Biết Ơn Thiên Chúa về Các Ơn Phước của Ngài Trong Năm 2016 – 2017

644 views

Huỳnh Christian Thiên Lạc

Hỡi linh hồn ta, hãy tôn vinh Đấng Tự Hữu Hằng Hữu!
Mọi điều ở trong ta hãy ca tụng danh thánh của Ngài!
Hỡi linh hồn ta, hãy tôn vinh Đấng Tự Hữu Hằng Hữu!
Chớ quên mọi ân huệ của Ngài.”
(Thi Thiên 103:1-2)

Cảm tạ Thiên Chúa về các ơn phước trong suốt năm học vừa qua của tôi, với nhiều điều khiến tôi đầy lòng biết ơn. Điển hình là đầu mùa hè này, tôi đã tốt nghiệp trung học với điểm trung bình xếp hạng (GPA – Grade Point Average) là 3.9 (điểm xếp hạng cao nhất là 4.0), và mùa thu này tôi đang học cùng trường đại học với chị của tôi. Mặc dù cách nay hai năm trước, bỗng nhiên tôi bị đặt vào trường trung học mới, không quen biết (vì gia đình tôi chuyển chỗ ở), nhưng Đức Chúa Trời đã dẫn dắt tôi trong các năm ấy và giúp tôi trong sự học của tôi, khiến cho tôi thành đạt như ngày nay. Cảm tạ Đức Chúa Trời vì tôi có đủ mọi sự tôi cần, vì thế, mục đích của bài viết này là để tôn vinh và cảm tạ Ngài về mọi sự mà Ngài đã làm cho tôi.

Một trong những điều đầu tiên tôi cảm tạ Chúa là sự Ngài ban phước cho tôi có được điểm xếp hạng tốt trong suốt năm học, khiến cho tôi được dự phần trong Hội Danh Dự Quốc Gia (NHS – National Honor Society) và Hội Danh Dự Kỹ Thuật Quốc Gia (NTHS – National Techical Honor Society). Hội Danh Dự Quốc Gia là một tổ chức vinh danh những học sinh đạt thành tích học tập xuất sắc, là những người có ít nhất điểm trung bình là 95/100 trong các môn học chính của họ. Hội Danh Dự Kỹ Thuật Quốc Gia cũng tương tự như vậy, ngoại trừ sự đòi hỏi điểm xếp hạng cao cho các môn học liên quan đến nghề nghiệp và kỹ thuật. Chẳng những Chúa ban phước cho tôi về điểm xếp hạng trong trường, Ngài còn cho tôi nhận được 18 tín chỉ đại học qua chương trình tín chỉ song hành (Dual Credit program – cùng một môn học vừa có điểm để tốt nghiệp trung học vừa có điểm tương đương với các tín chỉ đại học). Với sự ban phước của Chúa, tôi đã có thể tốt nghiệp trung học trong số 10% đứng đầu của 585 học sinh tốt nghiệp trong lớp của tôi.

Trong suốt năm cuối trung học của tôi, Chúa cũng đã ban phước cho tôi bằng cách cho phép tôi có được vị trí lãnh đạo trong Hiệp Hội Học Sinh Kỹ Thuật (TSA – Technology Student Association) với chức vụ trưởng nhóm. Chúa đã ban cho tôi nhiều điểm xếp hạng tốt, nhiều chuyến đi (thực nghiệm, tham quan), và nhiều ký ức trong suốt năm cuối trung học của tôi nhiều hơn là tôi có thể mong đợi. Còn nhiều phước hạnh liên quan đến học đường mà tôi đầy lòng biết ơn, nhưng tôi sẽ nói thêm về các ơn phước ấy trong bài viết nhân dịp Lễ Cảm Tạ sắp tới.

Cuối cùng, tôi muốn một lần nữa cảm tạ Đức Chúa Trời đã ban cho gia đình tôi và tôi tất cả những gì chúng tôi cần. Gần đây, qua bà con của tôi, Chúa đã bất ngờ ban cho tôi nhiều quần áo và giày tốt để mặc, mang đi học, khiến cho tôi nhớ rằng, Đức Chúa Trời có thể ban cho chúng ta các nhu cầu trước khi chúng ta nghĩ đến chúng. Tôi cũng cảm tạ Chúa về gia đình mà tôi có, những người nâng đỡ tôi trong khi tôi ăn học.

Vậy, các ngươi chớ lo lắng mà nói rằng: Chúng ta sẽ ăn gì? Hoặc chúng ta sẽ uống gì? Hoặc chúng ta sẽ mặc gì? Vì các dân ngoại vẫn tìm tất cả những sự đó. Vì Cha Trời của các ngươi biết các ngươi cần những sự đó. Nhưng trước hết, các ngươi hãy tìm kiếm Vương Quốc của Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì mọi điều ấy sẽ được thêm cho các ngươi.” (Ma-thi-ơ 6:31-33).

Đức Chúa Trời có quyền lực tối hậu để ban cho hết thảy chúng ta nhiều hơn chúng ta cần và Ngài sẽ làm như vậy nếu chúng ta có đức tin nơi Ngài. Đức Chúa Trời đã chuẩn bị cho tôi mọi sự tôi cần cho đại học, kể cả những trợ cấp và học bỗng để trả trọn học phí và những chi phí liên quan đến việc học, vì tôi tìm kiếm Chúa bằng sự cầu xin với Ngài, đọc Lời của Ngài, và vâng theo những sự dạy dỗ của Ngài. Như Đức Chúa Trời ban thưởng gấp đôi cho ông Gióp về mọi sở hữu của ông vì đức tin của ông, Đức Chúa Trời sẽ ban thưởng cho chúng ta nếu chúng ta cứ trung tín với Ngài và dâng lên Ngài lòng tin cậy của chúng ta.

Không có đức tin, thì không thể nào ở cho đẹp ý Ngài; vì người đến gần Đức Chúa Trời phải tin rằng có Đức Chúa Trời, và Ngài là Đấng hay thưởng cho những ai hết lòng tìm kiếm Ngài.” (Hê-bơ-rơ 11:6).

Mọi vinh quang thuộc về Thiên Chúa, Cha của chúng ta, cho đến đời đời! A-men!

Huỳnh Christian Thiên Lạc
05/09/2017

Tải xuống PDF bài viết này tại đây: https://od.lk/f/MV8xNTc4MjA4NzBf

Share This:

Comments are closed.