3,019 views

Bạn Nghĩ Gì về Đức Chúa Trời?

Huỳnh Thiên Lạc

Khi bạn suy nghĩ về Đức Chúa Trời, thật ra bạn nghĩ gì? Như tôi, khi tôi suy nghĩ về Đức Chúa Trời thì tôi nghĩ đến Đức Chúa Jesus, Thánh Kinh, và sự thánh khiết. Tại sao là Đức Chúa Jesus? Bởi vì Ngài là con đường để chúng ta vào thiên đàng và là Cứu Chúa của chúng ta. Thánh Kinh là cuốn sách về Đức Chúa Trời và Đức Chúa Jesus. Đức Chúa Trời thánh khiết trên mọi phương diện.

Trước hết, Đức Chúa Trời ngay thẳng và công bình. Thứ nhì, Ngài là Cứu Chúa và Đức Chúa Trời chân thật của chúng ta. Cuối cùng, Đức Chúa Trời của chúng ta thành thật và có lòng thương xót. Đức Chúa Trời của chúng ta ở trên trời đã hy sinh Con Một của Ngài để cứu chúng ta ra khỏi sự hư mất. Chúng ta nghĩ gì về Đức Chúa Trời là điều quan trọng, bởi vì chúng ta phải thật sự tin nơi Ngài nếu chúng ta muốn vào thiên đàng.

Đọc Tiếp →

Share This:

3,302 views

Ý Chí Tự Do: Sự Ban Cho của Đức Chúa Trời

Huỳnh Hồng Ân

Ý chí tự do là một sự ban cho mà chúng ta có thể tận dụng. Nó xác định tương lai, những người mà chúng ta sẽ gặp, những việc mà chúng ta sẽ làm, con người mà chúng ta sẽ trở nên… Đối với các thiếu niên như tôi, thật là khó cho chúng tôi tự kiềm chế với sự ban cho này. Đời sống là những sự lựa chọn, và nếu khi thời điểm đến mà thật là khó để biết phải làm gì, thì Đức Chúa Trời luôn ở đó để giúp chúng ta chọn đúng đường.

Đọc Tiếp →

Share This:

2,562 views

Ngày của Cha

Huỳnh Thiên Lạc

Ngày của Cha là một ngày mà chúng ta tôn kính cha của chúng ta, và với một số người thì đó là thời gian duy nhất mà họ sẵn lòng tiêu khiển thời gian với cha của họ.

Chúng ta nên nhớ đến những điều mà cha của chúng ta đã làm cho chúng ta. Chúng ta không chỉ có một người cha trên đất mà còn có một người cha ở trên trời. Cha của chúng ta ở trên trời là Đức Chúa Trời; ngoài Đức Chúa Trời chúng ta không thể nào thực hữu. Chúng ta không chỉ tôn kính cha chúng ta vào Ngày của Cha, nhưng chúng ta tôn kính họ mỗi ngày. Chúng ta nên vâng theo các luật lệ của Đức Chúa Trời và của cha chúng ta trên đất. Ngay trong Mười Điều Răn cũng dạy rằng, “Hãy tôn kính cha mẹ ngươi.” Đọc Tiếp →

Share This:

2,747 views

Lòng Trông Cậy

Huỳnh Thiên Lạc

Chúng ta đều trông cậy nơi một người nào đó. Điều quan trọng là người mà chúng ta trông cậy. Bạn hãy tự hỏi những câu sau đây để biết thế nào là một người đáng trông cậy: Họ có thành thật hay không? Bạn có biết họ hay không? Họ có phải là tín đồ chân thật của Đấng Christ hay không? Nếu bạn trả lời có cho tất cả những câu hỏi này thì rất có thể những người đó đáng cho bạn trông cậy. Tuy nhiên, Đấng mà bạn luôn luôn trông cậy là Đức Chúa Trời: Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Linh. Nếu bạn cần sự cứu giúp từ Đức Chúa Trời thì Ngài sẵn lòng cứu giúp bạn, nhưng điều bạn phải làm là trông cậy và tin nơi Ngài. Hễ ai tin Đức Chúa Trời thì phải trông cậy nơi Ngài. Đọc Tiếp →

Share This:

2,616 views

Một Hôm

Huỳnh Thiên Lạc

Một hôm, gia đình tôi và tôi cùng xem phim. Nhân vật chính trong phim có năng lực đi ngược dòng thời gian. Mặc dầu đây là một phim giả tưởng nhưng chúng ta có thể nhắc đến phim này, vì nhân vật chính trong phim phải đi ngược dòng thời gian để  sửa đổi các lỗi lầm của anh ta trước khi chúng xảy ra. Tôi có thể nói đến điều này, vì tôi từng nhiều lần phạm lỗi làm buồn lòng mẹ tôi. Thí dụ: Khi mẹ tôi bảo tôi làm việc gì đó mà tôi lại làm sai, nếu tôi có năng lực đi ngược dòng thời gian thì tôi cũng có thể sửa đổi các lỗi lầm của tôi. Đọc Tiếp →

Share This:

2,977 views

Một Chút Lòng Biết Ơn

Huỳnh Hồng Ân

Có rất nhiều phước hạnh tôi muốn viết đến từ năm 2010, nhưng giờ đây, tôi xin bắt đầu với điều này. Tại trường tôi theo học, mỗi năm có một sự kiện xảy ra, gọi là Lễ Đăng Quang (Coronation). Lễ Đăng Quang chính ra là thuộc về bậc trung học, tuy nhiên, bậc sơ trung (từ lớp 6 đến lớp 8) cũng được tham dự vào sự kiện truyền thống này. Tôi xin được giải thích Lễ Đăng Quang là gì. Lễ Đăng Quang là nghi thức mở ra một vương triều mới. Đó là phần thuộc về bậc trung học. Cứ mỗi lớp (9, 10, 11 và 12) các học sinh chọn ra ứng viên cho ngai vị Vua và Hoàng Hậu. Vua và Hoàng Hậu quyết định mức độ tài chính trong việc gây quỹ học bổng của toàn trường. Đối với bậc sơ trung, thay vì chọn ra ứng viên cho ngai vị Vua và Hoàng hậu, chúng tôi chọn ra các Công Nương và Công Tước. Trong Hoàng Gia, Công Nương và Công Tước là địa vị cao quý nhất, chỉ dưới Vua và Hoàng hậu. Đọc Tiếp →

Share This:

3,347 views

Những Sự Ban Cho từ Đức Chúa Trời

Huỳnh Thiên Lạc

Bạn có nhớ đến một người mà dường như người đó có tất cả những gì mà bạn ao ước; như: đồ chơi, tiền bạc, những phương tiện kỹ thuật tân kỳ, v.v.. Tuy nhiên, một trong những điều tốt nhất mà bạn có thể có được, đó là một sự ban cho đến từ Đức Chúa Trời. Giờ đây, tôi đã được 12 tuổi và đã chịu báp-tem (vào ngày 01.01.2011 – bấm vào hình bên cạnh để phóng lớn). Được báp-tem có thể xem là một sự ban cho của Đức Chúa Trời. Có thể, đối với một số người thì dường như nó không có gì là quan trọng đến thế, nhưng nó rất là quan trọng. Báp-tem là hình bóng cho sự bạn được rửa sạch mọi tội và bạn được tái sinh thành một con người mới, tốt lành. Đọc Tiếp →

Share This:

3,789 views

Những Phẩm Chất của Cơ-đốc Nhân

Huỳnh Hồng Ân

Theo bạn, những phẩm chất nào một Cơ-đốc nhân chân thật cần có; thật thà, khiêm nhường, khôn ngoan? Bạn có nghĩ rằng, một Cơ-đốc nhân chân thật có thể nói lén về người khác? Không! Dĩ nhiên là không thể, nhưng có nhiều thiếu niên là Cơ-đốc nhân đang hành xử như vậy. Đối với các thiếu niên, thế giới ngoài kia có rất nhiều sự cám dỗ, còn được biết là áp lực của bạn bè.

Trong trường học của tôi, chúng tôi có một nhóm gọi là F.I.S.H.,  viết tắt của Faithfully I Serve Him (Tôi Trung Tín Phục Vụ Ngài). Đó là một nhóm Cơ-đốc nhân mà trường của tôi đã thiết lập. Vào giờ ăn trưa của mỗi ngày thứ tư, hầu hết mọi người họp mặt trong lớp học. Tôi có tham dự vài lần, nhưng sinh hoạt cơ bản là mọi người nghe nhạc và ăn trưa. Có nhiều học sinh tại đó xưng mình là Cơ-đốc nhân thật và cố tỏ ra không bị chi phối bởi áp lực của bạn bè, nhưng ngoài lớp học, vào giờ ăn trưa của một ngày khác, họ chen vào trước các học sinh đang xếp hàng chờ nhận thức ăn trưa và ngồi lê đôi mách về các học sinh khác. Ngồi lê đôi mách, vi phạm luật lệ, v.v.. Những điều đó có phải là các phẩm chất của Cơ-đốc nhân hay không? Đọc Tiếp →

Share This:

3,971 views

Christmas Có Nghĩa Gì?

Huỳnh Thiên Lạc

Bạn có kỷ niệm Christmas không? Bạn có biết vì sao bạn kỷ niệm nó? Vả lại, nếu Christmas liên quan đến sinh nhật của Đức Chúa Jesus thì tại sao lại có “Santa Claus?” Tại sao lại có cây Christmas? Những điều này có liên quan gì đến Đức Chúa Jesus? Làm sao chúng ta biết sinh nhật của Đức Chúa Jesus là ngày 25 tháng 12? Nơi nào trong Thánh Kinh dạy rằng mỗi 25 tháng 12 chúng ta phải trang trí những cây thông và mua quà? Làm sao những người chăn chiên có thể thả chiên ra đồng trong mùa đông? Đọc Tiếp →

Share This:

2,886 views

Ba Ngày Để Nhìn

Huỳnh Hồng Ân

Thị giác là một quà tặng. Không có nó, chúng ta sẽ không làm gì được nhiều. Đời sống sẽ không giống như chúng ta đang biết. Nhưng nếu tôi chỉ còn lại có ba ngày để nhìn, tôi muốn mình sẽ tận dụng tối đa. Ba ngày không phải là một khoảng thời gian dài. Nhưng trong giai đoạn ngắn ngủi này, đây là những điều tôi sẽ làm.

Vào ngày thứ nhất, tôi sẽ dành thời gian để cảm tạ Chúa. Rất có thể bạn sẽ hỏi tôi rằng: “Tại sao bạn lại muốn bị mù?” Tôi không muốn bị mù nhưng tôi sẽ cảm tạ Chúa. Ngài có lý do khi cho phép điều đó xảy ra. Không cần biết điều gì xảy ra, bạn cần cảm tạ Ngài về những sự bạn bị mất đi hay là không có được trên đất này; Chúa sẽ ban cho bạn những điều tốt hơn ở trên trời. Sau đó, tôi sẽ đi một vòng chung quanh hàng xóm. Tôi muốn nhìn những căn nhà tôi sống gần bên và tôi muốn nhìn một lần cuối cùng những gương mặt của láng giềng. Cuối cùng, tôi sẽ đi ngang qua một khu vườn, nơi nào cũng được, miễn là có nhiều cây cối và thú vật. Tôi sẽ dùng khoảng thời gian đó để trân quý những sự sáng tạo của Đức Chúa Trời. Tôi muốn trân quý tất cả những mầu sắc của mọi bông hoa và tất cả mọi tạo vật mà tôi sẽ gặp trên đường. Tôi sẽ dùng ngày thứ nhất này để trân quý thiên nhiên và những gì quanh tôi. Đọc Tiếp →

Share This: