Đối Diện Sự Cám Dỗ

976 views

Huỳnh Christian Hồng Ân
Tải xuống pdf bài viết này tại đây:
https://od.lk/d/MV8xNDkzNjcxMDdf/DoiDienSuCamDo.pdf

Không có sự cám dỗ hoặc thử thách nào quá sức loài người đến cho các anh chị em. Đức Chúa Trời là thành tín, Ngài không bao giờ để cho các anh chị em chịu cám dỗ hoặc thử thách quá sức của các anh chị em; nhưng trong sự cám dỗ hoặc thử thách, Ngài cũng mở đường cho ra khỏi, để các anh chị em có thể chịu được.”
(I Cô-rinh-tô 10:13)

Suốt trong đời sống của chúng ta, chúng ta sẽ kinh nghiệm rất nhiều sự cám dỗ. Những sự cám dỗ được dùng để thử nghiệm đức tin của chúng ta. Ma quỷ cám dỗ chúng ta để chứng minh với Đức Chúa Trời rằng, đức tin của chúng ta là yếu đuối. Đức Chúa Trời cho phép chúng ta bị cám dỗ để chúng ta biết và thể hiện đức tin của chúng ta. Đức Chúa Trời là công chính, vì thế Ngài không để cho chúng ta kinh nghiệm một sự cám dỗ nào mà chúng ta không thể vượt qua. Tuy nhiên, Sa-tan muốn chúng ta thất bại, vì thế nó sẽ cám dỗ chúng ta.

Vậy nên, nhất thiết chúng ta phải nhận ra rằng, khi chúng ta đang đối diện với một nghịch cảnh thì chúng ta có Đức Chúa Trời ở về phía của chúng ta, và chúng ta có năng lực để đứng vững và đắc thắng những hoàn cảnh như vậy. Hãy nhớ: “Vậy, hãy phục Đức Chúa Trời; hãy chống trả Ma Quỷ, thì nó sẽ lánh xa các anh chị em.” (Gia-cơ 4:7). Hãy để Đức Chúa Trời chia sẻ sự khôn sáng của Ngài với bạn, để bạn đắc thắng những sự cám dỗ của ma quỷ.

Để đắc thắng những sự cám dỗ hãy kêu cầu danh Chúa, xin Ngài cứu giúp và dẫn dắt. Trong danh Ngài chúng ta cũng có thể ra lệnh cho ma quỷ, kẻ gieo sự cám dỗ, bị đuổi đi xa.

Vì ai kêu cầu danh Chúa thì sẽ được cứu.” (Rô-ma 10:13).

“Và những dấu hiệu này sẽ theo những người tin: Trong danh Ta họ sẽ trừ những quỷ…” (Mác 16:17).

Sự cám dỗ nguy hiểm nhất và thường gặp nhất là sự cám dỗ tính dục. Tính dục không phải là điều để cho bị xem là tội lỗi. Thật ra, Đức Chúa Trời tạo ra tính dục là một sự quan hệ trong sạch giữa một người chồng và vợ của mình, không phải cho giữa những người xa lạ; sự ban cho này có giới hạn. Tuy nhiên, Sa-tan tinh ranh và dùng sự ban cho của Đức Chúa Trời làm phương tiện để cám dỗ chúng ta và đem chúng ta xa khỏi Đức Chúa Trời. Sự tham muốn riêng của chúng ta có thể là nguyên nhân cho sự sa ngã của chúng ta nếu chúng ta không cẩn thận. Nếu chúng ta không thể kiềm chế chính mình thì sự thất bại của chúng ta có thể dẫn đến sự chúng ta rơi vào sự cám dỗ và làm xa cách chính mình khỏi Đức Chúa Trời. Đó là vì sao chúng ta phải ý thức rằng, hãy nương cậy trên sức mạnh của Đức Chúa Trời thay vì của chúng ta.

Sự khao khát về tính dục ngoài vòng hôn nhân không chỉ làm thiệt hại thân thể của chúng ta mà còn là của những người khác. Thân thể của chúng ta là đền thờ của Thiên Chúa. Vì vậy, chúng ta không thể để cho những vật hay người không thánh khiết làm nhơ bẩn thân thể của chúng ta. Ngoài ra, lý do vì sao những tội tính dục là những tội nguy hiểm nhất là vì sự chấp nhận cao trong xã hội của chúng ta về sự phạm các tội tính dục như tà dâm hoặc quan hệ tính dục cách ngẫu nhiên (ngoại trừ những trường hợp như hiếp dâm, quan hệ tính dục với xác chết, với thú vật, và các trường hợp khác thường bị chê trách và là bất hợp pháp).

Nếu bạn muốn buông mình vào trong sự ham muốn hay bất cứ sự cám dỗ nào thì Đức Chúa Trời không thể làm gì cho bạn, vì bạn đã quyết định phạm tội.

Nhưng mỗi người bị cám dỗ khi bị dẫn dụ sai lạc bởi sự tham muốn của chính mình. Kế đó, sự tham muốn thành hình và kết quả tội lỗi. Khi tội lỗi đã trọn thì sinh ra sự chết.” (Gia-cơ 1:14-15).

Đức Chúa Trời sẵn sàng và hơn là vui mừng để giúp bạn nếu bạn tìm kiếm sức mạnh của Ngài. Hãy kêu cầu danh Chúa khi bạn cảm thấy bị bế tắc và đang bị Sa-tan cám dỗ. Đôi khi bạn không thể nhận ra là bạn đang bị cám dỗ, vì vậy, hãy liên tục tìm cầu sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh. Có thể sống một đời sống không phạm tội là một trong những mục đích lớn trong đời sống của chúng ta, để xứng đáng với sự được hưởng cơ nghiệp thánh của chúng ta. Vì vậy, chúng ta phải phát triển thành những Cơ-đốc nhân mạnh mẽ và hết lòng để đem vinh quang về cho Chúa, và chúng ta có thể làm như vậy bởi sự liên tục chống cự mọi sự cám dỗ.

Huỳnh Christian Hồng Ân
28/01/2017

Share This:

Comments are closed.