Lễ Tạ Ơn 2018: Cảm Tạ Chúa

124 views

Lễ Tạ Ơn 2018: Cảm Tạ Chúa

Huỳnh Christian Thiên Lạc

Hãy luôn trong danh của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta mà tạ ơn Đức Chúa Trời và Cha của chúng ta, về mọi sự.” (Ê-phê-sô 5:20).

Kỳ Lễ Tạ Ơn này, tôi xin dâng bài viết này để tạ ơn Chúa về tất cả những gì mà Ngài đã ban cho tôi. Mặc dù chuyên ngành của tôi là Công Nghệ Thông Tin, tôi vẫn đang làm việc để vượt qua các môn học chính của mình. Năm đại học này là một thử thách, nhưng Chúa đang giúp tôi vượt qua nó.

Mặc dù tôi làm việc chăm chỉ để đạt được điểm cao, tôi biết rằng, Chúa đã ở đó để dẫn dắt tôi. Học đại học là một việc làm khó khăn, vì phần lớn thời gian của tôi được dùng cho các buổi học, sự học tập, sự làm bài tập, hoặc ngủ. Tôi có ít thời gian cho bất cứ điều gì khác, đặc biệt là khi tôi tiến đến các môn học khó khăn hơn và khối lượng công việc nặng hơn. Tôi biết rằng, nếu tôi dựa vào sức mạnh của mình để học đại học, tôi sẽ không thể làm tốt được như hiện nay.

Qua Đấng Christ là Đấng ban thêm sức cho tôi, tôi làm được mọi sự.” (Phi-líp 4:13).

Tôi vẫn dành thời gian để học Lời của Ngài, cầu nguyện, và giữ ngày Sa-bát, mặc dù tôi bận rộn với công việc của trường. Vì so với tất cả những gì Thiên Chúa đã ban cho tôi, điều ít nhất mà tôi có thể làm là dành thời gian cho Ngài. Đọc Lời Chúa nhắc tôi nhớ, khi tôi cảm thấy bị trở ngại hay yếu đuối thì tôi có Đấng Christ để nương cậy cho sự dẫn dắt, sức mạnh, và sự khôn sáng. Chúa sẵn sàng giúp đỡ những ai cần được giúp đỡ, nhưng họ cũng phải dành thời gian để thể hiện lòng hiến dâng của họ lên Ngài. Thiên Chúa sẽ không dính dấp đến những ai không bao gồm Ngài trong đời sống của họ. Vì thế, đó là lý do tại sao sự chuyên cần về các vấn đề của linh hồn là phải có.

Tôi cảm tạ Thiên Chúa vì những học bổng và trợ cấp mà Ngài đã ban cho tôi, vì vậy tôi có thể tiếp tục học. Học kỳ này, chị của tôi và tôi đã nhận được một suất học bổng thưởng là 750 đô-la từ chương trình Danh Dự, vì chúng tôi là thành viên của chương trình và duy trì điểm xếp hạng trung bình tốt (GPA: Grade Point Average) [1]. Nếu không phải vì Thiên Chúa ban phước cho việc học của chúng tôi, chúng tôi sẽ không có điểm xếp hạng trung bình cao để nhận được học bổng thưởng này; tôi cảm ơn Ngài một lần nữa.

Những học bổng và trợ cấp là cần thiết để tôi đi học, vì cả cha mẹ tôi đều nghỉ hưu và chị tôi cùng tôi không làm việc; không có sự hỗ trợ tài chính, tôi sẽ không thể đi học được. Tôi có phước khi số tiền tôi nhận được đủ cho toàn bộ tiền học phí và các chi phí cho vật dụng. Vì vậy, số tiền còn lại nào cũng được dùng vào chi phí sinh hoạt của gia đình chúng tôi. Bởi ân điển của Thiên Chúa, tôi đã học để tin rằng, khi chúng ta có nhu cầu, thì Chúa sẽ ban cho chúng ta trong thời điểm của Ngài.

Chớ lo phiền gì hết, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, khẩn xin, và sự tạ ơn mà trình các sự mình xin lên Đức Chúa Trời.” (Phi-líp 4:6).

Tôi đầy lòng biết ơn vì Chúa hiện diện trong đời sống của tôi, ban phước cho tôi với tất cả những gì mà tôi có. Tôi cảm tạ Chúa về sự gia đình đã chu cấp cho tôi, để tôi học và vượt qua các buổi học của tôi. Tôi cũng cảm ơn các bạn, những người đọc, đã dành thời gian để đọc những gì tôi viết và ủng hộ cho mục vụ của cha mẹ tôi. Cầu xin Chúa ban phước cho bạn như Ngài đã ban phước cho tôi.

Bây giờ, Thiên Chúa của chúng tôi ôi! Chúng tôi cảm tạ và tôn vinh danh vinh quang của Ngài.” (I Sử Ký 29:13)

Huỳnh Christian Thiên Lạc
21/11/2018

[1] GPA viết tắt của “Grade Point Average” là hệ thống tính điểm trung bình tại Mỹ, để xếp hạng thành tích học tập của học sinh và sinh viên trong mỗi khóa học và trọn năm học. Thang điểm được chia như sau: A=4; B=3; C=2; D=1, và F=0. Điểm GPA cao nhất là 4,0.

Tải xuống bài viết này tại đây: https://od.lk/fl/MV8xMjY4MjI4MV8

Share This:

Comments are closed.