưng ngoài lớp học, vào giờ ăn trưa của một ngày khác, họ chen vào trước các học sinh đang xếp hàng chờ nhận thức ăn trưa và ngồi lê đôi mách về các học sinh khác. Ngồi lê đôi mách, vi phạm luật lệ, v.v.. Những điều đó có phải là các phẩm chất của Cơ-đốc nhân hay không? Đọc Tiếp →

Share This:

4,383 views

Christmas Có Nghĩa Gì?

Huỳnh Thiên Lạc

Bạn có kỷ niệm Christmas không? Bạn có biết vì sao bạn kỷ niệm nó? Vả lại, nếu Christmas liên quan đến sinh nhật của Đức Chúa Jesus thì tại sao lại có “Santa Claus?” Tại sao lại có cây Christmas? Những điều này có liên quan gì đến Đức Chúa Jesus? Làm sao chúng ta biết sinh nhật của Đức Chúa Jesus là ngày 25 tháng 12? Nơi nào trong Thánh Kinh dạy rằng mỗi 25 tháng 12 chúng ta phải trang trí những cây thông và mua quà? Làm sao những người chăn chiên có thể thả chiên ra đồng trong mùa đông? Đọc Tiếp →

Share This:

3,161 views

Ba Ngày Để Nhìn

Huỳnh Hồng Ân

Thị giác là một quà tặng. Không có nó, chúng ta sẽ không làm gì được nhiều. Đời sống sẽ không giống như chúng ta đang biết. Nhưng nếu tôi chỉ còn lại có ba ngày để nhìn, tôi muốn mình sẽ tận dụng tối đa. Ba ngày không phải là một khoảng thời gian dài. Nhưng trong giai đoạn ngắn ngủi này, đây là những điều tôi sẽ làm.

Vào ngày thứ nhất, tôi sẽ dành thời gian để cảm tạ Chúa. Rất có thể bạn sẽ hỏi tôi rằng: “Tại sao bạn lại muốn bị mù?” Tôi không muốn bị mù nhưng tôi sẽ cảm tạ Chúa. Ngài có lý do khi cho phép điều đó xảy ra. Không cần biết điều gì xảy ra, bạn cần cảm tạ Ngài về những sự bạn bị mất đi hay là không có được trên đất này; Chúa sẽ ban cho bạn những điều tốt hơn ở trên trời. Sau đó, tôi sẽ đi một vòng chung quanh hàng xóm. Tôi muốn nhìn những căn nhà tôi sống gần bên và tôi muốn nhìn một lần cuối cùng những gương mặt của láng giềng. Cuối cùng, tôi sẽ đi ngang qua một khu vườn, nơi nào cũng được, miễn là có nhiều cây cối và thú vật. Tôi sẽ dùng khoảng thời gian đó để trân quý những sự sáng tạo của Đức Chúa Trời. Tôi muốn trân quý tất cả những mầu sắc của mọi bông hoa và tất cả mọi tạo vật mà tôi sẽ gặp trên đường. Tôi sẽ dùng ngày thứ nhất này để trân quý thiên nhiên và những gì quanh tôi. Đọc Tiếp →

Share This:

3,281 views

Câu Chuyện của Thiên Lạc

Huỳnh Thiên Lạc

Tôi tên là Huỳnh Thiên Lạc và tôi được 11 tuổi. Tôi tin nhận Đức Chúa Jesus khi tôi được chín tuổi. Trước khi tin nhận Đức Chúa Jesus, tôi không hiểu tại sao tôi lại thờ phượng Đức Chúa Trời hay tại sao tôi nên tin Đức Chúa Trời. Lý do tôi tin nhận Đức Chúa Jesus là vì tôi muốn được cứu rỗi và học biết thêm về Ngài.

Một thời gian sau khi tôi tin nhận Đức Chúa Jesus, tôi đang chơi một trò chơi vi tính trên mạng thì có một người cùng chơi đã nói rằng Đức Chúa Jesus chẳng có nghĩa lý gì cả và tin vào Ngài là xuẩn ngốc! Nhưng tôi bắt đầu nói (cho người đó) về hỏa ngục và số phận của những người không tin. Đọc Tiếp →

Share This:

4,245 views

Biến Cố Thay Đổi Cuộc Đời của Hồng Ân

Huỳnh Hồng Ân

Từ buổi ban đầu của thế giới, mọi sự vẫn luôn thay đổi. Thay đổi xảy ra mỗi ngày. Sự thay đổi có thể nhỏ mà sự thay đổi cũng có thể làm biến đổi cả nhân loại một cách đáng kể. Tuy nhiên, những thay đổi cá nhân trong cuộc sống riêng tư của chúng ta thì sao? Những thay đổi cá nhân đó chính là những thay đổi quan trọng nhất đối với mỗi chúng ta.

Khoảng tám năm về trước, có một sự thay đổi quan trọng xảy ra cho tôi. Tôi được sinh ra trong một gia đình Cơ-đốc nhân. Cha tôi cũng được sinh ra trong một gia đình Cơ-đốc nhân. Mẹ tôi cầu nguyện tin nhận Chúa Jesus khoảng một năm trước khi tôi tròn năm tuổi. Lần đầu tiên tôi được nghe về Chúa Jesus và những điều Ngài đã làm cho chúng ta trên thập tự giá là qua lớp học Trường Chủ Nhật (một lớp học về Thánh Kinh vào mỗi chủ nhật). Khi tôi được sáu tuổi thì tôi muốn tiếp nhận Đức Chúa Jesus Christ làm Cứu Chúa của tôi. Ở nhà, tôi nói cho cha mẹ tôi biết ý muốn của mình. Cha mẹ tôi nghĩ rằng tôi còn quá nhỏ để có thể hiểu biết ý nghĩa sự chết của Đức Chúa Jesus trên thập tự giá cho toàn thể nhân loại. Dĩ nhiên, để có thể tiếp nhận Đức Chúa Jesus làm Cứu Chúa của tôi thì tôi phải xưng nhận mình là một tội nhân. Cha tôi hỏi tôi những câu hỏi liên quan đến điều này. Đọc Tiếp →

Share This: