Những Sự Cám Dỗ và Thử Thách

995 views

Huỳnh Christian Thiên Lạc
Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống pdf bài này:
https://od.lk/d/MV8xNDkzNjcxMTJf/NhungSuCamDoVaThuThach.pdf

Không có sự cám dỗ hoặc thử thách nào quá sức loài người đến cho các anh chị em. Đức Chúa Trời là thành tín, Ngài không bao giờ để cho các anh chị em chịu cám dỗ hoặc thử thách quá sức của các anh chị em; nhưng trong sự cám dỗ hoặc thử thách, Ngài cũng mở đường cho ra khỏi, để các anh chị em có thể chịu được.”
(I Cô-rinh-tô 10:13)

Những sự cám dỗ là những hoàn cảnh hay ý tưởng cố cài bẫy chúng ta vào trong sự phạm những hành động tội lỗi. Những sự thử thách là những sự thử nghiệm hay những sự cám dỗ mà Đức Chúa Trời cho phép chúng ta đối diện, để chúng ta thể hiện sức mạnh thuộc linh của chúng ta và làm vững mạnh đức tin của chúng ta trong Thiên Chúa.

Những hành động tội lỗi mà những sự cám dỗ thúc giục có thể bao gồm sự cám dỗ làm việc vào ngày Sa-bát, quan hệ tính dục trước hôn nhân, chối bỏ hoặc nguyền rủa Thiên Chúa, hay những tội lỗi khác mà Thánh Kinh nói đến. Những sự thử thách từ Đức Chúa Trời có thể đến dưới hình thức của sự bách hại hướng đến những Cơ-đốc nhân. Hai trong những thí dụ mạnh mẽ nhất về sự thử thách để thử nghiệm đức tin là sự ông Gióp bị mất tất cả những gì ông có và Đức Chúa Jesus bị Sa-tan cám dỗ để hầu việc nó.

Nhiều khi những sự cám dỗ và thử thách đến trong cùng một sự kiện, như Gióp bị cám dỗ nguyền rủa Đức Chúa Trời bởi vợ của ông, trong khi được thử nghiệm bởi Đức Chúa Trời để thể hiện đức tin của ông. Một sự thử thách mà nhiều người trong chúng ta có thể kinh nghiệm trong thời buổi này có thể là sự cám dỗ làm việc trong ngày Sa-bát. Bởi sự chìu theo sự cám dỗ này mà chúng ta sẽ vi phạm điều răn thứ tư để thu thêm lợi nhuận. Có một điều mà những Cơ-đốc nhân cần phải hiểu về sự thử nghiệm từ Đức Chúa Trời, đó là Đức Chúa Trời sẽ không bao giờ cho phép một trong các con cái của Ngài trải qua một cuộc thử nghiệm mà người ấy không thể nào vượt qua. Khi một Cơ-đốc nhân thất bại một cuộc thử nghiệm từ Đức Chúa Trời, người ấy cho thấy sức chịu đựng thuộc linh của người ấy là yếu kém.

Những Cơ-đốc nhân có thể đối phó với những sự cám dỗ và thử thách qua sự cầu nguyện, xin Đức Chúa Trời cứu giúp và cảm tạ Ngài về những sự mình có. Những Cơ-đốc nhân cũng phải làm những gì mà họ có thể làm, để chống cự sự cám dỗ trong khi họ cầu nguyện xin Đức Chúa Trời giúp họ thắng sự cám dỗ. Trong khi cầu nguyện xin Đức Chúa Trời giúp đắc thắng sự cám dỗ, những Cơ-đốc nhân có thể dùng danh Chúa để xua đuổi ma quỷ là kẻ đem đến những ý tưởng cám dỗ.

Một sự cám dỗ lớn đối với những Cơ-đốc nhân ngày nay là tội tà dâm và tính dục đồi trụy. Tính dục tự nó không phải là một tội lỗi, nhưng lạm dụng tính dục là một tội lỗi. Tội lỗi tính dục đến từ sự đồi trụy về tính dục của Sa-tan. Thiên Chúa thiết lập tính dục giữa những người được kết hiệp bởi hôn nhân. Vì thế, tà dâm là sự đồi trụy của Sa-tan đối với sự sáng tạo của Thiên Chúa. Những hình thức tính dục vô đạo đức khác không thuộc sự thiết định của Thiên Chúa bao gồm: loạn luân, quan hệ tính dục với thú vật, hiếp dâm, đĩ điếm, và tà dâm [1]. Sự cám dỗ về tính dục vô đạo đức được chấp nhận bởi những Cơ-đốc nhân ngày nay vì xã hội cố gắng biện minh cho những hành động như vậy. Vì thế, những giáo sư giả bị ảnh hưởng bởi xã hội đã gạt những Cơ-đốc nhân vào trong sự suy nghĩ cho rằng, quan hệ tính dục trước hôn nhân và đồng tính luyến ái là đúng trong mắt của Thiên Chúa. Xã hội đã thực tế khiến cho quan hệ tính dục trước hôn nhân là sự xảy ra thông thường, được chấp nhận; nhiều Cơ-đốc nhân đã bị phơi bày trước những sự như vậy, nhất là trong một khoảng thời gian dài, họ cũng có thể thấy rằng những tội lỗi này có thể chấp nhận được.

Chúng ta có thể thắng những sự cám dỗ tính dục vô đạo đức bằng sự cầu xin Đức Chúa Trời cứu giúp qua sự cầu nguyện và quyền năng của danh Chúa.

Chúng ta là những Cơ-đốc nhân, Sa-tan sẽ luôn tìm cách cám dỗ chúng ta phạm tội để dẫn chúng ta đi xa khỏi Thiên Chúa. Đức Chúa Trời cũng có thể cho phép chúng ta chịu thử nghiệm để chứng minh và xây dựng đức tin của chúng ta. Sự cám dỗ phạm tội có thể đến dưới nhiều hình thức như: chủ nghĩa chuộng vật chất, tính dục, và sự thiếu đức tin. Cách thức duy nhất để những Cơ-đốc nhân đắc thắng sự cám dỗ là trung tín và cầu nguyện cho sự giải cứu từ Đức Chúa Trời.

Huỳnh Christian Thiên Lạc
28/01/2017

[1] Loạn luân là quan hệ tính dục giữa những người có mối quan hệ gần trong gia đình như được liệt kê trong Lê-vi Ký 18. Tà dâm là mọi hình thức quan hệ tính dục bị cấm trong Lê-vi Ký 18 – 20.

Share This:

Comments are closed.