Những Điều để Cảm Tạ Đức Chúa Trời (2016)

1,202 views

Huỳnh Thiên Lạc

Tải xuống PDF bài này tại đây: https://od.lk/fl/MV8xNjUyNDU3M18
Đọc bài này trong tiếng Anh tại đây: http://www.grace-jay.net/things-to-thank-god-for-2016/

“Hãy luôn trong danh của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta mà tạ ơn Đức Chúa Trời và Cha của chúng ta, về mọi sự.” (Ê-phê-sô 5:20).

Từ khi tôi được sinh ra, những ơn phước của Đức Chúa Trời ban cho tôi đã không ngừng và tôi cứ ở lại trong sự biết ơn về những sự ban cho của Ngài và việc làm của Ngài trong đời sống của tôi. Đức Chúa Trời ban phước cho những ai tin và theo Ngài, như Áp-ra-ham, Gióp, và Đa-vít, là những người mà đức tin của họ đã đem lại sự ban phước của Đức Chúa Trời trong đời sống của họ. Những môn đồ của Đấng Christ nên luôn nhớ rằng, Đức Chúa Trời ban cho chúng ta mọi sự chúng ta có, và chúng ta phải biết ơn khi nhận những sự ấy từ Đức Chúa Trời, ngay cả thực phẩm mà chúng ta ăn. Đức Chúa Trời đã mang đến rất nhiều ơn phước trong đời sống của tôi mà tôi không thể nào liệt kê ra hết, nhưng có một số đã đến chỉ trong năm nay, mà tôi sẽ nói đến.

“Hỡi linh hồn ta! Hãy tôn vinh Đấng Tự Hữu Hằng Hữu! Mọi điều gì ở trong ta, hãy ca tụng danh thánh của Ngài! Hỡi linh hồn ta! Hãy tôn vinh Đấng Tự Hữu Hằng Hữu! Chớ quên các ân huệ của Ngài.” (Thi Thiên 103:1-2).

Điều đầu tiên để cho tôi cảm tạ Đức Chúa Trời liên quan đến kết quả bầu cử vừa qua. Tôi cảm tạ Đức Chúa Trời vì bà Hillary Clinton đã bị ngăn chận, để không làm cho tình hình đang xuống dốc của đất nước này trở nên càng tồi tệ hơn. Không có một tổng thống ủng hộ sự phá thai và sự làm mất đi giá trị Bản Tuyên Ngôn Nhân Quyền của chúng ta, đất nước này sẽ có một cơ hội trở lại đi theo đường lối của Đức Chúa Trời. Tôi cảm tạ Đức Chúa Trời về điều này, vì gần đây, quốc gia của chúng ta ở trên con đường xa cách ánh sáng của Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, giờ đây chúng ta đã ngăn ngừa bà Hillary Clinton nhận chức vụ, thì cũng là lúc khiến cho quốc gia của chúng ta có thể ăn năn tội lỗi của chúng ta và trở thành một quốc gia ở dưới Đức Chúa Trời thêm một lần nữa.

“Đấng Tự Hữu Hằng Hữu phán: Bây giờ, các ngươi cũng hãy hết lòng trở về cùng Ta, kiêng ăn, khóc lóc, và than vãn. Hãy xé lòng của các ngươi, đừng xé áo của các ngươi. Hãy trở lại với Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu của các ngươi; vì Ngài là từ ái và hay thương xót, chậm giận và giàu ơn, đổi ý về sự tai vạ.” (Giô-ên 2:12-13).

Một vài ơn phước kế tiếp tôi muốn cảm tạ Đức Chúa Trời liên quan đến việc học của tôi ở trường. Đức Chúa Trời đã ban phước cho tôi về các bài thi Xếp Lớp Trình Độ Cao (Advanced Placement Tests) gần đây, với số điểm 4/5 cho cả hai bài thi Anh Văn và Lịch Sử. Tôi muốn cảm tạ Đức Chúa Trời vì Ngài đã giúp tôi đạt được điểm cao trong các lớp học của tôi và giúp tôi được xếp hạng trong số 10% học sinh giỏi của lớp học 585 người. Cảm tạ Đức Chúa Trời! Sự xếp hạng cao của tôi giúp tôi được tham dự Hội Danh Dự Quốc Gia (National Honor Society), là điều sẽ giúp ích cho tôi khi tôi nộp đơn xin học đại học vào năm tới.

Sau hết, nhờ thứ hạng Đức Chúa Trời ban phước cho tôi mà tôi đã có thể nhận được học bỗng đầu tiên là bốn ngàn Mỹ kim từ Đại Học Texas tại Tyler (the University of Texas of Tyler). Nếu không nhờ Đức Chúa Trời, tôi đã không đạt được thứ hạng và hoàn cảnh tốt mà tôi có, và tôi cứ biết ơn Ngài.

Tôi muốn cảm tạ Đức Chúa Trời vì vai trò của Ngài không chỉ trong đời sống của tôi mà là trong cuộc sống của gia đình tôi. Ngài chu cấp mọi nhu cầu của chúng tôi như thực phẩm, quần áo, tài liệu học tập và giải trí. Tôi cũng muốn cảm tạ Đức Chúa Trời về gia đình của tôi là những người cung cấp các nhu cầu của tôi. Tôi biết ơn những sự giúp đỡ của họ trong những việc mà tôi không thể làm. Tôi cũng muốn cảm tạ Đức Chúa Trời đã chạm vào những tấm lòng của các chi thể trong Hội Thánh, là những người tiếp trợ mục vụ của cha mẹ tôi bằng mọi cách mà họ có thể. Tôi cảm tạ Đức Chúa Trời về sự bảo vệ của Ngài trên gia đình của tôi khỏi những sự tổn hại và hoạn nạn, cùng sự dẫn dắt của Ngài trong gia đình của chúng tôi. Tôi cảm tạ Đức Chúa Trời đã ban sự tri thức cho chúng tôi khiến chúng tôi hiểu được Lời của Ngài và biết Ngài càng hơn. Trên hết, tôi cảm tạ Đức Chúa Trời đã ban Con của Ngài, là Đức Chúa Jesus Christ, làm của lễ chuộc tội cho tội lỗi của tôi, nhờ đó, tôi có sự cứu rỗi bởi Ngài.

Tôn vinh Đức Chúa Trời và Cha của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta, Đấng đã ban phước cho chúng ta trong Đấng Christ đủ mọi thứ phước thiêng liêng trong các nơi trên trời.” (Ê-phê-sô 1:3).

Huỳnh Thiên Lạc
20/11/2016

Xin đọc thêm bài này: http://www.vi.grace-jay.net/loi-cam-ta-cuoi-nam-2015-cua-toi/

Share This:

Comments are closed.