2,890 views

Câu Chuyện của Thiên Lạc

Huỳnh Thiên Lạc

Tôi tên là Huỳnh Thiên Lạc và tôi được 11 tuổi. Tôi tin nhận Đức Chúa Jesus khi tôi được chín tuổi. Trước khi tin nhận Đức Chúa Jesus, tôi không hiểu tại sao tôi lại thờ phượng Đức Chúa Trời hay tại sao tôi nên tin Đức Chúa Trời. Lý do tôi tin nhận Đức Chúa Jesus là vì tôi muốn được cứu rỗi và học biết thêm về Ngài.

Một thời gian sau khi tôi tin nhận Đức Chúa Jesus, tôi đang chơi một trò chơi vi tính trên mạng thì có một người cùng chơi đã nói rằng Đức Chúa Jesus chẳng có nghĩa lý gì cả và tin vào Ngài là xuẩn ngốc! Nhưng tôi bắt đầu nói (cho người đó) về hỏa ngục và số phận của những người không tin. Đọc Tiếp →

Share This:

3,844 views

Biến Cố Thay Đổi Cuộc Đời của Hồng Ân

Huỳnh Hồng Ân

Từ buổi ban đầu của thế giới, mọi sự vẫn luôn thay đổi. Thay đổi xảy ra mỗi ngày. Sự thay đổi có thể nhỏ mà sự thay đổi cũng có thể làm biến đổi cả nhân loại một cách đáng kể. Tuy nhiên, những thay đổi cá nhân trong cuộc sống riêng tư của chúng ta thì sao? Những thay đổi cá nhân đó chính là những thay đổi quan trọng nhất đối với mỗi chúng ta.

Khoảng tám năm về trước, có một sự thay đổi quan trọng xảy ra cho tôi. Tôi được sinh ra trong một gia đình Cơ-đốc nhân. Cha tôi cũng được sinh ra trong một gia đình Cơ-đốc nhân. Mẹ tôi cầu nguyện tin nhận Chúa Jesus khoảng một năm trước khi tôi tròn năm tuổi. Lần đầu tiên tôi được nghe về Chúa Jesus và những điều Ngài đã làm cho chúng ta trên thập tự giá là qua lớp học Trường Chủ Nhật (một lớp học về Thánh Kinh vào mỗi chủ nhật). Khi tôi được sáu tuổi thì tôi muốn tiếp nhận Đức Chúa Jesus Christ làm Cứu Chúa của tôi. Ở nhà, tôi nói cho cha mẹ tôi biết ý muốn của mình. Cha mẹ tôi nghĩ rằng tôi còn quá nhỏ để có thể hiểu biết ý nghĩa sự chết của Đức Chúa Jesus trên thập tự giá cho toàn thể nhân loại. Dĩ nhiên, để có thể tiếp nhận Đức Chúa Jesus làm Cứu Chúa của tôi thì tôi phải xưng nhận mình là một tội nhân. Cha tôi hỏi tôi những câu hỏi liên quan đến điều này. Đọc Tiếp →

Share This: