Lời Ba Mẹ Gửi Các Con

2,729 views

Kính thưa quý bạn đọc,

Chúng ta vừa bước vào đầu năm 2018, là năm mà I-sơ-ra-ên sẽ tròn 70 tuổi vào ngày 14/05, ba mẹ của chúng tôi bận lòng đến việc giúp cho chúng tôi hiểu rõ thời kỳ chúng tôi đang sống và sự Chúa đến, để chúng tôi có quyết định đúng và biết lựa chọn nếp sống đẹp ý Chúa trong những ngày sắp tới, nên ông bà đã viết một lá thư tâm tình với chúng tôi. Chúng tôi nghĩ rằng, tâm tình của ba mẹ chúng tôi có thể giúp ích cho nhiều người, nên chúng tôi đã cho đăng lá thư ấy tại đây.

Kính mời quý bạn cùng đọc và phổ biến đến các thanh thiếu niên trong Hội Thánh khắp nơi. Xin cám ơn quý bạn.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Huỳnh Christian Hồng Ân
Huỳnh Christian Thiên Lạc

Ba và Mẹ Gửi Hồng Ân và Thiên Lạc

31/01/2018

Huỳnh Christian Timothy & Priscilla

Hồng Ân và Thiên Lạc yêu thương,

Hôm nay là ngày cuối cùng của tháng thứ nhất trong năm 2018. Ba và mẹ muốn chia sẻ cho hai con mấy câu Thánh Kinh rất quan trọng, mà ba mẹ mong rằng sẽ giúp ích cho hai con trong sự chuẩn bị cuộc sống của hai con trong vài năm tới. Ba mẹ chân thành tin rằng, chúng ta đang sống trong thế hệ sau cùng của loài người trước khi sự tận thế theo lời tiên tri trong Khải Huyền xảy đến. Vì vậy, chúng ta phải biết chắc và hiểu đúng Lời Chúa liên quan đến thế hệ của chúng ta, rồi với cả tấm lòng của chúng ta, sống theo ý muốn của Thiên Chúa.

Trước hết, hai con hãy đọc những câu hỏi dưới đây, rồi đọc những câu Thánh Kinh mà ba mẹ đã trích dẫn, để tìm những câu trả lời cho các câu hỏi ấy trong quan điểm của Lời Chúa.

Các con thuộc về Ai?
Vì Ai mà các con sống cho và chết cho?
Từ nay trở đi các con sống như thế nào?

Các con hãy tự hỏi chính mình các câu hỏi này.
Hãy tìm các câu trả lời trong Lời Chúa.

Đức Chúa Jesus Christ:

24 Vậy, ai nghe và làm theo các lời Ta phán đây, thì người ấy giống như một người khôn ngoan xây nhà mình trên vầng đá.
25 Có mưa sa, nước chảy, gió lay, xô động nhà ấy, nhưng nó không bị sụp đổ, vì đã được đặt nền trên vầng đá.
26 Kẻ nào nghe các lời Ta phán đây mà không làm theo, thì giống như một người dại xây nhà mình trên cát.
27 Có mưa sa, nước chảy, gió lay, xô động nhà ấy, thì nó bị sụp đổ, và sự sụp đổ của nó là lớn.
(Ma-thi-ơ 7:24-27)

14 Con đã truyền Lời của Ngài cho họ, và thế gian ghét họ, vì họ không thuộc về thế gian, cũng như con không thuộc về thế gian.
(Giăng 17:14)

36 “…Vương quốc của Ta không thuộc về thế gian nầy…”
(Giăng 18:36)

60 “…Hãy để kẻ chết chôn kẻ chết; còn ngươi, hãy đi rao giảng Vương Quốc của Đức Chúa Trời.”
(Lu-ca 9:60)

Đức Thánh Linh:

1 Vậy, hỡi các anh chị em cùng Cha! Tôi khuyên các anh chị em hãy bởi sự thương xót của Đức Chúa Trời dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là sự thờ phượng phải lẽ của các anh chị em.
2 Đừng làm theo đời này, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm trí mình, để kinh nghiệm ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thế nào.
(Rô-ma 12:1-2)

19 Các anh chị em chẳng biết rằng, thân thể mình là đền thờ của Đức Thánh Linh đang ngự trong các anh chị em, là Đấng mà các anh chị em đã có bởi Thiên Chúa, và các anh chị em chẳng phải thuộc về chính mình sao?
20 Vì các anh chị em đã được mua chuộc bằng giá cao rồi. Vậy, hãy tôn vinh Đức Chúa Trời trong thân thể của các anh chị em, là sự thuộc về Đức Chúa Trời.
(I Cô-rinh-tô 6:19-20)

20 Tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ, nên tôi không còn sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi. Sự {sống} ấy mà tôi đang sống trong xác thịt, là tôi sống bởi đức tin vào trong Con của Đức Chúa Trời, là Đấng đã yêu tôi, và đã phó chính mình Ngài vì tôi.
(Ga-la-ti 2:20)

7 Tuy nhiên, chẳng có người nào trong chúng ta vì chính mình mà sống, cũng chẳng có người nào vì chính mình mà chết.
8 Vì nếu chúng ta sống, là sống cho Chúa; và nếu chúng ta chết, là chết cho Chúa. Vậy nên, chúng ta hoặc sống hoặc chết, đều thuộc về Chúa cả.
(Rô-ma 14:7-8)

23 Mọi sự tôi được phép làm, nhưng chẳng phải mọi sự đều có ích. Mọi sự tôi được phép làm, nhưng chẳng phải mọi sự đều gây dựng.
24 Chớ ai tìm cho mình {sự vừa ý riêng}, nhưng ai nấy hãy tìm cho người khác {được vừa ý nữa}.
31 Vậy, các anh chị em hoặc ăn, hoặc uống, hay là làm sự gì khác, hãy vì sự vinh quang của Thiên Chúa mà làm.
32 Đừng làm gương xấu cho người Do-thái, người Hy-lạp, hay là Hội Thánh của Đức Chúa Trời.
33 Hãy như tôi: Gắng sức làm đẹp lòng mọi người trong mọi việc, chẳng tìm ích lợi riêng cho mình, nhưng cho phần nhiều người, để họ được cứu.
(I Cô-rinh-tô 10:23-24, 31-33)

14 Chớ mang ách chung với những kẻ chẳng tin. Bởi vì sự công bình với sự không công bình có sự tương giao gì? Sự sáng với sự tối có sự thông công gì?
15 Có sự hiệp ý nào giữa Đấng Christ với Bê-li-an? Hay là người tin có phần gì với kẻ chẳng tin? [Bê-li-an có nghĩa là không có giá trị và là một danh hiệu dùng cho Sa-tan.]
16 Có sự đồng thuận nào giữa đền thờ của Thiên Chúa với các thần tượng? Vì chúng ta là đền thờ của Thiên Chúa Hằng Sống, như Đức Chúa Trời đã phán: Ta sẽ ở trong họ và đi lại giữa họ. Ta sẽ làm Thiên Chúa của họ và họ sẽ làm dân Ta.
17 Bởi vậy, Chúa phán: Hãy ra khỏi giữa chúng nó, các ngươi hãy phân rẽ, đừng đụng đến đồ ô uế, thì Ta sẽ tiếp nhận các ngươi.
18 Ta sẽ làm Cha của các ngươi, các ngươi sẽ làm những con trai và những con gái của Ta. Chúa Toàn Năng phán.
(II Cô-rinh-tô 6:14-18)

10 Theo ơn Đức Chúa Trời ban cho tôi, tôi đã lập nền như một thợ cả khôn sáng, mà có người khác xây cất lên trên; nhưng ai nấy phải chú ý về sự mình xây cất lên trên {nền đó} như thế nào.
11 Vì, chẳng ai có thể lập một nền khác ngoài nền đã lập, là Đức Chúa Jesus Christ.
12 Nếu có người lấy vàng, bạc, đá quý, gỗ, cỏ khô, rơm rạ mà xây trên nền ấy,
13 thì công việc của mỗi người sẽ được tỏ ra. Ngày đến sẽ công bố nó; nó sẽ được bày tỏ ra trong lửa, và lửa sẽ xét nghiệm giá trị công việc của mỗi người.
14 Nếu công việc của ai xây trên nền được còn lại, thì người ấy sẽ nhận được tiền công.
15 Nếu công việc của ai bị thiêu hủy thì bị mất, nhưng người ấy sẽ được cứu, dường như qua lửa.
16 Các anh chị em chẳng biết mình là đền thờ của Thiên Chúa, và Đấng Thần Linh của Đức Chúa Trời ở trong các anh chị em sao?
17 Nếu có ai phá hủy đền thờ của Đức Chúa Trời, thì Đức Chúa Trời sẽ phá hủy người ấy; vì đền thờ của Đức Chúa Trời là thánh, ấy là các anh chị em.
18 Đừng ai tự lừa dối chính mình. Nếu ai trong vòng các anh chị em nghĩ rằng mình khôn sáng trong đời này, người ấy hãy nên ngu dại để trở thành khôn sáng.
(I Cô-rinh-tô 3:10-18).

12 Đêm đã khuya, ngày gần đến! Vậy, chúng ta hãy lột bỏ những việc tối tăm mà mặc lấy áo giáp của sự sáng.
13 Hãy bước đi cách phải lẽ như giữa ban ngày! Không {bước đi} trong sự thác loạn và say sưa! Không {bước đi} trong sự dâm loạn và phóng đãng. Không {bước đi} trong sự cãi lẫy và ganh tỵ.
14 Nhưng các anh chị em hãy mặc lấy Đức Chúa Jesus Christ, chớ chu cấp cho sự tham muốn của xác thịt.
(Rô-ma 13:12-14)

Thiên sứ của Chúa:

10 Rồi người lại phán với tôi rằng: Chớ niêm phong những lời tiên tri trong sách này; vì thì giờ đã gần đến.
11 Kẻ nào không công bình cứ không công bình nữa; kẻ nào ô uế cứ còn ô uế nữa. Người nào công bình cứ làm điều công bình nữa; người nào là thánh cứ làm nên thánh nữa!
(Khải Huyền 22:10-11)

Đức Chúa Jesus Christ:

12 Này, Ta đến mau chóng với tiền công của Ta, để trao cho mỗi người tùy theo việc làm của mỗi người.
13 Ta là An-pha và Ô-mê-ga, {là Đấng} Thứ Nhất và {là Đấng} Sau Cùng, {là Đấng} Đầu và {là Đấng} Cuối.
(Khải Huyền 22:12-13)

Hồng Ân và Thiên Lạc yêu thương,

Ba mẹ đã chân thành cầu xin Chúa hướng dẫn cho, trước khi viết thư này đến hai con. Nguyện Đức Thánh Linh mở trí và chạm lòng hai con để hai con hiểu rõ tình yêu của ba mẹ và những lời dưới đây của ba mẹ dành cho hai con.

Những câu Thánh Kinh trên đây là những gì ba mẹ muốn chia sẻ với hai con như là một cách để giúp hai con suy nghĩ đến việc sẽ sống đời sống của hai con như thế nào, trong những ngày cuối cùng này. Vì chúng ta đã biết, ngày mà Đấng Christ sẽ trở lại để đem chúng ta ra khỏi cuộc đời này và thế gian này đã rất gần, nó có thể xảy ra trong hơi thở kế tiếp của chúng ta; nên chúng ta cần phải tự hỏi chính mình rằng, chúng ta sẽ kế hoạch như thế nào và sống đời sống của chúng ta như thế nào cho đến ngày Chúa đến.

Năm nay, quốc gia I-sơ-ra-ên sẽ tròn 70 tuổi. Chỉ điều đó thôi đủ để nhắc chúng ta rằng, đây là thời điểm mà Đức Chúa Trời sẽ làm tròn những chi tiết cuối cùng trong lời hứa của Ngài với dân I-sơ-ra-ên, như đã được chép trong Ô-sê 6:1-2.

1 Hãy đến! Chúng ta hãy trở về cùng Đấng Tự Hữu Hằng Hữu! Vì Ngài đã xé nhưng Ngài sẽ chữa lành {chúng ta}. Ngài đã đánh nhưng Ngài sẽ buộc {vết thương cho chúng ta}.
2 Sau hai ngày, Ngài sẽ khiến chúng ta sống lại. Ngày thứ ba, Ngài sẽ dựng chúng ta dậy. Chúng ta sẽ sống trước mặt Ngài.

Hai ngày” có lẽ tương đương với 2.000 năm kể từ khi dân I-sơ-ra-ên, với tư cách là một dân tộc, chối bỏ Đấng Christ, cho nên, họ đã bị chết thuộc linh. Họ đã giao nộp Ngài cho người La-mã dẫn đến sự chết của Ngài vào ngày Lễ Vượt Qua của năm 27 (04/27/27). Chúng ta đang ở trong năm 2018; và giữa năm 2018 với năm 2027 chỉ vào khoảng 9 năm. Trong vòng 9 năm ấy Đấng Christ có thể đến bất kỳ lúc nào, vì thế hệ chứng kiến sự phục sinh của quốc gia I-sơ-ra-ên sẽ không qua đi trước khi sự cuối cùng đến.

Ma-thi-ơ 24

32 Hãy học ngụ ngôn về cây vả. Khi nhánh của nó còn non, lá mới đâm, thì các ngươi biết mùa hạ gần tới.
33 Cũng vậy, khi các ngươi thấy mọi điều ấy, hãy biết rằng, sự ấy đã gần, ngay trước cửa. [Sự ấy tức là sự Đức Chúa Jesus Christ tái lâm trên đất. Một số văn bản khác ghi rằng: Ngài đã gần, ngay trước cửa!]
34 Thật vậy! Ta nói với các ngươi, thế hệ này sẽ chẳng qua đi cho đến khi mọi sự ấy được ứng nghiệm! [Thế hệ này là thế hệ của những người nhìn thấy sự kiện nhành non của cây vả ra lá, biểu tượng cho sự dân I-sơ-ra-ên tái lập quốc rồi chiếm lại quyền làm chủ thành thánh Giê-ru-sa-lem.]
35 Trời đất sẽ qua, nhưng lời ta nói chẳng bao giờ qua đi.
36 Về ngày và giờ đó, chẳng có ai biết, ngay cả các thiên sứ trên trời cũng không biết, nhưng chỉ Cha Ta.
37 Trong những ngày của Nô-ê thế nào, khi Con Người đến cũng thế ấy.
38 Vì trong những ngày trước cơn lụt, người ta ăn, uống, cưới, gả cho đến ngày Nô-ê vào trong tàu,
39 và không biết gì hết cho đến khi cơn lụt đến và đem đi hết thảy. Khi Con Người đến cũng như vậy.
40 Lúc ấy, sẽ có hai người ở trong một đồng ruộng, một người được đem đi, còn một người bị bỏ lại;
41 hai người đang xay cối, một người được đem đi, còn một người bị bỏ lại.
42 Vậy, hãy tỉnh thức! Vì các ngươi không biết giờ nào Chúa của các ngươi sẽ đến.

Vậy, chúng ta sẽ sống đời sống của chúng ta như thế nào trong những khoảnh khắc cuối cùng trước khi chúng ta gặp Chúa yêu dấu của chúng ta? Chúng ta nên tiếp tục cuộc sống thường nhật của chúng ta: học tập, hoặc chịu huấn luyện cho một việc làm, hoặc tiếp tục làm việc để tự chăm sóc những nhu cầu vật chất của mình (như những người được nói đến trong Ma-thi-ơ 24:40-41), để có thể phụng sự Đức Chúa Trời; vì Ngài đã kêu gọi gia đình của chúng ta vào sự phục vụ Ngài cho vương quốc của Ngài. Vậy nên, đối với gia đình của chúng ta, hết thảy chúng ta đều phụng sự Đức Chúa Trời. Đừng phụng sự bất cứ ai hay bất cứ sự gì khác hơn là Thiên Chúa, như Giô-suê đã từng nói:

15 Nếu chẳng thích cho các ngươi phụng sự Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, thì ngày nay hãy chọn ai mà mình muốn phụng sự, hoặc các thần mà tổ phụ các ngươi đã hầu việc bên kia sông, hoặc các thần dân A-mô-rít trong xứ mà các ngươi ở; nhưng ta và nhà ta sẽ phụng sự Đấng Tự Hữu Hằng Hữu. (Giô-suê 24:15)

Cả hai con đã được dâng lên Đức Chúa Trời để phục vụ Ngài trọn đời sống của hai con, từ những ngày hai con còn ở trong bụng mẹ, như An-na đã dâng con trai của bà là Sa-mu-ên lên Đức Chúa Trời, để ông sẽ phụng sự Đức Chúa Trời trọn đời sống của ông (I Sa-mu-ên 1:11).

Các con không nên là một thành viên của chính phủ trong bất cứ ban ngành nào, kể cả quân đội, trừ khi Đức Chúa Trời trực tiếp truyền lệnh cho hai con làm như vậy, hoặc là hai con bị động viên vào nghĩa vụ dân sự hoặc nghĩa vụ quân sự trong thời chiến. Tiếng gọi đương nhiên của mỗi Cơ-đốc nhân là: Làm việc tự nuôi sống bản thân chúng ta để có thể rao giảng Tin Lành:

…Nếu ai không muốn làm việc, thì cũng không nên ăn.” (II Tê-sa-lô-ni-ca 3:10)

…Hãy để những kẻ chết chôn kẻ chết; còn ngươi, hãy đi rao giảng Vương Quốc của Đức Chúa Trời.” (Lu-ca 9:60)

Ngoại trừ những người như ba và mẹ, là những người có tiếng gọi cao hơn để làm một người chăn bầy, là những người có thể nương cậy vào sự tiếp trợ của Đức Chúa Trời qua Hội Thánh của Ngài, không làm việc để tự nuôi bản thân, mà chuyên lo việc giảng và dạy Lời của Đức Chúa Trời trọn thời gian.

Những kẻ chết” (trong Lu-ca 9:60) là những người không tin nơi sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời, là hầu hết trong loài người, kể cả những người tự xưng mình là Cơ-đốc nhân, nhưng họ lại không vâng theo Lời của Đức Chúa Trời. “Chôn kẻ chết của họ” là chăm lo cho những việc thuộc về đời này, mà hết thảy những việc ấy sẽ qua đi trong ngọn lửa của Đức Chúa Trời:

Nhưng các tầng trời và đất bây giờ cũng bởi cùng một Lời mà còn lại, để dành cho lửa trong ngày phán xét và hủy phá những kẻ không tin kính.” (II Phi-e-rơ 3:7)

Vì có ích gì cho một người nếu người ấy được cả thế gian mà lại mất linh hồn mình? Hay là một người lấy gì mà đổi linh hồn mình lại?” (Ma-thi-ơ 16:26)

Chúng ta, những Cơ-đốc nhân thật, là những người biết và vâng phục Lời của Đức Chúa Trời, nên sống một đời sống tận hiến lên Thiên Chúa, chờ đợi ngày của Đức Chúa Trời:

Vì mọi vật này đều phải tiêu tan thì các anh chị em đáng nên thánh và tin kính trong mọi sự ăn ở của mình là dường nào, trong khi trông mong cho ngày của Đức Chúa Trời mau đến, là ngày các tầng trời sẽ bị đốt mà tiêu tan, các thể chất sẽ bị cháy mà tan chảy!” (II Phi-e-rơ 3:11-12)

Vì vương quốc của Đấng Christ không thuộc về đời này (Giăng 18:36) chúng ta không cần phải là một thành viên trong bất cứ ban ngành nào của chính phủ hoặc là một người lính của đời này. Chúng ta đã là những thành viên thuộc vương quốc của Đức Chúa Trời với trọn quyền và bổn phận công dân, là những người lính của Đấng Christ (II Ti-mô-thê 2:3) để bảo vệ, để chiến đấu cho, và để phục vụ vương quốc của Ngài với trọn đời sống của chúng ta. Vì vậy, trước hết, chúng ta phải làm tròn bổn phận của chúng ta đối với vương quốc của chúng ta: Tìm một việc làm để tự nuôi sống bản thân và làm bất cứ những gì giúp cho sự tiến bộ của vương quốc của Đức Chúa Trời. Cả hai con đều được ơn trong kỹ năng viết và chia sẻ. Thiên Lạc sẽ có thêm nhiều kiến thức về kỹ thuật thông tin (IT) khi tốt nghiệp đại học. Điều đó sẽ giúp ích rất nhiều trong sự thi hành mục vụ trên mạng, qua các khu mạng điện tử (web sites). Cảm tạ Đức Chúa Trời, trong thời buổi này, chúng ta có thể giảng và dạy cho nhiều người trong toàn thế giới qua mạng điện tử.

Nếu Chúa chưa đến trong vòng 9 năm, các con có chừng 3 năm nữa để tốt nghiệp đại học. Ba mẹ ước mong rằng, sau khi tốt nghiệp các con sẽ nhận một việc làm chỉ cần kiếm đủ sống, kể cả việc làm bán thời gian, rồi dùng hầu hết thời gian của các con để giảng trên mạng cho những người nói tiếng Anh chung quanh thế giới. Ba mẹ ước mong rằng, gia đình của chúng ta sẽ sống bên nhau dưới một mái nhà, và cùng nhau phụng sự vương quốc của Đức Chúa Trời cho đến ngày Chúa của chúng ta đến, đón chúng ta.

“Như vậy, chúng ta nhận được một vương quốc không thể bị rúng động, chúng ta hãy giữ lấy ân điển, để bởi đó chúng ta có thể phụng sự Đức Chúa Trời một cách đẹp lòng Ngài, với lòng tôn trọng và kính sợ; vì Đức Chúa Trời của chúng ta là đám lửa thiêu đốt.” (Hê-bơ-rơ 12:28-29)

Ba mẹ đã già rồi. Dù cho Chúa không đến trong vòng 9 năm, thì vào cuối của 9 năm tới ba sẽ được 72 tuổi và mẹ sẽ được 68 tuổi. Ba mẹ chắc chắn chẳng còn có nhiều thời gian ở bên các con. Ước mong của ba mẹ là, nếu Chúa chưa đến vào sinh nhật thứ 30 của các con, thì các con có thể lìa ba mẹ để lập gia đình riêng của các con. Nếu các con muốn lập gia đình riêng của mình sớm hơn thì các con được phép, nhưng không thể trước khi các con tốt nghiệp đại học vào cuối của ba năm sau. Từ nay cho đến đó, xin hãy giữ vững đức tin của các con trong Đức Chúa Trời, rồi chăm học cả trong đại học lẫn trong Lời của Đức Chúa Trời.

“Những con cái, hãy vâng phục những cha mẹ {của mình} trong mọi sự, ấy là sự đẹp lòng Chúa.” (Cô-lô-se 3:20)

Tuy nhiên, các con có sự tự do lựa chọn. Đó là những sự tự do lựa chọn được ban cho bởi Đức Chúa Trời. Các con có thể lập gia đình riêng của các con sớm hơn hay làm bất cứ điều gì các con muốn làm (kể cả việc các con muốn sống một đời sống nghịch lại ý muốn của Đức Chúa Trời và nghịch lại ước mong của ba mẹ, là điều đương nhiên sẽ dẫn các con đến sự lìa bỏ đức tin của các con trong Đức Chúa Trời, và bị hư mất đời đời). Và nếu các con chọn sống một đời sống tội lỗi thì ba mẹ sẽ đau đớn lắm; vì sự lựa chọn đời sống của các con không theo ý chỉ của Đức Chúa Trời và lòng hy vọng của ba mẹ, và vì điều đó có nghĩa là các con sẽ bị hư mất đời đời.

“Hỡi người trẻ! Hãy vui mừng trong tuổi trẻ của ngươi! Hãy hớn hở trong những ngày thanh xuân của ngươi! Hãy bước đi theo những đường lối lòng của lòng ngươi và theo sự thấy của mắt ngươi. Nhưng hãy biết rằng, vì hết thảy những việc ấy, Đức Chúa Trời sẽ đem ngươi vào trong sự phán xét.” (Truyền Đạo 11:9)

Vì ai tìm được Ta [sự khôn sáng, tức là Đức Thánh Linh], thì tìm được sự sống, và sẽ được ơn của Đấng Tự Hữu Hằng Hữu. Nhưng ai nghịch lại Ta, thì làm hại cho linh hồn mình. Tất cả những kẻ ghét Ta, thì yêu sự chết.” (Châm Ngôn 8:35-36)

Hãy nhớ, vì chúng ta là con cái của Đức Chúa Trời, nên ý muốn của chúng ta, những sự lựa chọn của chúng ta phải là ý muốn và những sự lựa chọn của Ngài dành cho chúng ta:

Vì chính Thiên Chúa tác động trong các anh chị em để {các anh chị em} vừa muốn vừa làm theo ý tốt của Ngài.” (Phi-líp 2:13)

Ba mẹ hy vọng và cầu nguyện rằng, cả hai con đều luôn luôn tin cậy nơi Đức Chúa Trời, vâng phục Ngài, và trung tín phụng sự Ngài suốt cuộc đời còn lại của các con. Ba mẹ tin rằng, nếu các con thật lòng tin cậy nơi Đức Chúa Trời và trung tín với Ngài, thì các con sẽ biết chắc chắn làm thế nào để kế hoạch và sống đời sống của các con trong những khoảnh khắc cuối cùng này trong lịch sử của Hội Thánh trên đất.

Với hết thảy tình yêu từ trái tim của ba mẹ!

“Nguyện Đức Chúa Trời của sự bình an, là Đấng bởi máu giao ước đời đời đã đem Đấng Chăn Chiên lớn của bầy chiên, là Đức Chúa Jesus của chúng ta, ra khỏi từ trong những kẻ chết, khiến các anh chị em nên trọn vẹn trong mọi việc lành, để làm theo ý muốn của Ngài, làm ra trong các anh chị em sự đẹp mắt Ngài, qua Đức Chúa Jesus Christ, Đấng mà sự vinh quang thuộc về Ngài cho đến đời đời. A-men!” (Hê-bơ-rơ 13:20-21)

Nguyện tình yêu của Đức Chúa Trời, ân điển của Đức Chúa Jesus Christ, và thánh linh của Đức Thánh Linh ở cùng hai con!

Ba và mẹ,
Huỳnh Christian Timothy and Huỳnh Christian Priscilla

Địa chỉ để tải xuống bài viết này:

 

Share This:

Comments are closed.