Tuổi Dậy Thì 10: Tình Yêu Nam Nữ và Tình Dục

98 views

Tuổi Dậy Thì:
10 Tình Yêu Nam Nữ và Tình Dục

Huỳnh Christian Timothy

“Vậy, các anh chị em hoặc ăn, hoặc uống, hay là làm sự gì khác, hãy vì sự vinh quang của Thiên Chúa mà làm. Vì các anh chị em đã được mua chuộc bằng giá cao rồi; nên hãy tôn vinh Đức Chúa Trời trong thân thể của các anh chị em và trong tâm thần của các anh chị em, là sự thuộc về Đức Chúa Trời.” (I Cô-rinh-tô 10:31 và 6:20).

Bấm vào nút “play” ► dưới đây để nghe

Bấm vào nút “play” ► dưới đây để nghe

Bấm vào một trong các nối mạng dưới đây để nghe hoặc tải xuống mp3 bài giảng này:
OpenDrive:
https://od.lk/d/MV8xNzM3Mzg0MDRf/TDT_10_TinhYeuNamNuVaTinhDuc.mp3
SoundCloud: https://soundcloud.com/huynh-christian-timothy/tdt-10-tinhyeunamnuvatinhduc
MediaFire: http://www.mediafire.com/file/em96i35te9tedef/TDT_10_TinhYeuNamNuVaTinhDuc.mp3/file

Bấm vào một trong các nối mạng dưới đây để tải xuống bài viết pdf:
Amazon Drive:
https://www.amazon.com/clouddrive/share/EERPUwTASJiTF0aRyt5inO35U3LZbPYs8qE7kOvo5oU
MediaFire: https://www.mediafire.com/folder/u3amorru4ba4t/baigiang_pdf
OpenDrive: https://od.lk/fl/MV8xNjEzMzAzNV8

Các cháu thiếu nhi thân mến,

Trong bài này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về mối tương quan giữa tình yêu nam nữ và tình dục.Trước hết, chúng ta cần ghi nhớ, Thiên Chúa là Đấng tạo ra chúng ta, và chính Ngài đặt để trong chúng ta khả năng và nhu cầu về tình yêu nam nữ và tình dục.

Khả năng là có đủ sức để làm một điều gì đó một cách tốt lành. Nhu cầu là sự mà chúng ta phải có trong cuộc sống.

Chúng ta có khả năng tình yêu nam nữ và nhu cầu tình yêu nam nữ có nghĩa là: Chúng ta có thể yêu người khác phái một cách tốt lành và chúng ta cũng cần người khác phái yêu chúng ta một cách tốt lành.

Chúng ta có khả năng và nhu cầu tình dục có nghĩa là: Chúng ta có thể quan hệ tình dục với người mình yêu một cách tốt lành và chúng ta cũng cần được người yêu chúng ta quan hệ tình dục với chúng ta một cách tốt lành.

Mệnh đề “một cách tốt lành” hàm ý là đúng theo ý muốn của Thiên Chúa (Sáng Thế Ký 1:31).

Như vậy, bổn phận của chúng ta là giữ sao cho tình yêu nam nữ và tình dục được thể hiện trong chúng ta và qua chúng ta luôn được tốt lành, đúng theo ý muốn của Thiên Chúa, mà Ngài đã bày tỏ cho chúng ta trong Thánh Kinh.

Thể hiện có nghĩa là xảy ra một cách rõ ràng, có thể nhận biết được.

Tình yêu nam nữ và tình dục thể hiện trong chúng ta một cách tốt lành có nghĩa là: Chúng ta có cảm xúc tình yêu nam nữ và cảm xúc khao khát được thỏa mãn tình dục bên trong chúng ta, mà hai cảm xúc ấy không nghịch lại Lời Chúa. Nghĩa là, nam yêu nữ và nữ yêu nam; không yêu những người đồng phái tính với mình; không yêu những người có quan hệ gia đình quá gần với mình, như Lời Chúa đã liệt kê trong Lê-vi Ký 18-20. Cũng không được có cảm xúc muốn quan hệ tình dục với những người như vậy.

Tình yêu nam nữ và tình dục thể hiện qua chúng ta một cách tốt lành có nghĩa là: hành động biểu lộ tình yêu và hành động quan hệ tình dục được chúng ta làm ra với người chúng ta yêu phải đúng theo Lời Chúa. Nghĩa là, chỉ thể hiện sau lễ cưới. Trước lễ cưới, chúng ta có thể có lời nói và dáng điệu thể hiện tình yêu với người mình yêu, nhưng chúng ta không thể hiện bằng hành động tiếp xúc thân mật, đụng chạm thân thể của người mình yêu, dù chỉ là một cái nắm tay. Vì sự đụng chạm thân thể cách thân mật sẽ tạo ra khoái cảm tình dục và cám dỗ cả hai phạm tội tà dâm. Tà dâm là bất cứ sự tìm kiếm khoái cảm tình dục nào xảy ra với người mình yêu, vợ hứa, chồng hứa trước lễ cưới, hoặc với người không phải là vợ hay chồng của mình.

Tình yêu nam nữ và tình dục được kết hiệp làm một với nhau nhưng tình yêu nam nữ không phải là tình dục và ngược lại, tình dục không phải là tình yêu nam nữ.

Tình yêu nam nữ là sự cảm xúc thiêng liêng (vì đến từ Thiên Chúa) và sâu đậm (vượt ngoài sự hiểu biết) của chúng ta đối với một người khác phái, để chúng ta và người ấy kết hiệp với nhau thành vợ chồng, cùng vui hưởng cuộc sống Thiên Chúa ban cho chúng ta, và cùng lưu truyền dòng dõi của loài người theo mệnh lệnh của Thiên Chúa. Tình yêu nam nữ giúp cho chúng ta phần nào hiểu được tình yêu của Thiên Chúa dành cho mình. Thiên Chúa yêu chúng ta, luôn làm ra những điều tốt nhất cho chúng ta, sẵn lòng tha thứ cho chúng ta, sẵn sàng hy sinh cho chúng ta; Ngài muốn chúng ta đời đời thuộc về Ngài; Ngài muốn chúng ta không yêu ai cũng không yêu bất cứ sự gì khác, hơn là yêu Ngài.

Thời gian yêu nhau trước khi kết hiệp làm vợ chồng trong lễ cưới là giai đoạn người nam và người nữ tìm hiểu về nhau và chuẩn bị cho đời sống vật chất của một gia đình mới. Đó cũng là giai đoạn thử thách lòng kính sợ Chúa của hai bên và lòng chung thủy đối với nhau.

  • Nếu hai bên cùng giữ không phạm tà dâm với nhau, thì họ đã chứng tỏ rằng, họ đã đặt Thiên Chúa trên hết mọi sự trong đời sống. Họ biết hết lòng vâng giữ Lời Chúa, sống thánh khiết, đẹp lòng Ngài. Họ sẽ được Thiên Chúa ban phước thật nhiều trong đời sống vợ chồng.

  • Nếu hai bên cùng giữ không cám dỗ nhau phạm tà dâm, thì họ đã chứng tỏ rằng, chẳng những họ kính sợ Chúa, mà họ còn biết tôn trọng lẫn nhau, bảo vệ nhau, không cám dỗ nhau phạm tội để thỏa mãn sự khao khát tình dục một cách bất chính. Những người như vậy đã biết yêu một cách tốt lành, đúng theo Lời Chúa, và sẽ luôn chung thủy với chồng hay vợ của mình.

Tình dục trong quan hệ vợ chồng là ơn phước Thiên Chúa ban cho loài người:

  • Bởi sự quan hệ tình dục của vợ chồng mà chúng ta được dự phần trong chương trình và ý định đời đời của Thiên Chúa, trong việc lưu truyền dòng dõi của loài người.

  • Bởi sự quan hệ tình dục của vợ chồng mà chúng ta được hoàn toàn nên một với chồng hoặc vợ của mình, để cùng nhau làm tròn những việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn cho chúng ta.

  • Bởi sự quan hệ tình dục của vợ chồng mà chúng ta được vui hưởng những khoái cảm tình dục trong xác thịt và được sự phấn khởi trong tâm thần.

Tình dục ngoài quan hệ vợ chồng là phạm tội tà dâm, là nghịch lại tiêu chuẩn thánh khiết của Thiên Chúa đã được ghi chép trong Thánh Kinh:

  • Bởi sự thỏa mãn tình dục ngoài quan hệ vợ chồng mà người ta tự làm nhục thân thể mình, làm nhục hình và tượng của Thiên Chúa ở trong mỗi người, làm nhục đền thờ của Thiên Chúa:

Hãy tránh xa sự tà dâm. Mỗi một tội người ta làm, đều ở ngoài thân thể; nhưng kẻ buông mình vào sự tà dâm, thì phạm tội nghịch lại chính thân thể mình. Các anh chị em chẳng biết rằng, thân thể mình là đền thờ của Đức Thánh Linh, {Đấng đang ngự} trong các anh chị em, là Đấng mà các anh chị em đã có từ Thiên Chúa; và các anh chị em chẳng phải thuộc về chính mình sao? Vì các anh chị em đã được mua chuộc bằng giá cao rồi; nên hãy tôn vinh Đức Chúa Trời trong thân thể của các anh chị em và trong tâm thần của các anh chị em, là sự thuộc về Đức Chúa Trời.” (I Cô-rinh-tô 6:18-20).

Những người phạm tà dâm là những người kiêu ngạo, chối bỏ Thiên Chúa, nên không có sự soi sáng của Ngài. Vì thế, họ ngày càng đắm mình trong tội lỗi càng hơn.

Rô-ma 1:21-27

21 Vì họ dẫu biết Đức Chúa Trời, mà không làm vinh hiển Ngài như Thiên Chúa, và không tạ ơn Ngài nữa; nhưng cứ lầm lạc trong lý tưởng hư không, và lòng ngu dốt đầy những sự tối tăm.

22 Họ tự xưng mình là khôn ngoan, mà trở nên ngu dại;

23 họ đã đổi vinh quang của Đức Chúa Trời không hề hư nát lấy hình tượng của loài người hay hư nát, hoặc của điểu, thú, côn trùng.

24 Cho nên, Đức Chúa Trời đã phó họ rơi vào sự ô uế theo lòng tham muốn mình, đến nỗi tự làm nhục thân thể mình nữa,

25 vì họ đã đổi lẽ thật của Đức Chúa Trời lấy sự dối trá, kính thờ và hầu việc loài được dựng nên thế cho Đấng dựng nên, là Đấng đáng tôn vinh đời đời! A-men.

26 Ấy vì cớ đó mà Đức Chúa Trời đã phó họ cho sự tình dục xấu hổ; vì trong vòng họ, những người đàn bà đã đổi cách dùng tự nhiên ra cách khác nghịch với tính tự nhiên.

27 Những người đàn ông cũng vậy, bỏ cách dùng tự nhiên của người đàn bà mà un đốt tình dục người này với kẻ kia, đàn ông cùng đàn ông phạm sự xấu hổ, và chính mình họ phải chịu báo trả xứng với điều lầm lỗi của mình.

Con dân Chúa mà cứ phạm tà dâm thì còn tệ hơn là những người không tin Chúa; và sẽ gánh lấy hình phạt nặng hơn những người không tin Chúa.

  • Bởi sự thỏa mãn tình dục ngoài quan hệ vợ chồng mà người ta không còn biết yêu tình yêu nam nữ một cách chân chính, tốt lành theo như Thiên Chúa đã đặt để trong loài người.

  • Bởi sự thỏa mãn tình dục ngoài quan hệ vợ chồng mà người ta tạo ra vô số những tệ nạn và bất công trong xã hội, như: mua dâm, bán dâm, hiếp dâm, bắt cóc người, mua bán nô lệ tình dục, phá thai, bỏ rơi con cái, phẫu thuật thay đổi phái tính, và gây ra vô số bệnh truyền nhiễm…

Tình Yêu Dẫn Đến Tình Dục Nhưng Tình Dục Không Dẫn Đến Tình Yêu

Có một điều quan trọng mà các cháu cần hiểu rõ. Đó là tình yêu nam nữ chân thật dẫn đến tình dục và tình dục chỉ có thể xảy ra sau khi kết hôn. Nhưng tình dục ngoài hôn nhân thì không bao giờ dẫn đến tình yêu chân thật.

Trong Thánh Kinh (II Sa-mu-ên 13) có ghi lại câu chuyện Hoàng Tử Am-nôn, một trong các con trai của Vua Đa-vít, say mê sắc đẹp của Ta-ma, là người em gái cùng cha khác mẹ. Am-nôn say mê Ta-ma đến nỗi mang bệnh tương tư. Người anh bà con của Am-nôn là Giô-na-đáp, vốn là một người xấu tính, đã bày mưu cho Am-nôn, gạt Ta-ma đến nhà của Am-nôn, để Am-nôn cưỡng hiếp Ta-ma. Thế nhưng sau khi đã thỏa mãn tình dục với Ta-ma thì Am-nôn lại sinh lòng ghét bỏ Ta-ma. Hai năm sau, anh của Ta-ma là Áp-sa-lôm đã bầy mưu giết chết Am-nôn, để trả thù cho em gái mình.

Qua câu chuyện Am-nôn và Ta-ma chúng ta thấy, Am-nôn tưởng rằng, mình yêu say đắm Ta-ma; nhưng thật ra, đó không phải là tình yêu, mà chỉ là Am-nôn ưa thích sắc đẹp của Ta-ma và chỉ muốn được thỏa mãn tình dục với Ta-ma. Sau khi Am-nôn phạm tội cưỡng hiếp Ta-ma, thì có lẽ ma quỷ đã gieo sự ghét bỏ vào lòng của Am-nôn, khiến Am-nôn xua đuổi Ta-ma, dẫn đến sự Am-nôn bị Áp-sa-lôm giết chết. Và như vậy, ma quỷ đã có thể phá hoại gia đình của Vua Đa-vít.

Là con dân Chúa, chúng ta phải tránh xa tội tà dâm, vì tội tà dâm phạm vào chính thân thể của chúng ta, là đền thờ của Thiên Chúa, làm cho nó bị ô uế. Cả nam lẫn nữ đều có bổn phận giữ gìn thân thể của mình trong sạch, thánh khiết, trước hết là cho Chúa, vì thân thể của chúng ta là đền thờ của Thiên Chúa; kế đến là cho người chồng hoặc người vợ tương lai của chúng ta, vì chúng ta sẽ hiệp một thân thể của mình với thân thể của người ấy.

Sự Cám Dỗ Phạm Tà Dâm Trong Tình Yêu Nam Nữ

Khi yêu nhau thì người ta muốn được gần gũi, sờ chạm, vuốt ve, nắm lấy, ôm, hôn người mình yêu. Sự mong muốn đó là điều tự nhiên, nhưng tất cả những sự tiếp xúc thân mật với thân thể của người mình yêu đều kích thích lòng ham muốn được thỏa mãn tình dục; cho dù lúc đầu chúng ta không có ý tìm kiếm khoái cảm tình dục. Vì thế, là con dân Chúa, chúng ta tuyệt đối giữ khoảng cách giữa nam và nữ. Ngay cả sự nắm tay hay vuốt tóc cũng phải tránh. Có như vậy thì ma quỷ mới không lợi dụng hoàn cảnh để cám dỗ chúng ta phạm tà dâm.

Chúng ta cũng tránh gặp người mình yêu ở những nơi mà chỉ có chúng ta và người ấy. Vì những sự gặp gỡ như vậy chắc chắn sẽ bị ma quỷ lợi dụng, để cám dỗ chúng ta phạm tà dâm. Sự phạm tội có thể bắt đầu chỉ với một cái nắm tay, một cái vuốt tóc. Bằng lòng gặp nhau ở một nơi vắng vẻ là chúng ta đã tự đưa mình vào chỗ bị cám dỗ.

Khi người yêu cứ muốn thân mật, đụng chạm thân thể với chúng ta, thì chúng ta phải nghiêm trang quở trách. Các cháu có thể đưa bài giảng này cho người yêu của mình đọc. Nếu người ấy vẫn không thay đổi thì các cháu nên tránh xa người ấy. Vì đó là một người chỉ muốn phạm tội tà dâm, không xứng đáng làm người yêu của các cháu.

Sự cám dỗ về tình dục rất nhiều và rất mạnh mà không ai có thể thắng được, nếu không bởi sức toàn năng của Thiên Chúa ban cho. Vì thế, chúng ta phải hết lòng hướng về Chúa, tránh xa những bạn bè xấu, những môi trường xấu (môi trường là hoàn cảnh chung quanh chúng ta), thấy những sự cám dỗ tình dục thì lập tức xin Chúa bảo vệ chúng ta và tránh ngay. Chúng ta cần học biết về tính dục nhưng chúng ta không tò mò, quan tâm tìm hiểu về tình dục, cho đến khi chúng ta đã sẵn sàng cho ngày hôn lễ. Các cháu hãy đọc, nghe lại bài giảng về tính dục và tình dục, để nhớ rõ sự khác nhau giữa tính dục và tình dục [1].

Bác Tim mong rằng, bài học này sẽ giúp ích thật nhiều cho các cháu. Giúp các cháu hiểu rõ về khả năng và nhu cầu về tình yêu nam nữ và tình dục mà Thiên Chúa đã đặt để trong chúng ta. Giúp các cháu hiểu tình yêu nam nữ không phải là tình dục và ngược lại, tình dục không phải là tình yêu nam nữ. Qua đó, các cháu không bị ma quỷ và kẻ xấu lừa gạt, cám dỗ các cháu phạm tà dâm. Bác Tim chúc các cháu luôn giữ mình thánh sạch từ trong linh hồn, tâm thần, cho đến thân thể xác thịt. Vì thân thể xác thịt của chúng ta vừa là đền thờ của Thiên Chúa, vừa là của lễ sống và thánh được dâng lên Thiên Chúa; tâm thần của chúng ta là bàn thờ của Thiên Chúa, được bao phủ bởi lẽ thật là Lời Chúa; và linh hồn của chúng ta chính là thầy tế lễ, đứng ra dâng của lễ lên Thiên Chúa mỗi ngày.

Bác Tim gửi đến các cháu lời chúc tốt lành này:

Nhưng chính Đức Chúa Trời của sự bình an khiến các anh chị em nên thánh trọn vẹn. Tâm thần, linh hồn, và thân thể của các anh chị em đều được giữ vẹn, không chỗ trách được, cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta!” (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:23).

Nguyện tình yêu, ân điển, và sự thông công từ Thiên Chúa bao phủ các cháu. A-men!

Huỳnh Christian Timothy
03/11/2018

Ghi Chú

[1] http://www.thieunhi.timhieuthanhkinh.net/3148-2/

Bài Tập

Các cháu hãy làm bài tập dưới đây, rồi email cho bác Tim trước giờ nhóm của Thứ Bảy tuần sau. Các cháu nên đọc lại và nghe lại bài giảng trước khi làm bài. Các cháu cũng nên cầu nguyện, xin Chúa ban cho các cháu sự thông sáng, hiểu rõ bài giảng này trong khi làm bài. Nếu các cháu có thắc mắc gì thì hãy email cho bác Tim:

timhuynh@timhieuthanhkinh.net

Các cháu hãy dựa vào bài giảng này, viết một bài luận văn, trình bày sự hiểu của các cháu về tình yêu nam nữ và tình dục.

Các cháu hãy đặt tựa bài là: “Tình Yêu Nam Nữ và Tình Dục”. Bài luận văn xuất sắc sẽ được 10 điểm.

Tải xuống bài viết này tại đây:
https://od.lk/d/MV8xNzM3Mzg0MDNf/TDT-10-TinhYeuNamNuVaTinhDuc.pdf

Tải xuống mp3 bài giảng này tại đây:
https://od.lk/d/MV8xNzM3Mzg0MDRf/TDT_10_TinhYeuNamNuVaTinhDuc.mp3

Share This:

Comments are closed.