Sự Bách Hại

1,553 views

Sự Bách Hại

Huỳnh Christian Thiên Lạc

Tải xuống bài này tại đây:
https://od.lk/s/MV8xMjQ4MDQ3Njdf/Persecution_Vietnamese.pdf


“Hết thảy mọi người muốn sống cách tin kính trong Đấng Christ Jesus thì sẽ bị bách hại.”
(II Ti-mô-thê 3:12).

Sự bách hại người tin nhận Đấng Christ, như được báo trước trong Thánh Kinh, khá lan tràn thời nay. Một thí dụ về sự bách hại người tin nhận Đấng Christ đang xảy ra trong lúc này, là sự nổi lên nhanh chóng của ISIL hay là Quốc Gia Hồi Giáo I-rắc và Khu Vực Tây Á [1], cũng được gọi là IS hay là Quốc Gia Hồi Giáo. Từ khi Quốc Gia Hồi Giáo nổi lên, những người tin nhận Đấng Christ trong lãnh thổ bị họ chiếm đóng đã bị tra tấn và giết chết bởi những chiến binh IS; bao gồm những cuộc chặt đầu thị chúng và những cuộc xử tử những người tin nhận Đấng Christ. IS đe dọa sẽ tấn công nhiều quốc gia, mà gần đây, Pháp và Nga đã là đối tượng các sự tấn công của nó. Nhiều chiến binh IS tin rằng, họ đang phục vụ thần linh của họ bằng cách gây thánh chiến và sự bách hại. Loại bách hại này đã được báo trước trong Thánh Kinh, như trong các câu dưới đây:

Bấy giờ, người ta sẽ nộp các ngươi trong sự hoạn nạn và giết đi; các ngươi sẽ bị mọi dân ghen ghét vì danh Ta.” (Ma-thi-ơ 24:9).

Ta bảo các ngươi những điều đó, để cho các ngươi khỏi vấp phạm. Họ sẽ đuổi các ngươi ra khỏi nhà hội; hơn nữa, giờ đến, khi ai giết các ngươi, tưởng rằng thế là hầu việc Đức Chúa Trời.(Giăng 16:1-2).

Sự bách hại những người tin nhận Đấng Christ tại Trung Đông không dừng lại ở đó. Với 80% những hành động kỳ thị tôn giáo nhằm nghịch lại những người tin nhận Đấng Christ (theo báo cáo của Hội Nhân Quyền Quốc Tế năm 2012), rõ ràng là những người tin nhận Đấng Christ cũng bị bách hại trên toàn thế giới vì niềm tin của họ. Những người tin nhận Đấng Christ chịu khổ vì bị bách hại bởi hàng xóm hay là chính phủ của họ trong hơn 60 quốc gia trên thế giới (theo Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ).

Ai sẽ kiện những người được chọn của Thiên Chúa? Thiên Chúa là Đấng xưng công bình những người ấy. Ai sẽ định tội họ? Đức Chúa Jesus Christ là Đấng đã chết nhưng cũng đã sống lại, là Đấng đang ngự bên phải Đức Chúa Trời, cầu thay cho chúng ta. Ai sẽ phân rẽ chúng ta khỏi tình yêu của Đấng Christ? Có phải hoạn nạn, khốn cùng, bắt bớ, đói khát, trần truồng, nguy hiểm, hay là gươm giáo chăng? Như có chép rằng: Vì cớ Ngài, chúng tôi bị giết cả ngày. Chúng tôi bị xem như chiên bị đem đến hàng làm thịt. Không! Trong mọi sự đó, chúng ta là những người chiến thắng qua Đấng yêu chúng ta. Vì tôi chắc chắn rằng: sự chết, sự sống, các thiên sứ, các kẻ cầm quyền, việc bây giờ, việc sẽ đến, quyền lực, bề cao hay là bề sâu, hoặc bất cứ một vật nào, đều chẳng có thể phân rẽ chúng ta khỏi tình yêu của Đức Chúa Trời đã chứng cho chúng ta trong Đấng Christ Jesus, là Chúa chúng ta.” (Rô-ma 8:33-39).

Với vài sự kiện mới xảy ra tại Mỹ, như sự hợp pháp hóa hôn nhân đồng tính, thì sự nổi lên đột ngột lòng oán ghét những người tin nhận Đấng Christ cũng tăng lên. Những trường hợp như vậy bao gồm các tiệm làm bánh của người tin nhận Đấng Christ bị thưa kiện hay đe doạ, vì từ chối phục vụ những người đồng tính, cùng với các tuyên úy trong quân đội bị điều tra hoặc bị đuổi việc, vì đã đưa ra những lời khuyên dựa vào Thánh Kinh và vì giữ niềm tin của người tin nhận Đấng Christ. Sự gia tăng lòng oán ghét những người tin nhận Đấng Christ đã khiến cho nhiều người thù ghét những người tin nhận Đấng Christ, gọi họ bằng các danh xấu như “đồng bóng” và “mù quáng”, vì các tín ngưỡng của họ. Mặc cho cách đối xử của những người như vậy, nhiều người trong số những người tin nhận Đấng Christ vẫn giữ vững niềm tin của họ.

Nếu như các anh chị em vì danh Đấng Christ chịu sỉ nhục, thì các anh chị em có phước; vì Đấng Thần Linh của sự vinh quang và của Đức Chúa Trời ngự trên các anh chị em. Đối với họ, Ngài bị nói phạm thượng. Đối với các anh chị em, Ngài được tôn vinh.” (I Phi-e-rơ 4:14).

Nếu các ngươi ra từ thế gian thì thế gian sẽ yêu sự thuộc về nó; nhưng vì các ngươi không ra từ thế gian, mà Ta đã chọn các ngươi ra khỏi thế gian, bởi vậy, thế gian ghét các ngươi. Hãy nhớ lời Ta đã nói với các ngươi, tôi tớ chẳng lớn hơn chủ mình. Nếu họ đã bắt bớ Ta thì họ cũng bắt bớ các ngươi. Nếu họ đã giữ lời của Ta thì họ cũng sẽ giữ lời của các ngươi.” (Giăng 15:19-20).

Là những người tin nhận Đấng Christ, chúng ta không nên nản chí về niềm tin của chúng ta vì sự bách hại này; nhưng thay vào đó, chúng ta hãy vui mừng, vì chúng ta giữ được đức tin của chúng ta. Trong khi sự bách hại mà những người tin nhận Đấng Christ khắp nơi trên thế giới đối diện với là đáng sợ, thì Đức Chúa Trời sẽ ban thưởng họ cho đức tin và tình yêu của họ trong Ngài và trong Lời Ngài.

Các anh em hãy tỉnh thức, hãy vững vàng trong đức tin, hãy can đảm, hãy mạnh mẽ.” (I Cô-rinh-tô 16:13).

Phước cho những ai vì sự công bình mà bị bắt bớ, vì Vương Quốc Trời là của những người ấy! Phước cho các ngươi khi vì cớ Ta mà người ta mắng nhiếc, bắt bớ, và lấy mọi điều dữ vu khống các ngươi. Hãy vui vẻ và mừng rỡ, vì phần thưởng của các ngươi ở trên trời sẽ lớn lắm, bởi vì họ cũng từng bắt bớ những tiên tri trước các ngươi như vậy.” (Ma-thi-ơ 5:10-12).

Thời điểm Đấng Christ sẽ đến đã gần, vì thế chúng ta cần giữ vững đức tin của chúng ta trong Đức Chúa Trời và Lời của Ngài. Gần sự cuối cùng của mọi thời đại thì sự bách hại những người tin nhận Đấng Christ sẽ tràn lan và gia tăng rất nhiều; nhưng chúng ta là những người tin nhận Đấng Christ thì không cần phải lo sợ cho mạng sống của chúng ta trong khi giữ lấy đức tin của chúng ta. Trong khi những kẻ thù của Đấng Christ có thể giết chết thân thể của chúng ta, họ không thể giết được linh hồn của chúng ta. Linh hồn của chúng ta được bảo vệ bởi Đức Chúa Trời, vì thế, chúng ta không cần phải sợ, nếu kẻ thù giết chúng ta.

Đừng sợ những kẻ giết thân thể mà không giết được linh hồn, nhưng thà sợ Đấng hủy diệt được linh hồn và thân thể trong hỏa ngục.” (Ma-thi-ơ 10:28).

Đấng Tự Hữu Hằng Hữu sẽ giữ gìn ngươi khỏi mọi tai họa. Ngài sẽ giữ gìn linh hồn ngươi. Đấng Tự Hữu Hằng Hữu sẽ giữ gìn ngươi khi ra khi vào, từ nay cho đến đời đời.” (Thi Thiên 121:7-8).

Chúng ta không biết ngày hay giờ, vì thế tất cả những gì chúng ta có thể làm là chuẩn bị cho sự đến của Chúa. Bằng cách đọc và vâng theo Lời Chúa, tránh điều ác, và giữ đức tin khi đối mặt với sự bách hại, chúng ta có thể sẵn sàng cho sự cuối cùng của mọi thời đại. Mối quan tâm của chúng ta không là chúng ta sẽ bị bách hại hay không, nhưng là chúng ta có hay không có sự cứu rỗi trong Đức Chúa Trời.

Trời và đất sẽ qua nhưng những lời của Ta sẽ không qua đâu. Vậy, hãy tự giữ lấy mình, đừng để cho lòng các ngươi đầy nặng những sự quá độ, say sưa, và lo lắng của đời sống, mà ngày ấy đến thình lình trên các ngươi. Vì ngày ấy sẽ như một cái bẫy, đến trên mọi người ở khắp nơi trên mặt đất. Vậy, hãy tỉnh thức và luôn cầu nguyện, để các ngươi được xứng đáng tránh khỏi những sự sẽ xảy ra, và được đứng trước mặt Con Người.” (Lu-ca 21:33-36).

Huỳnh Christian Thiên Lạc
30/11/2015

Ghi Chú

[1] Levant là một danh từ trong tiếng Ả-rập dùng để gọi khu vực Tây Á, bao gồm các lãnh thổ: Liban, Le-ba-non, I-sơ-ra-ên, Si-na-i, Sy-ri-a, Giô-đanh.

Bấm vào đây để đọc bản tiếng Anh: http://www.grace-jay.net/persecution/

Share This:

Comments are closed.