Phước cho Những Ai Có Lòng Trong Sạch

1,421 views

Phước cho Những Ai Có Lòng Trong Sạch

Huỳnh Christian Thiên Lạc

Tải xuống bài này tại đây:
https://od.lk/s/MV8xMjUyOTU1Mzhf/PhuocChoNhungAiCoLongTrongSach.pdf

Đọc bài này trong tiếng Anh tại đây:
http://www.grace-jay.net/blessed-are-the-pure-in-heart/

Phước cho những ai có lòng trong sạch, vì họ sẽ thấy Đức Chúa Trời!”
(Ma-thi-ơ 5:8)

Với mỗi năm, Đức Chúa Trời mang phước hạnh đến cho những ai yêu Ngài và vâng giữ Lời Ngài. Những phước hạnh từ Đức Chúa Trời, như sự cứu rỗi, chỉ có thể nhận được bởi đức tin vào trong Đức Chúa Trời và bởi sự vâng theo Lời Ngài.

Sự kính sợ Đấng Tự Hữu Hằng Hữu là khởi đầu sự khôn ngoan. Sự tri thức Đấng Thánh là sự hiểu biết.” (Châm Ngôn 9:10).

Mặc dù đức tin và sự vâng phục Đức Chúa Trời là quan trọng và cần thiết, Đức Chúa Trời ban thưởng cho những ai làm việc hướng về các mục đích của họ. Đức Chúa Trời sẽ không ban phước cho những kẻ lười biếng khi họ không muốn làm gì cả. Những ai đầu tư thời gian và công sức của họ vào trong những gì họ làm, cùng với sự đầu tư thời gian của họ vào Đức Chúa Trời, sẽ được ban thưởng bởi Đức Chúa Trời bằng sự thành công. Suốt năm thứ nhì trung học của tôi (lớp 10), tôi đã có thể vào được nhóm 10% đứng đầu lớp với điểm trung bình 4.0 [1] và đạt hạng danh dự. Mặc dù sự học giúp tôi đạt được các thang điểm tốt nhưng tôi sẽ không làm tốt như đã làm, nếu không có sự giúp đỡ của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời chắc chắn giúp cho những ai học và đi theo Lời Ngài, đầu tư thời gian vào việc làm của họ và tìm kiếm sự giúp đỡ từ Đức Chúa Trời.

Ngài sẽ ban phước cho những ai kính sợ Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, cả nhỏ lẫn lớn.” (Thi Thiên 115:13).

JayTop10Percent
Nhóm 10% Đứng Đầu Lớp Năm Lớp 10 của Tôi (2014-2015)

JayHonorRoll
Nhóm Đạt Hạng Danh Dự Năm Lớp 10 của Tôi (2014-2015)

Có những giới hạn nhất định về những gì chúng ta có thể làm hoặc không thể làm, như A-đam và Ê-va có thể vào trong khu vườn tại Ê-đen, nhưng không được ăn trái của Cây Biết Điều Thiện và Điều Ác. Trong khi chúng ta có thể làm nhiều điều, không phải điều nào cũng được phép làm hoặc có ích lợi. Đó là lý do chúng ta phải ý thức về những điều Đức Chúa Trời muốn chúng ta làm. Ngài luôn luôn biết điều gì là tốt nhất, ngay cả khi chúng ta không thể thấy rằng, tại sao điều dường như an toàn nhưng thật ra là nguy hiểm cho chúng ta.

Mọi sự tôi được phép làm, nhưng chẳng phải mọi sự đều có ích; mọi sự tôi được phép làm, nhưng chẳng để sự gì bắt phục được tôi.” (I Cô-rinh-tô 6:12).

“Mọi sự tôi được phép làm, nhưng chẳng phải mọi sự đều có ích. Mọi sự tôi được phép làm, nhưng chẳng phải mọi sự đều gây dựng.” (I Cô-rinh-tô 10:23).

Trong khi Đức Chúa Trời ban cho chúng ta quyền tự do về việc sử dụng thời gian của chúng ta, chúng ta nên luôn nhớ rằng, việc xếp thứ tự các ưu tiên của chúng ta cách hẳn hoi là điều quan trọng. Đức Chúa Trời bao giờ cũng là ưu tiên hàng đầu, và mỗi ngày chúng ta có thể làm tròn bổn phận của chúng ta đối với Ngài qua sự đọc Lời Ngài hay cầu nguyện. Nếu không, làm sao Đức Chúa Trời có thể ban phước cho những ai đặt những sự khác trước Ngài? Mỗi một sự khác phải theo sau Đức Chúa Trời khi xếp thứ tự ưu tiên. Bạn bè và gia đình cũng phải có ưu tiên cao. Nếu một người bạn hay gia đình có nhu cầu thì tất cả các sự khác phải bị gác lại. Không có sự gì, ngoại trừ Đức Chúa Trời, là quan trọng hơn gia đình hay bạn bè. Gia đình và bạn bè là những người ủng hộ bạn và yêu bạn bất kể ra sao. Gia đình và bạn bè cũng là những người canh chừng và bảo vệ bạn.

Việc học cũng là quan trọng vì nó giúp bạn trong tương lai khi bạn tìm kiếm một trường đại học hoặc một việc làm. Sự giải trí là điều cần quan tâm khi phải sắp xếp thời gian. Nếu bạn có bài tập thì lẽ đương nhiên là phải hoàn tất bài tập trước khi có những hoạt động vui chơi. Nếu những hoạt động vui chơi làm tiêu hao hết thời gian của bạn, bạn sẽ không có thời gian để làm bài tập, dẫn đến thang điểm xấu. Sự giải trí và sự học ở trường không quan trọng bằng sức khoẻ thuộc linh của bạn và thời gian mà bạn dành riêng cho Đức Chúa Trời.

Quyển sách luật pháp này chớ xa miệng ngươi, hãy suy ngẫm ngày và đêm, để cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong. Vì như vậy, ngươi mới được thịnh vượng trong đường lối mình và ngươi mới hành động thông sáng.” (Giô-suê 1:8).

Một vấn đề khác cần được nói đến, liên quan các loại giải trí mà những người ở trong Đấng Christ có thể vui hưởng. Vì thân thể của chúng ta là đền thờ của Thiên Chúa, chúng ta nên giữ cho nó được an toàn và trong sạch khỏi mọi sự nguy hại. Trong khi Đức Chúa Trời cho phép nhiều điều, Đức Chúa Trời không ủng hộ điều gì có hại cho sức khoẻ của một người. Chúng ta có thể ăn nhiều thứ trên đất, nhưng rõ ràng là chúng ta không nên ăn bất cứ điều gì không thánh sạch, như những thức ăn đã dâng cúng cho các thần tượng, hoặc là ăn quá nhiều thức ăn một cách không lành mạnh.

Cũng hãy khuyên những người trẻ có tiết độ.” (Tít 2:6).

Nhưng, như Đấng gọi các anh chị em, là thánh, thì các anh chị em cũng phải thánh trong mọi cách ăn ở mình; bởi có chép rằng: Hãy nên thánh, vì Ta là thánh.” (I Phi-e-rơ 1:15-16).

Một thí dụ khác là việc uống chất say, (nếu bạn hợp pháp để uống [2]). Trong khi uống chất say không phải là tội, thì việc uống quá nhiều khiến cho say là tội và có hại cho sức khoẻ. Thêm vào thí dụ trên là sự hút thuốc lá, bất kể số lượng là bao nhiêu, nó có hại cho sức khoẻ của bạn. Nếu bạn biết điều gì là tội lỗi hay có hại cho sức khoẻ của bạn, thì đừng làm.

“Đừng say rượu, trong sự ấy là điều phóng đãng; nhưng phải được đổ đầy linh.” (Ê-phê-sô 5:18).

Các anh em chẳng biết mình là đền thờ của Thiên Chúa, và Đấng Thần Linh của Đức Chúa Trời ở trong các anh em sao? Nếu có ai phá hủy đền thờ của Đức Chúa Trời, thì Đức Chúa Trời sẽ phá hủy họ; vì đền thờ của Đức Chúa Trời là thánh, mà chính các anh em là đền thờ.” (I Cô-rinh-tô 3:16-17).

Đối với một số hình thức giải trí như âm nhạc, phim ảnh, và các trò chơi video, có nhiều thể loại cần phải tránh, chẳng hạn như nhạc rock đã dành riêng cho Sa-tan. Đôi khi, điều gì là tốt hay xấu không rõ ràng. Trong những trường hợp như vậy, cầu nguyện và đọc Thánh Kinh là cách thức tuyệt vời để biết điều gì là tốt hay xấu. Đức Chúa Trời sẽ dẫn dắt con dân Ngài xa khỏi sự dữ nếu họ thật lòng tìm kiếm ý chỉ của Ngài. Đức Thánh Linh cũng sẽ giúp cho bạn cảm nhận một điều gì đó là công chính hay tội lỗi. Nếu bạn có thắc mắc, không biết điều bạn đang nghe hay đang xem là thánh sạch hay không, thì tốt hơn hết là bạn tránh nó cho đến khi bạn biết chắc là nó thánh sạch.

Vậy, hỡi các anh em, tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời khuyên các anh em dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là sự thờ phượng phải lẽ của các anh em. Đừng làm theo đời này, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm trí mình, để kinh nghiệm ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thế nào.” (Rô-ma 12:1-2).

Cuộc sống của một người ở trong Đấng Christ giữa một thế giới gian ác đòi hỏi sự thận trọng liên tục để tránh tội lỗi. Điều này không phải lúc nào cũng dễ dàng, nhưng Đức Chúa Trời sẽ giúp cho con dân của Ngài khi họ cần sự giúp đỡ. Bạn bè và gia đình, là những người cũng tin cậy nơi Đức Chúa Trời, cũng sẽ có thể giúp bạn nếu bạn cần đến. Một thí dụ trong đời sống của tôi là mẹ của tôi luôn canh chừng tôi, để giúp cho tôi tránh tội lỗi. Sa-tan, là kẻ thù mạnh sức, đôi khi rất là áp đảo, nhưng hãy nhớ rằng, Đức Chúa Trời là sức mạnh siêu việt và Ngài sẽ cứu giúp những ai kêu cầu danh Ngài. Trong khi Đức Chúa Trời có thể giúp bạn thì bạn cũng phải làm phần của mình, mà cẩn trọng và tránh xa tội lỗi.

Hãy xem xét mọi sự, điều gì lành thì giữ lấy. Bất cứ điều gì tựa như điều ác, thì phải tránh khỏi.” (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:21-22).

Hãy tỉnh táo và cảnh giác! Kẻ thù nghịch các anh chị em là Ma Quỷ, như sư tử rống, đi rình mò chung quanh các anh chị em, tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được.” (I Phi-e-rơ 5:8).

Tôi cám ơn gia đình của tôi về sự ủng hộ của họ dành cho tôi trong mọi sự, và tôi đặc biệt cám ơn mẹ tôi về sự bà đã cảnh giác để bảo đảm cho chị tôi và tôi tránh bất cứ cơ hội phạm tội nào. Cuối cùng, tôi cũng muốn cám ơn những người đã tiếp trợ cho mục vụ của cha mẹ tôi. Tôi chúc mỗi người một năm mới hạnh phúc trong ân điển của Thiên Chúa.

“Nguyện xin chính Đức Chúa Trời bình an khiến anh em nên thánh trọn vẹn, và nguyện xin tâm thần, linh hồn, và thân thể của anh em đều được giữ vẹn, không chỗ trách được, cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta!” (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:23).

Huỳnh Christian Thiên Lạc
01/01/2016

Ghi Chú

[1] Hệ thống tính điểm học tại Mỹ gọi là GPA, viết tắt của: Grade Point Average (Thang Điểm Trung Bình):

A = 4.0 GPA, tương đương 90-100 điểm (từ 95-100 điểm là A+, được xếp hạng danh dự).

B = 3.0 GPA, tương đương 80-89 điểm.

C = 2.0 GPA, tương đương 70-79 điểm.

D = 1.0 GPA, tương đương 60-69 điểm.

F = 0.0 GPA, tương đương 0-59 điểm.

[2] Tuổi hợp pháp để uống rượu hay các chất say ở Mỹ là 21.

Share This:

Comments are closed.