Môn Đồ Đấng Christ Nên Bầu Cử Như Thế Nào?

1,269 views

Huỳnh Hồng Ân

Tải xuống PDF bài này tại đây: https://od.lk/fl/MV8xNjUyNDU3M18
Đọc bài này trong tiếng Anh tại đây: http://www.grace-jay.net/how-christian-should-vote/

Vậy, ta khuyên rằng, trước hết mọi sự, hãy làm những sự khẩn xin, những sự cầu nguyện, những sự cầu thay, và những sự tạ ơn cho mọi người, cho các vua, cho hết thảy các bậc cầm quyền, để chúng ta được sống một đời bình tịnh và yên ổn trong mọi sự tin kính và thành thật. Ấy là một sự lành và đẹp mắt Thiên Chúa {là} Đấng Giải Cứu của chúng ta, Đấng muốn cho mọi người được cứu rỗi và đến với tri thức về lẽ thật.” (I Ti-mô-thê 2:1-4).

Cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ năm 2016 là một sự kiện gây tranh cãi và được mong đợi nhất không những cho quốc gia của chúng ta mà còn cho nhiều quốc gia khác nữa. Dân chúng khắp nơi trên thế giới đã có sự quan tâm lớn đến nền chính trị của chúng ta, vì hai ứng cử viên mang tiếng xấu của chúng ta: Donald Trump đại diện cho Đảng Cộng Hoà và Hillary Clinton đại diện cho Đảng Dân Chủ. Tôi ngờ rằng, có nhiều người Mỹ cảm thấy bị vướng mắc, liên quan đến việc tương lai của đất nước này dựa vào sự chọn giữa hai ứng viên nỗi tiếng nhưng không đáng chuộng, khi nhiều người xem Trump như một người kỳ thị chủng tộc và xem Clinton như là một tội phạm.

Là một cử tri lần đầu tiên bầu cử cho chức vụ tổng thống, tôi hiểu được sự xung đột mà nhiều người trong chúng ta đang đối diện trong cuộc bầu cử sắp tới này. Có một số người thậm chí nghĩ đến việc không đi bầu trong năm nay, để tránh trách nhiệm về sự “có khả năng tàn phá đất nước của chúng ta”. Vâng, sự lý luận mang kịch tính. Tuy nhiên, là các môn đồ của Đấng Christ, chúng ta có trách nhiệm trong việc bầu cử, để hình thành đường hướng mà đất nước này sẽ theo. Khi chúng ta bầu cử dựa theo các giá trị của Thánh Kinh, thì chúng ta giúp mang đất nước của chúng ta đến gần một hoàn cảnh tốt hơn, là được gần Thiên Chúa hơn. Như chúng ta đều biết, chúng ta càng gần Thiên Chúa chừng nào thì chúng ta càng được phước chừng nấy; và đó là điều mà chúng ta nên phấn đấu cho, trong đất nước này.

Mục đích của bài viết này là để giải thích chúng ta nên bầu cử như thế nào và có thể áp dụng cho bất cứ sự kiện nào khác đòi hỏi việc bầu cử một ứng viên hoặc người lãnh đạo, chứ không riêng cho việc bầu cử tổng thống. Tôi viết bài này để giúp các môn đồ khác của Đấng Christ hiểu rằng, chúng ta phải quan tâm đến các luật pháp Thiên Chúa đã cung cấp cho chúng ta trong Thánh Kinh, để chúng ta làm ra các quyết định công chính không chỉ cho chúng ta thôi, mà còn cho những người khác. Thực tế, đó là điều đòi hỏi nơi một con dân của Thiên Chúa: Vâng phục và tin cậy Chúa, gắng sức thực hiện ý muốn của Ngài.

Phước cho người nào chẳng đi trong mưu kế của kẻ ác, chẳng đứng trong đường của những tội nhân, không ngồi trong chỗ của kẻ nhạo báng; Nhưng lấy làm vui vẻ về luật pháp của Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, và suy ngẫm luật pháp ấy ngày và đêm. Người ấy sẽ như cây trồng gần dòng nước, sinh bông trái theo mùa, lá nó cũng chẳng tàn héo; mọi sự người làm đều sẽ thịnh vượng. Kẻ ác chẳng như vậy đâu; nhưng chúng nó khác nào rơm rác gió thổi bay đi. Bởi cớ ấy kẻ ác chẳng đứng nổi trong sự phán xét, tội nhân cũng không được vào hội người công bình.” (Thi Thiên 1:1-5).

Chúng ta vẫn biết rằng, luật pháp {là} tốt lành nếu một người dùng nó cách hợp pháp. Hãy biết điều này, rằng: luật pháp không phải đặt ra cho người công bình, nhưng {cho} những kẻ vô luật pháp và không vâng lời, {cho} những kẻ không tin kính và những tội nhân, {cho} những kẻ không thánh khiết và xấc xược, {cho} những kẻ giết cha và giết mẹ, {cho} những kẻ giết người, {cho} những đĩ đực, đồng tính luyến ái, {cho} những kẻ bắt người làm nô lệ, {cho} những kẻ nói dối, những kẻ thề dối, và {cho} bất cứ sự gì khác trái nghịch với giáo lý tốt lành.” (I Ti-mô-thê 1:8-10).

Một nguyên tắc rõ ràng nhưng vô cùng quan trọng để chúng ta dùng khi chúng ta chọn người lãnh đạo của chúng ta, là xét xem chính sách hay lập trường của họ về một vấn đề có đứng về phía các luật pháp của Thiên Chúa, như được đề cập trong các câu Thánh Kinh trên đây, là luật tốt lành, cống hiến cho sự thịnh vượng của chúng ta trong đời này lẫn đời sau, hay không. Vì thế, khi bạn nghĩ đến việc bỏ phiếu cho một ứng cử viên, hãy tự hỏi. “Ứng cử viên này có lập trường về một vấn đề (mà lập trường ấy) chối bỏ, mâu thuẫn hay ủng hộ, bảo vệ Mười Điều Răn?” Là các môn đồ của Đấng Christ, chúng ta sống theo Lời của Thiên Chúa và chúng ta sống theo Mười Điều Răn; vì thế, bắt buộc chúng ta phải chọn một ứng cử viên ủng hộ Mười Điều Răn.

Một thí dụ về một vấn đề chống đối Mười Điều Răn là sự phá thai. Quyền của một phụ nữ được phá thai là một chủ đề tranh luận được trình bày như là một đề tài phức tạp, nhưng thật ra không cần như thế. Sự chấm dứt, sự hủy diệt, và sự giết chết một thai nhi là sai. Việc đứa trẻ chỉ là một vài tế bào hay trái tim của nó mới bắt đầu đập không thành vấn đề, nó là một người có khả năng thực hữu. Khi một bào thai bị giết, thì khả năng và quyền sống của nó cũng bị hủy diệt và từ chối. Quyền được sống là một nhân quyền cơ bản. Giết một đứa trẻ vô tội là nghịch lại các điều răn đã ban cho của Thiên Chúa, cụ thể hơn là điều răn thứ sáu. Ngoài ra, hãy xem các câu Thánh Kinh tiếp theo đây, xem chúng liên quan đến món quà sự sống như thế nào.

Ngươi chớ phạm tội giết người. (Exodus 20:13).

Kìa, con cái là cơ nghiệp bởi Đấng Tự Hữu Hằng Hữu mà ra. Bông trái của tử cung là phần thưởng.” (Thi Thiên 127:3).

Vì Ngài đã sở hữu tâm thần của tôi. Ngài đã dệt nên tôi trong lòng mẹ tôi. Tôi sẽ tôn vinh Ngài, vì tôi đã được dựng nên cách đáng sợ lạ lùng. Công việc của Ngài là siêu việt, linh hồn tôi biết rõ lắm. Thể chất của tôi đã không giấu khỏi Ngài khi tôi được tạo ra trong nơi kín nhiệm, được dệt nên trong nơi thấp của đất. Mắt của Ngài đã thấy thể chất chưa thành hình của tôi. Trong sách của Ngài, đã ghi khắc tất cả các ngày được hình thành {của tôi}, khi chưa có một ngày {nào trong các ngày ấy}.” (Thi Thiên 139:13-16).

Về các ứng cử viên tổng thống, nếu một ứng cử viên ủng hộ sự phá thai, là điều vi phạm Mười Điều Răn, thì chúng ta, là con dân của Thiên Chúa, không nên ủng hộ ứng cử viên ấy. Thực tế, chúng ta nên ủng hộ ứng cử viên nào giữ đúng theo luật pháp của Thiên Chúa.

Thí dụ trên đây chỉ nói đến một trong các luật pháp của Thiên Chúa. Tuy nhiên, hãy nhanh chóng hiểu rằng, sự xem thường chỉ một trong Mười Điều Răn sẽ có hậu quả nghiêm trọng. Tất cả các điều răn đều quan trọng để vâng giữ, và sự vi phạm chỉ một điều đủ để đem nguy hiểm đến cho linh hồn của bạn.

Vì người nào giữ trọn luật pháp, mà phạm một điều, thì cũng bị tội như đã phạm hết thảy.” (Gia-cơ 2:10).

Ngoài ra, hôn nhân của những người đồng tính là một vấn đề khác đáng xem là quan trọng khi một môn đồ của Đấng Christ xem xét một ứng cử viên. Trong mắt của Thiên Chúa, hôn nhân là sự hiệp một giữa nam và nữ. Nói cách khác, ý định của Thiên Chúa cho một cuộc hôn nhân là một sự gắn bó thiêng liêng giữa một người nam và một người nữ, chứ không phải giữa hai người nữ hay hai người nam. Hãy xem các câu Thánh Kinh sau đây, là các câu cho chúng ta một ý tưởng về ý muốn của Thiên Chúa cho hôn nhân và về Thiên Chúa nghĩ gì các hoạt động đồng tính luyến ái.

Thiên Chúa đã sáng tạo loài người như hình Ngài; Ngài đã sáng tạo loài người như hình Thiên Chúa; Ngài đã sáng tạo họ, nam và nữ. Thiên Chúa ban phước cho họ và phán với họ rằng: Hãy sinh sản, thêm nhiều, làm cho đầy dẫy đất; hãy làm cho đất phục tùng, hãy quản trị loài cá biển, loài chim trời cùng mỗi vật sống hành động trên mặt đất.” (Sáng Thế Ký 1:27-28).

Ngài trả lời, phán với họ: Các ngươi chưa đọc rằng, Đấng dựng nên đã dựng nên họ, nam và nữ, vào lúc ban đầu; [Sáng Thế Ký 1:27; 5:2] và phán rằng: Vì cớ đó người nam sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình và hai người sẽ nên một thịt hay sao? [Sáng Thế Ký 2:24]” (Ma-thi-ơ 19:4-5).

Ấy vì cớ đó mà Đức Chúa Trời đã phó họ cho sự tình dục xấu hổ; vì trong vòng họ, những người đàn bà đã đổi cách dùng tự nhiên ra cách khác nghịch với tính tự nhiên. Những người đàn ông cũng vậy, bỏ cách dùng tự nhiên của người đàn bà mà un đốt tình dục người này với kẻ kia, đàn ông cùng đàn ông phạm sự xấu hổ, và chính mình họ phải chịu báo trả xứng với điều lầm lỗi của mình. Tại họ không xem xét để giữ lấy Đức Chúa Trời trong tri thức của họ, nên Đức Chúa Trời đã phó họ theo lòng hư xấu, để phạm những sự chẳng xứng đáng.” (Rô-ma 1:26-28).

Vậy, là những môn đồ của Đấng Christ, những con cái của Thiên Chúa, chúng ta phải công nhận định nghĩa về hôn nhân này, vì đó là Lời của Thiên Chúa và và sự mong muốn của Ngài cho chúng ta. Thế nên, chúng ta phải chọn ứng cử viên nào cũng công nhận sự khác biệt này và khẳng định rằng, hôn nhân không phải giữa hai người nam hay hai người nữ, nhưng chỉ giữa một nam và một nữ.

Ngoài ra, sự quan tâm đến Mười Điều Răn hay các sự mong muốn khác của Chúa khi chúng ta chọn các ứng cử viên của chúng ta phải là ưu tiên hơn bất cứ lợi ích nào mà một ứng cử viên có thể đề nghị. Thí dụ, chúng ta hãy quan sát hai vấn đề liên quan đến cuộc bầu cử: sự giáo dục và sự phá thai. Nếu một ứng cử viên đề nghị giáo dục không thiếu nợ (giáo dục miễn phí) nhưng lại ủng hộ sự phá thai; còn ứng cử viên khác có lẽ không đề nghị một chương trình vĩ đại giảm nợ đại học cho sinh viên nhưng không ủng hộ phá thai, thì chúng ta, những cử tri là môn đồ của Đấng Christ, nên bầu cho ứng cử viên không ủng hộ sự phá thai, mặc dù chúng ta phải bỏ qua chương trình giáo dục không thiếu nợ tốt nhất. Đừng giống như loại người được mô tả trong câu Thánh Kinh sau đây, là những người thiếu đức tin nơi Chúa.

Họ xưng họ biết Thiên Chúa, nhưng {trong} những việc làm thì đều chối bỏ {Ngài}, trở nên đáng ghét, không vâng phục, và không xứng đáng cho bất cứ việc lành nào.” (Tít 1:16).

Để giúp giải thích, hãy nghĩ đến một môn đồ của Đấng Christ công nhận rằng sự phá thai là sai, và một trong các ứng cử viên, ứng cử viên A, không ủng hộ phá thai. Tuy nhiên, nếu người ấy bầu cho ứng cử viên B, là người hứa các lợi ích khác cho dân chúng nhưng lại ủng hộ phá thai, thì người ấy đã chối bỏ Lời của Thiên Chúa, để theo đuổi lợi ích riêng của mình. Anh ta đã chọn không tin cậy rằng, Thiên Chúa có thể chăm sóc mọi nhu cầu của anh ta, nhưng thay vào đó, anh ta chọn nương cậy vào chính sách của ứng cử viên B, để làm cho đời sống của anh ta dễ chịu hơn.

Lời của Thiên Chúa sẽ vượt trên (không có ý chơi chữ ở đây: “trump” có nghĩa là vượt trên mà cũng là tên của một ứng cử viên tổng thống Hoa Kỳ 2016) bất cứ chính sách hay lời hứa nào được làm ra bởi ứng cử viên. Là con dân của Thiên Chúa, chúng ta phải tin cậy nơi Ngài về sự chu cấp và dẫn dắt chúng ta trong cuộc sống của chúng ta, và vì vậy mà vâng theo Lời của Ngài, bởi vì chúng ta biết Ngài sẽ không bao giờ thất hứa. Tuy nhiên, lời hứa được làm ra bởi loài người không đáng tin cậy, cho dù nghe hợp lý biết bao.

Chớ trông cậy nơi các vua chúa {là} con của loài người, không có sự giải cứu. Hơi thở của nó tắt đi, nó trở về bụi đất của mình. Trong chính ngày đó các ý tưởng của nó biến mất. Phước cho người nào có Thiên Chúa của Gia-cốp giúp đỡ mình, là người mong chờ nơi Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, Thiên Chúa của mình!” ( Thi Thiên 146:3-5).

Nói cách khác, hãy luôn luôn tin cậy và quý trọng Lời của Chúa hơn là những lời của loài người. Mặc dù các ứng cử viên có thể hứa nhiều điều vĩ đại về kinh tế cho người nghèo, họ có thể không có khả năng làm thành mọi lời hứa của họ. Thiên Chúa là Đấng duy nhất biết và có thể chu cấp mọi nhu cầu của chúng ta.

Vậy, các ngươi chớ lo lắng mà nói rằng: Chúng ta sẽ ăn gì? Hoặc chúng ta sẽ uống gì? Hoặc chúng ta sẽ mặc gì? Vì các dân ngoại vẫn tìm tất cả những sự đó. Vì Cha Trời của các ngươi biết các ngươi cần những sự đó. Nhưng trước hết, các ngươi hãy tìm kiếm Vương Quốc của Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì mọi điều ấy sẽ được thêm cho các ngươi.” (Ma-thi-ơ 6:31-33).

Thiên Chúa, trên hết tất cả, có thẩm quyền và năng lực. Vậy, các luật pháp và các mệnh lệnh của Ngài phải có ưu tiên cao nhất trên các luật pháp và mệnh lệnh của những người lãnh đạo và những người cai trị chúng ta.

Mọi người phải vâng phục các quyền cao hơn mình; vì chẳng có quyền nào mà chẳng đến bởi Thiên Chúa, các quyền đều bởi Đức Chúa Trời chỉ định. Cho nên, ai chống cự một quyền, tức là đối nghịch với mệnh lệnh Đức Chúa Trời đã lập; và những kẻ đối nghịch thì chuốc lấy sự phán xét vào mình. Những người cai trị không phải để cho người làm lành sợ, mà để cho người làm dữ sợ. Ngươi muốn không sợ thẩm quyền chăng? Hãy làm điều lành, sẽ được khen thưởng; vì người là tôi tớ của Thiên Chúa để làm ích cho ngươi. Nhưng nếu ngươi làm ác, thì hãy sợ, vì người cầm gươm chẳng phải là vô cớ; người là tôi tớ của Thiên Chúa để làm ra sự công bình và phạt kẻ làm dữ.” (Rô-ma 13:1-4).

Để đúc kết, khi nói đến sự bầu cử một người lãnh đạo, là con dân của Thiên Chúa, chúng ta phải xem xét đến các giá trị của Thánh Kinh, để chọn đúng đường lối cho đất nước này. Luôn luôn đặt các nguyên tắc của Thiên Chúa trên hết bất cứ yếu tố nào được kể đến trong tiến trình quyết định của chúng ta, và tin cậy nơi Chúa, vì Ngài biết điều gì tốt nhất theo ý muốn của Ngài. Ngoài ra, tổng thống sẽ có những quyết định cho đất nước này dựa trên các giá trị của ông ấy hoặc bà ấy; vì thế, điều quan trọng là chúng ta bầu cho một tổng thống có các giá trị bám rễ trong luật pháp của Thiên Chúa. Thông điệp chung là: Hãy làm mọi sự để làm vui lòng Chúa. Ngài đã dựng nên chúng ta và Ngài yêu chúng ta, và mọi điều mà Ngài đòi hỏi chúng ta làm là: Hãy yêu Ngài và hãy vâng phục Ngài! Bởi làm như vậy là chúng ta tôn vinh Ngài.

Vậy, các anh chị em hoặc ăn, hoặc uống, hay là làm sự gì khác, hãy vì sự vinh quang của Thiên Chúa mà làm.” (I Cô-rinh-tô 10:31).

Huỳnh Hồng Ân
05/11/2016

Xin đọc thêm bài này:
“Nước Mỹ – Sô-đôm và Gô-mô-rơ Kế Tiếp?”
http://www.vi.grace-jay.net/nuoc-my-so-dom-va-go-mo-ro-ke-tiep/

Share This:

Comments are closed.