137 views

Lễ Tạ Ơn 2017: Những Ơn Phước Trong Trường Thuốc

Huỳnh Christian Hồng Ân

Trong mọi sự, hãy tạ ơn!
Vì đó là ý muốn của Thiên Chúa trong Đấng Christ Jesus đối với các anh chị em.”

(I Tê-sa-lô-ni-ca 5:18)

Trong Lễ Tạ ơn năm nay, tôi muốn thừa nhận những cách mà Thiên Chúa đã có mặt trong cuộc đời tôi trong năm đầu tiên của tôi nơi trường thuốc. Tôi đã học được rất nhiều chỉ trong vài tháng và cùng lúc gặp được một số người tuyệt vời, tất cả là nhờ Chúa. Một số sự kiện nổi bật mà tôi muốn chia sẻ với các bạn bao gồm: Lễ Áo Khoác Trắng (White Coat Ceremony), kinh nghiệm tổng quát của tôi và ấn tượng đầu tiên về trường thuốc, cùng những giá trị Thánh Kinh mà tôi đã thu được từ các kinh nghiệm của tôi cho đến nay.

Lễ Áo Khoác Trắng là một sự kiện tập trung vào việc giới thiệu các sinh viên dược mới. Đó là một sự kiện chính thức tương tự như lễ tốt nghiệp. Lần lượt, tên của sinh viên được gọi để đi ngang qua sân khấu trong khi các giảng sư giúp đỡ các sinh viên mặc chiếc áo khoác trắng, có một phù hiệu may dính và một huy hiệu ghim lên áo, để biểu thị rằng, chúng tôi là sinh viên đang học tại trường đại học dược. Vào cuối chặng đi của chúng tôi trên sân khấu, chúng tôi bắt tay với Trưởng Khoa. Sau đó, chúng tôi chính thức là các sinh viên dược. Đọc Tiếp →

Share This:

195 views

Dâng Lời Tạ Ơn Lên Thiên Chúa (2017)

Huỳnh Christian Thiên Lạc

Để tôi lớn tiếng rao ra lời tạ ơn, và thuật ra mọi công việc lạ lùng của Ngài.”
(Thi Thiên 26:7)

Trong bài viết trước của tôi “Biết Ơn Thiên Chúa về Các Ơn Phước của Ngài Trong Năm 2016 – 2017” [1], tôi đã đề cập đến nhiều phước lành mà Thiên Chúa đã ban cho tôi trong các năm cuối trung học và khi tốt nghiệp. Bài viết này sẽ tập trung nhiều hơn vào các phước lành mà Thiên Chúa đã ban cho và tiếp tục ban cho tôi trong đại học. Thông qua Thiên Chúa, tôi đã có thể nhận được các khoản tiền cho học phí đại học, điểm tốt trong các lớp học của tôi, và một món quà bất ngờ cho buổi lễ tốt nghiệp trung học. Đọc Tiếp →

Share This:

189 views

Biết Ơn Thiên Chúa về Các Ơn Phước của Ngài Trong Năm 2016 – 2017

Huỳnh Christian Thiên Lạc

Hỡi linh hồn ta, hãy tôn vinh Đấng Tự Hữu Hằng Hữu!
Mọi điều ở trong ta hãy ca tụng danh thánh của Ngài!
Hỡi linh hồn ta, hãy tôn vinh Đấng Tự Hữu Hằng Hữu!
Chớ quên mọi ân huệ của Ngài.”
(Thi Thiên 103:1-2)

Cảm tạ Thiên Chúa về các ơn phước trong suốt năm học vừa qua của tôi, với nhiều điều khiến tôi đầy lòng biết ơn. Điển hình là đầu mùa hè này, tôi đã tốt nghiệp trung học với điểm trung bình xếp hạng (GPA – Grade Point Average) là 3.9 (điểm xếp hạng cao nhất là 4.0), và mùa thu này tôi đang học cùng trường đại học với chị của tôi. Mặc dù cách nay hai năm trước, bỗng nhiên tôi bị đặt vào trường trung học mới, không quen biết (vì gia đình tôi chuyển chỗ ở), nhưng Đức Chúa Trời đã dẫn dắt tôi trong các năm ấy và giúp tôi trong sự học của tôi, khiến cho tôi thành đạt như ngày nay. Cảm tạ Đức Chúa Trời vì tôi có đủ mọi sự tôi cần, vì thế, mục đích của bài viết này là để tôn vinh và cảm tạ Ngài về mọi sự mà Ngài đã làm cho tôi. Đọc Tiếp →

Share This:

504 views

Những Sự Cám Dỗ và Thử Thách

Huỳnh Christian Thiên Lạc
Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống pdf bài này:
https://od.lk/d/MV8xNDkzNjcxMTJf/NhungSuCamDoVaThuThach.pdf

Không có sự cám dỗ hoặc thử thách nào quá sức loài người đến cho các anh chị em. Đức Chúa Trời là thành tín, Ngài không bao giờ để cho các anh chị em chịu cám dỗ hoặc thử thách quá sức của các anh chị em; nhưng trong sự cám dỗ hoặc thử thách, Ngài cũng mở đường cho ra khỏi, để các anh chị em có thể chịu được.”
(I Cô-rinh-tô 10:13)

Những sự cám dỗ là những hoàn cảnh hay ý tưởng cố cài bẫy chúng ta vào trong sự phạm những hành động tội lỗi. Những sự thử thách là những sự thử nghiệm hay những sự cám dỗ mà Đức Chúa Trời cho phép chúng ta đối diện, để chúng ta thể hiện sức mạnh thuộc linh của chúng ta và làm vững mạnh đức tin của chúng ta trong Thiên Chúa.

Những hành động tội lỗi mà những sự cám dỗ thúc giục có thể bao gồm sự cám dỗ làm việc vào ngày Sa-bát, quan hệ tính dục trước hôn nhân, chối bỏ hoặc nguyền rủa Thiên Chúa, hay những tội lỗi khác mà Thánh Kinh nói đến. Những sự thử thách từ Đức Chúa Trời có thể đến dưới hình thức của sự bách hại hướng đến những Cơ-đốc nhân. Hai trong những thí dụ mạnh mẽ nhất về sự thử thách để thử nghiệm đức tin là sự ông Gióp bị mất tất cả những gì ông có và Đức Chúa Jesus bị Sa-tan cám dỗ để hầu việc nó. Đọc Tiếp →

Share This:

444 views

Đối Diện Sự Cám Dỗ

Huỳnh Christian Hồng Ân
Tải xuống pdf bài viết này tại đây:
https://od.lk/d/MV8xNDkzNjcxMDdf/DoiDienSuCamDo.pdf

Không có sự cám dỗ hoặc thử thách nào quá sức loài người đến cho các anh chị em. Đức Chúa Trời là thành tín, Ngài không bao giờ để cho các anh chị em chịu cám dỗ hoặc thử thách quá sức của các anh chị em; nhưng trong sự cám dỗ hoặc thử thách, Ngài cũng mở đường cho ra khỏi, để các anh chị em có thể chịu được.”
(I Cô-rinh-tô 10:13)

Suốt trong đời sống của chúng ta, chúng ta sẽ kinh nghiệm rất nhiều sự cám dỗ. Những sự cám dỗ được dùng để thử nghiệm đức tin của chúng ta. Ma quỷ cám dỗ chúng ta để chứng minh với Đức Chúa Trời rằng, đức tin của chúng ta là yếu đuối. Đức Chúa Trời cho phép chúng ta bị cám dỗ để chúng ta biết và thể hiện đức tin của chúng ta. Đức Chúa Trời là công chính, vì thế Ngài không để cho chúng ta kinh nghiệm một sự cám dỗ nào mà chúng ta không thể vượt qua. Tuy nhiên, Sa-tan muốn chúng ta thất bại, vì thế nó sẽ cám dỗ chúng ta. Đọc Tiếp →

Share This:

524 views

Tôn Vinh Chúa Năm Mới 2017

Huỳnh Christian Hồng Ân

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống PDF bài viết này:
https://od.lk/d/MV8xNDg0OTEzMTFf/TonVinhChuaNamMoi2017.pdf

Vậy, nếu ai ở trong Đấng Christ thì người ấy là một tạo vật mới; những sự cũ đã qua đi, này mọi sự đều trở nên mới.” (II Cô-rinh-tô 5:17).

Năm 2016 đã kết thúc, nhưng có nhiều điều khiến cho tôi đầy lòng biết ơn: thời gian tôi trải qua suốt học kỳ hai và ba của tôi trong đại học, thời gian tôi trải qua với gia đình của tôi, và ân điển của Đức Chúa Trời. Về năm 2017, tôi mong đợi sự hoàn tất thời gian của tôi ở đại học, được nhận vào trường dược, những ký ức mới với gia đình của tôi, và những kết quả từ chức vụ tổng thống của ông Trump.

Học Đường

Trong Thiên Chúa chúng tôi khoe mình suốt ngày, và sẽ tôn vinh Ngài mãi mãi.” (Thi Thiên 44:8).

Suốt học kỳ ba của tôi trong đại học, tôi kinh nghiệm nhiều thách thức hơn tôi đã gặp như khi là một sinh viên năm thứ nhất. Tôi chọn nhiều lớp hơn và các lớp thì khó hơn! Tuy nhiên, bởi ân điển của Đức Chúa Trời, bởi sự học tập chăm chỉ của tôi, và bởi sự ủng hộ của gia đình, mà tôi đã có thể chiếm toàn hạng A trong học kỳ này. Dĩ nhiên, đó không phải là điều dễ dàng trong sự chụp bắt vô số những bài vỡ của nhà trường. Dù vậy, tất cả những điều mới mẻ tôi học được và những người mới mà tôi gặp gỡ trong năm qua ở nhà trường đã đóng góp cho lòng biết ơn của tôi, hướng về sự vượt qua được học kỳ. Nhưng xin đừng hiểu lầm tôi. Tôi không dành hết thời gian của tôi cho việc học, để đạt được những thứ hạng ấy. Tôi cũng đã dành thời gian của tôi để học Lời Chúa và viết những bài đăng trên web site của chúng tôi: vi.grace-jay.net. Cho dù bạn muốn thành công trong cuộc sống, bạn cũng phải thành công đối với Đức Chúa Trời. Điều ấy có nghĩa là tất cả chúng ta cần dành thời gian để cầu nguyện và học Thánh Kinh, không cần biết thời khóa biểu của chúng ta bận rộn như thế nào. Trước hết, hãy gắng sức trong mối quan hệ giữa chúng ta với Đức Chúa Trời. Đọc Tiếp →

Share This:

533 views

Những Điều để Cảm Tạ Đức Chúa Trời (2016)

Huỳnh Thiên Lạc

Tải xuống PDF bài này tại đây: https://od.lk/fl/MV8xNjUyNDU3M18
Đọc bài này trong tiếng Anh tại đây: http://www.grace-jay.net/things-to-thank-god-for-2016/

“Hãy luôn trong danh của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta mà tạ ơn Đức Chúa Trời và Cha của chúng ta, về mọi sự.” (Ê-phê-sô 5:20).

Từ khi tôi được sinh ra, những ơn phước của Đức Chúa Trời ban cho tôi đã không ngừng và tôi cứ ở lại trong sự biết ơn về những sự ban cho của Ngài và việc làm của Ngài trong đời sống của tôi. Đức Chúa Trời ban phước cho những ai tin và theo Ngài, như Áp-ra-ham, Gióp, và Đa-vít, là những người mà đức tin của họ đã đem lại sự ban phước của Đức Chúa Trời trong đời sống của họ. Những môn đồ của Đấng Christ nên luôn nhớ rằng, Đức Chúa Trời ban cho chúng ta mọi sự chúng ta có, và chúng ta phải biết ơn khi nhận những sự ấy từ Đức Chúa Trời, ngay cả thực phẩm mà chúng ta ăn. Đức Chúa Trời đã mang đến rất nhiều ơn phước trong đời sống của tôi mà tôi không thể nào liệt kê ra hết, nhưng có một số đã đến chỉ trong năm nay, mà tôi sẽ nói đến.

“Hỡi linh hồn ta! Hãy tôn vinh Đấng Tự Hữu Hằng Hữu! Mọi điều gì ở trong ta, hãy ca tụng danh thánh của Ngài! Hỡi linh hồn ta! Hãy tôn vinh Đấng Tự Hữu Hằng Hữu! Chớ quên các ân huệ của Ngài.” (Thi Thiên 103:1-2). Đọc Tiếp →

Share This:

728 views

Môn Đồ Đấng Christ Nên Bầu Cử Như Thế Nào?

Huỳnh Hồng Ân

Tải xuống PDF bài này tại đây: https://od.lk/fl/MV8xNjUyNDU3M18
Đọc bài này trong tiếng Anh tại đây: http://www.grace-jay.net/how-christian-should-vote/

Vậy, ta khuyên rằng, trước hết mọi sự, hãy làm những sự khẩn xin, những sự cầu nguyện, những sự cầu thay, và những sự tạ ơn cho mọi người, cho các vua, cho hết thảy các bậc cầm quyền, để chúng ta được sống một đời bình tịnh và yên ổn trong mọi sự tin kính và thành thật. Ấy là một sự lành và đẹp mắt Thiên Chúa {là} Đấng Giải Cứu của chúng ta, Đấng muốn cho mọi người được cứu rỗi và đến với tri thức về lẽ thật.” (I Ti-mô-thê 2:1-4).

Cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ năm 2016 là một sự kiện gây tranh cãi và được mong đợi nhất không những cho quốc gia của chúng ta mà còn cho nhiều quốc gia khác nữa. Dân chúng khắp nơi trên thế giới đã có sự quan tâm lớn đến nền chính trị của chúng ta, vì hai ứng cử viên mang tiếng xấu của chúng ta: Donald Trump đại diện cho Đảng Cộng Hoà và Hillary Clinton đại diện cho Đảng Dân Chủ. Tôi ngờ rằng, có nhiều người Mỹ cảm thấy bị vướng mắc, liên quan đến việc tương lai của đất nước này dựa vào sự chọn giữa hai ứng viên nỗi tiếng nhưng không đáng chuộng, khi nhiều người xem Trump như một người kỳ thị chủng tộc và xem Clinton như là một tội phạm. Đọc Tiếp →

Share This:

1,127 views

Những Ưu Tiên Trong Đời Sống Thật

Những Ưu Tiên Trong Đời Sống Thật

 Huỳnh Christian Hồng Ân

Đọc bài này trong tiếng Anh tại đây:
http://www.grace-jay.net/real-life-priorities/

Tôi sẽ tôn kính Đấng Tự Hữu Hằng Hữu luôn luôn,
Sự tôn vinh Ngài hằng ở nơi miệng tôi.
Linh hồn tôi sẽ khoe mình về Đấng Tự Hữu Hằng Hữu,
Những người hiền từ sẽ nghe, và vui mừng.”

(Thi Thiên 34:1-2)

Xin chào quý bạn! Cám ơn quý bạn đã giữ thông công với chúng tôi. Gia đình họ Huỳnh xin chúc quý bạn một năm mới hạnh phúc. Nguyện Đức Chúa Trời canh giữ quý bạn và dẫn dắt quý bạn khi quý bạn tìm kiếm sự khôn ngoan của Ngài, và mang đến cho tất cả quý bạn nhiều phước hạnh.

Tôi muốn chia sẻ với quý bạn kinh nghiệm của tôi trong trường trung học và đại học, như một thí dụ về cách thức tôi giữ sự ưu tiên đã tác động đến đời sống tôi như thế nào; cảm tạ những lời hứa Đức Chúa Trời đã hứa.

Từ khi tôi bắt đầu đại học, tôi lưu ý hơn bao giờ hết về những người trong trường đại học của tôi đã bị lạc mất như thế nào. Chữ “lạc mất” trong văn mạch này có nghĩa là họ không có Đức Chúa Trời trong đời sống của họ. Nghĩ đến có một số sinh viên tìm kiếm sự thỏa lòng qua ma túy, chất uống say, tiệc tùng, và tính dục là một ý tưởng buồn. Những người trẻ này cứ bỏ qua những gì đáng lẽ là sự ưu tiên của họ, như việc học trong đại học, và quan trọng nhất là đọc Thánh Kinh và cầu nguyện cùng Đức Chúa Trời. Đọc Tiếp →

Share This:

937 views

Phước cho Những Ai Có Lòng Trong Sạch

Phước cho Những Ai Có Lòng Trong Sạch

Huỳnh Christian Thiên Lạc

Tải xuống bài này tại đây:
https://od.lk/s/MV8xMjUyOTU1Mzhf/PhuocChoNhungAiCoLongTrongSach.pdf

Đọc bài này trong tiếng Anh tại đây:
http://www.grace-jay.net/blessed-are-the-pure-in-heart/

Phước cho những ai có lòng trong sạch, vì họ sẽ thấy Đức Chúa Trời!”
(Ma-thi-ơ 5:8)

Với mỗi năm, Đức Chúa Trời mang phước hạnh đến cho những ai yêu Ngài và vâng giữ Lời Ngài. Những phước hạnh từ Đức Chúa Trời, như sự cứu rỗi, chỉ có thể nhận được bởi đức tin vào trong Đức Chúa Trời và bởi sự vâng theo Lời Ngài.

Sự kính sợ Đấng Tự Hữu Hằng Hữu là khởi đầu sự khôn ngoan. Sự tri thức Đấng Thánh là sự hiểu biết.” (Châm Ngôn 9:10).

Mặc dù đức tin và sự vâng phục Đức Chúa Trời là quan trọng và cần thiết, Đức Chúa Trời ban thưởng cho những ai làm việc hướng về các mục đích của họ. Đức Chúa Trời sẽ không ban phước cho những kẻ lười biếng khi họ không muốn làm gì cả. Những ai đầu tư thời gian và công sức của họ vào trong những gì họ làm, cùng với sự đầu tư thời gian của họ vào Đức Chúa Trời, sẽ được ban thưởng bởi Đức Chúa Trời bằng sự thành công. Suốt năm thứ nhì trung học của tôi (lớp 10), tôi đã có thể vào được nhóm 10% đứng đầu lớp với điểm trung bình 4.0 [1] và đạt hạng danh dự. Mặc dù sự học giúp tôi đạt được các thang điểm tốt nhưng tôi sẽ không làm tốt như đã làm, nếu không có sự giúp đỡ của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời chắc chắn giúp cho những ai học và đi theo Lời Ngài, đầu tư thời gian vào việc làm của họ và tìm kiếm sự giúp đỡ từ Đức Chúa Trời. Đọc Tiếp →

Share This: